Toán Lớp 4 So Sánh Hai Phân Số Khác Mẫu Số

a) ( displaystyle displaystyle3 over 4) cùng ( displaystyle displaystyle4 over 5) b) ( displaystyle displaystyle5 over 6) và ( displaystyle displaystyle7 over 8) c) ( displaystyle displaystyle2 over 5) và ( displaystyle displaystyle3 over 10).

Bạn đang xem: Toán lớp 4 so sánh hai phân số khác mẫu số

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhì phân số khác mẫu mã số, ta rất có thể quy đồng mẫu số nhì phân số đó, rồi đối chiếu các tử số của nhị phân số mới.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Quy đồng mẫu số nhị phân số ( displaystyle3 over 4) cùng ( displaystyle4 over 5) :

( displaystyle3 over 4 = 3 imes 5 over 4 imes 5 = 15 over 20;quad )( displaystyle4 over 5 = 4 imes 4 over 5 imes 4 = 16 over 20)

Vì ( displaystyle15 over 20 3 over 10) nên ( displaystyle2 over 5 > displaystyle3 over 10).


Bài 2


Video lý giải giải


Rút gọn rồi đối chiếu nhì phân số :

( displaystyle displaystyle6 over 10) với ( displaystyle displaystyle4 over 5) b) ( displaystyle displaystyle3 over 4) cùng ( displaystyle displaystyle6 over 12)

Pmùi hương pháp giải:

- Rút gọn các phân số đã mang đến thành phân số buổi tối giản (trường hợp được).

- Muốn so sánh nhị phân số khác mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu mã số nhì phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số new.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Avatar Trên Máy Tính Game Java, Kemulator 0

Lời giải chi tiết:

a) Rút ít gọn gàng phân số ( displaystyle6 over 10) cùng không thay đổi phân số ( displaystyle4 over 5):

( displaystyle6 over 10 = 6:2 over 10:2 = 3 over 5)

Vì ( displaystyle3 over 5 displaystyle2 over 4) nên ( displaystyle3 over 4 > displaystyle6 over 12).


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Mai nạp năng lượng ( displaystyle displaystyle3 over 8) dòng bánh, Hoa ăn ( displaystyle displaystyle2 over 5) chiếc bánh. Ai ăn nhiều bánh rộng ?

Pmùi hương pháp giải:

Muốn so sánh hai phân số không giống mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số nhì phân số kia, rồi so sánh các tử số của nhị phân số new.

Lời giải bỏ ra tiết:

Quy đồng mẫu mã số nhì phân số :

( displaystyleeqalignvà 3 over 8 = 3 imes 5 over 8 imes 5 = 15 over 40 ; cr & 2 over 5 = 2 imes 8 over 5 imes 8 = 16 over 40 .cr )

Vì ( displaystyle16 over 40 > 15 over 40) buộc phải (dfrac25 > dfrac38).

Vậy Hoa là người ăn nhiều bánh hơn.


Lý thuyết

lấy ví dụ : So sánh nhì phân số (dfrac23) và (dfrac34).

a) Lấy nhị băng giấy đều bằng nhau. Chia băng giấy trước tiên thành (3) phần đều nhau, rước (2) phần, có nghĩa là lấy (dfrac23) băng giấy. Chia băng giấy sản phẩm công nghệ hai thành (4) phần đều nhau, đem (3) phần, Tức là lấy (dfrac34) băng giấy. 

Nhìn mẫu vẽ ta thấy : 

*

b) Ta rất có thể đối chiếu hai phân số (dfrac23) và (dfrac34) nlỗi sau :

Quy đồng mẫu mã số nhì phân số (dfrac23) và (dfrac34) : 

(dfrac23= dfrac2 imes 43 imes 4=dfrac812) ; (dfrac34= dfrac3 imes 34 imes 3=dfrac912)