NGHĨA CỦA TỪ SWEEP SOMETHING UNDER THE CARPET

The meaning, explanation, definition and origin of the idiom/phrase "sweep under the carpet, rug", English Idiom Dictionary(also found in Tiếng Anh)


*
Eudora Thao
*
*
*
*
*

Sweep under the carpet, rugAmericanBritishphrase

"Sweep something under the carpet" chủ yếu được sử dụng ở Anh trong khi sống Mỹ hay lànhiều "sweepsomething under therug".

Bạn đang xem: Nghĩa của từ sweep something under the carpet


This fiasco can't be swept under the rug. - Thất bại này sẽ không thể như thế nào giấu đi được.

You need to stop sweeping your health problems under the carpet, if you want khổng lồ get well soon. - Bạn buộc phải xong tức thì Việc bịt dấu vấn đề về sức mạnh của chúng ta đi ví như bạn có nhu cầu lập cập khỏi căn bệnh.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Apple Pie Là Gì, As American As Apple Pie Nghĩa Là Gì

The đô thị management team's attempts lớn sweep the scandal under the carpet were not very effective. - Những cố gắng nỗ lực của ban làm chủ đô thị để đậy liếm vụ bê bối ko kết quả lắm.


*
Cố nạm bít vệt với từ chối cái gì đó hổ ngươi, hoặc khiến thiệt hại cho nổi tiếng của ai đó

Vào đầu trong thời điểm 1900, thuật ngữ 'sweep soemthingunder the carpet, rug'đã có thực hiện và dựa trên ý tưởng phát minh về một người góp vấn đề chây lười hoặc bạn nội trợ bếp núc quét bụi bặm bụi bờ dưới tấm thảm hoặc thảm, ráng do đi mang lại trở ngại trong việc giải pháp xử lý bụi bặm bụi bờ nhằm sa thải chúng ngoài công ty.