Số thập phân chia số thập phân

- Đếm xem bao gồm từng nào chữ số tại phần thập phân của số phân chia thì chuyển dấu phẩy sinh sống số bị phân chia lịch sự bên đề nghị bấy nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Số thập phân chia số thập phân

- Bỏ lốt phẩy nghỉ ngơi số phân tách rồi tiến hành phép phân tách như phân chia mang lại số thoải mái và tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (13,11:2,3) b) (31,25:1,25)

Cách giải:

a) Ta đặt tính rồi làm nlỗi sau:

*

Vậy (13,11:2,3 = 5,7).

b) Ta đặt tính rồi có tác dụng nhỏng sau:

*

Vậy (31,25:1,25 = 25).

Xem thêm: Key Office 2010 - Microsoft Office 2010 Product Key Free

Chú ý: Lúc gửi dấu phẩy quý phái cần mà lại không được chữ số, ta thấy thiếu hụt từng nào chữ số thì tiếp tế đó từng ấy chữ số (0).


2. Chia một số trong những thập phân mang lại 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (3,75:0,1) b) (12,41:0,01)

Cách giải

*

Quy tắc: Muốn chia một vài thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ vấn đề chuyển lốt phẩy của số kia thứu tự quý phái mặt yêu cầu một, hai, cha, … chữ số.


Nhận xét: Lúc phân tách một vài thập phân đến (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta được kết quả bằng cùng với câu hỏi nhân số thập phân đó cùng với (10;,,100;,,1000;...).

Ví dụ: Tính nhẩm:

(eginarrayla),,3,55:0,1 quad quad quad quad quad quad &; c),4,68:0,001\b),,0,27:0,01 quad quad quad quad & d),52,5:0,0001endarray)

Cách giải:

(eginarrayla),,3,55:0,1 = 35,5 quad quad quad & c),4,68:0,001 = 4680\b),,0,27:0,01 = 27 quad quad quad ; &d),52,5:0,0001 = 525000endarray).


Mục lục - Tân oán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
Bài 1: Ôn tập khái niệm phân số. Tính hóa học cơ bản của phân số
Bài 2: Ôn tập: So sánh nhì phân số
Bài 3: Ôn tâp: So sánh phân số (tiếp)
Bài 4: Phân số thập phân
Bài 5: Ôn tập: Phnghiền cộng và phxay trừ hai phân số
Bài 6: Ôn tập: Phnghiền nhân cùng phép phân chia nhì phân số
Bài 7: Hỗn số
Bài 8: Hỗn số (tiếp)
Bài 9: Ôn tập về giải toán thù
Bài 10: Ôn tập với bổ sung cập nhật về giải tân oán
Bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm
Bài 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
Bài 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-m2. Héc-ta
Bài 14: Mi-li-m2. Bảng đơn vị đo diện tích S
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉPhường TÍNH VỚI SỐ THẬPhường PHÂN
Bài 1: Khái niệm số thập phân
Bài 2: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 3: Số thập phân đều nhau. So sánh hai số thập phân
Bài 4: Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân
Bài 5: Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân
Bài 6: Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
Bài 7: Phxay cộng số thập phân. Tổng các số thập phân
Bài 8: Phnghiền trừ nhị số thập phân
Bài 9: Nhân một trong những thập phân cùng với một số trong những tự nhiên
Bài 10: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Bài 11: Nhân một số trong những thập phân cùng với một số thập phân
Bài 12: Chia một số thập phân mang đến một trong những thoải mái và tự nhiên
Bài 13: Chia một số trong những thập phân cho 10, 100, 1000, ...
Bài 14: Chia một vài tự nhiên cho một trong những thoải mái và tự nhiên mà lại thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân
Bài 15: Chia một vài thoải mái và tự nhiên mang đến một số trong những thập phân
Bài 16: Chia một số trong những thập phân mang lại một số trong những thập phân
Bài 17: Tỉ số tỷ lệ. Các phép tính với tỉ số Tỷ Lệ
Bài 18: Giải tân oán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số tỷ lệ của hai số
Bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm quý giá phần trăm của một số
Bài 20: Giải tân oán về tỉ số phần trăm: Tìm một trong những lúc biết cực hiếm xác suất của số kia
Bài 21: Giải toán thù về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan cho mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
Bài 1: Tam giác. Diện tích hình tam giác
Bài 2: Hình thang. Diện tích hình thang
Bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình trụ
Bài 4: Diện tích hình tròn
Bài 5: Luyện tập về diện tích các hình
Bài 6: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương thơm
Bài 7: Diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
Bài 8: Diện tích bao phủ và diện tích toàn phần của hình lập phương
Bài 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét kăn năn. Đề- xi-mét kân hận. Mét kăn năn
Bài 10: Thể tích hình hộp chữ nhật
Bài 11: Thể tích hình lập phương thơm
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
Bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian
Bài 2: Cộng số đo thời gian
Bài 3: Trừ số đo thời hạn
Bài 4: Nhân số đo thời hạn với một số trong những
Bài 5: Chia số đo thời gian đến một vài
Bài 6: Vận tốc
Bài 7: Quãng mặt đường
Bài 8: Thời gian
Bài 9: Hai đồ hoạt động ngược chiều
Bài 10: Hai thiết bị chuyển động thuộc chiều
Bài 11: Chuyển đụng bên trên làn nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
Bài 1: Ôn tập về đo độ nhiều năm cùng đo khối lượng
Bài 2: Ôn tập về đo diện tích cùng đo thể tích
Bài 3: Ôn tập về số đo thời hạn
Bài 4: Ôn tập về phxay cùng
Bài 5: Ôn tập về phnghiền trừ
Bài 6: Ôn tập về phép nhân
Bài 7: Ôn tập về phnghiền chia
Bài 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số trong những hình
Bài 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích S, thể tích một vài hình
*

*

Học toán trực con đường, search tìm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức và kỹ năng tân oán học tập.