Bài 9: Số Thập Phân Hữu Hạn

Giải bài tập Toán 7 Bài 9 trang 34,35 giúp các bạn học viên xem câu trả lời Bài 9 Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bài 9: số thập phân hữu hạn

Tài liệu được soạn đúng đắn, bgiết hại chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua kia góp học viên lớp 7 tìm hiểu thêm nắm rõ rộng kiến thức và kỹ năng bên trên lớp. Mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi bài bác trên phía trên.


Giải bài tập Toán thù 7 chương 1 Bài 9: Số thập phân hữu hạn, Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Giải bài tập Toán thù 7 trang 34 tập 1Giải bài tập Toán 7 trang 34: Luyện tập

Giải bài tập Toán thù 7 trang 34 tập 1

Bài 65 (trang 34 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1)

Giải mê thích vì sao những phân số sau viết bên dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết bọn chúng dưới dạng đó:

*


Các phân số vẫn mang lại có mẫu dương và các mẫu mã này đều ko cất quá số nguyên tố như thế nào khác không tính 2 và 5 yêu cầu bọn chúng viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn

Ta được:

*

*

*

*


Bài 66 (trang 34 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1)

Giải ưa thích do sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả rồi viết chúng bên dưới dạng đó:

*


Các phân số vẫn mang đến có mẫu dương và các chủng loại đó đều phải sở hữu cất thừa số nguyên ổn tố không giống 2 với 5 nên bọn chúng được viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Ta được:

*

*

*

*


Bài 67 (trang 34 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1)

Cho A =

*

Hãy kiếm tìm số nguyên tố x tất cả một chữ số nhằm A viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn . cũng có thể điền đươc mấy số nhỏng vậy?


Các số ngulặng tố gồm một chữ số là 2, 3, 5, 7

Điền vào ô vuông ta được:

*

Trong những phân số trên những phân số viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

*

Vậy các số rất có thể điền vào ô trống là: 2; 3; 5


Giải bài xích tập Toán thù 7 trang 34: Luyện tập

Bài 68 (trang 34 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1)

a) Trong các phân số dưới đây phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số như thế nào viết được bên dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần trả. Giải say đắm.

Xem thêm: Lưới Đường Chuyền Cấp 2 Là Gì, Lưới Khống Chế Phục Vụ Khảo Sát Địa Hình

*

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn với chu kì vào lốt ngoặc)


a) Các phân số

*
được viết dưới dạng về tối giản là:

*

Lần lượt xét những mẫu:


*

*


*

5 = 5


+ Các mẫu không có ước nguim tố như thế nào không giống 2 với 5 là 8; 20; 5 đề nghị những phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

+ Các mẫu mã có cất ước nguim tố không giống 2 với 5 là 11, 22, 12 đề xuất những phân số

*
được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả.

b) Ta có:

*

*

*

*

*

*


Bài 69 (trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Dùng vệt ngoặc nhằm chứng thực chu kì vào thương thơm (viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của những phnghiền phân tách sau:

a) 8,5:3">8,5 : 3

b) 18,7:6">18,7 : 6

c) 58:11">58:11

d) 14,2:3,33">14,2 : 3


Bài 70 (trang 35 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1)

Viết các số thập phân hữu hạn tiếp sau đây dưới dạng phân số tối giản

a) 0,32;">0,32;

b) −0,124;">−0,124

c) 1,28;">1,28;

d) −3,12">−3,12


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


Bài 71 (trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Viết những phân số

*
bên dưới dạng số thập phân.


Link gamesbaidoithuong.com chính thức:

Giải Tân oán 7 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả gamesbaidoithuong.com Xem
Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Đại số - Cmùi hương 2: Hàm số và trang bị thị Hình học - Cmùi hương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song Hình học - Chương 2: Tam giác