SO SÁNH PHAN BỘI CHÂU VÀ PHAN CHÂU TRINH

So sánh nhỏ đường cứu nước của Phan Bội Châu với Phan Châu Trinh

*Giống nhau:


– Xuất phân phát từ lòng yêu thương nước thương dân để tra cứu bé đường giải pchờ cho dân tộc.

Bạn đang xem: So sánh phan bội châu và phan châu trinh

– Đi theo hệ tư tưởng mới: khuynh hướng dân chủ tư sản.

– Được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng quần chúng.

– Đều thất bại vì sự hạn chế về tầm nhìn với tư tưởng.

– Hoạt động ở cả trong cùng ngoại trừ nước.

Xem thêm: Tổng quan về luật chơi bóng đá mới nhất từ nhà cái

*Khác nhau:

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Nhiệm vụ


Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế đội phong kiến

Đánh đổ phong kiến, thực hiện cải biện pháp xóm hội “Khai thông dân trí, mở sở hữu dân quyền”

Xu hướng

Bạo động vũ trang

Cải cách

Con đường cứu nước

"cứu nước để cứu dân"

"cứu dân để cứu nước"

Hoạt động tiêu biểu

Thành lập Duy Tân Hội, tổ chức phong trào Đông Du..

Lập hội buôn, mở trường Đông Kinc Nghĩa Thục..


Bài viết liên quan


Chuyên ổn mục
: Lịch sử lớp 11

Leave a Reply Hủy

Bình luận

Lưu tên của mình, email, và trang web trong trình coi sóc này mang đến lần bình luận tiếp nối của tôi.

Your gmail address will not be published. Required fields are marked *

Post Comment


Bài viết hay


kho tàng bài bác văn hay mới nhất
kho tàng bài làm cho vnạp năng lượng chọn lọc
thỏng viện bài xích giảng vnạp năng lượng học tốt độc nhất
tư liệu bài xích giảng văn uống chọn lọc
tài liệu bài làm cho văn tổng vừa lòng

*

Chuyên trang gợi ý giải bài xích tập nhanh hao, share cách giải đề thi tác dụng, vấn đáp các thắc mắc ôn tập thường xuyên gặp trong số đề thi đánh giá.