TẢI MẪU PHIẾU CHI

Cũng tương tự như Mẫu phiếu thu, Mẫu phiếu đưa ra cũng được áp dụng tiếp tục trong quá trình hàng ngày của nhân viên kế toán thù, góp ghi chxay lại đa số chi tiêu của người sử dụng. Mẫu phiếu thu 02 - TT được phát hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với Thông bốn 133/2016/TT-BTC.

Bạn đang xem: Tải mẫu phiếu chi

Phiếu chi được lập thành 3 liên, liên 1 lưu giữ sinh sống nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để làm ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế tân oán, liên 3 giao cho tất cả những người dấn tiền. Mời chúng ta thuộc theo dõi mẫu phiếu chi vào bài viết dưới đây:

Mẫu phiếu chi: Mẫu 02 - TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC


Đơn vị: .................

PHIẾU CHI

Ngày....mon....năm.....

Quyển số: ....

Số: ..............

Nợ: ..............

Có: ..............

Họ cùng tên người dấn tiền: ....................

Lý bởi vì chi: ................................................

Số tiền:............ (Viết bằng chữ): .............

Kèm theo: ............ Chứng từ gốc: ..........

Ngày....tháng....năm....
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng góp dấu)Kế tân oán trưởng(Ký, chúng ta tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người lập phiếu(Ký, họ tên)Người nhận tiền(Ký, bọn họ tên)

Đã dấn đầy đủ số tiền (viết bởi chữ):........

Xem thêm: Dowload Bộ Game Popcap Full Collection 80 Game, Tải Miễn Phí 80 Game Popcap Games Dễ Cài Đặt

+ Tỷ giá bán nước ngoài tệ:.....................................

+ Số chi phí quy đổi:.....................................

(Liên gửi ra bên ngoài đề xuất đóng góp dấu)


Mẫu phiếu chi: Mẫu C6-06/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC


PHIẾU CHI

Ngày....... mon....... năm.........

Họ cùng tên người nhấn tiền:...

CMND số:...........................

Cấp ngày:....... Nơi cấp:.......

Lý vị chi:...........................

Nợ TK:........

Có TK:........

Số tiền bởi số:....................................

Số chi phí bằng chữ:..................................

Kèm theo: .............Chứng tự gốc:.........

Người thừa nhận tiền Thủ quỹ Kế toán Kế tân oán trưởng Giám đốc KBNN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)


Cách viết phiếu chi theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
gamesbaidoithuong.com
Mời chúng ta tấn công giá!
Lượt tải: 81.748 Lượt xem: 91.500 Dung lượng: 91,6 KB
Liên kết thiết lập về

Link gamesbaidoithuong.com bao gồm thức:

Mẫu phiếu đưa ra gamesbaidoithuong.com Xem

Các phiên bản không giống với liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA