SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN LẺ KHÔNG NHỎ HƠN 54 VÀ KHÔNG LỚN HƠN 1997

Số bộ phận của tập vừa lòng những số tự nhiên lẻ không nhỏ tuổi hơn 54 cùng ko to hơn 1997 là:

 1943

 1944

 1945

 972

Câu 5:

Số bộ phận của tập phù hợp các số tự nhiên phân tách hết đến 4 và nhỏ dại rộng 40 là:

 10

 8

 12

 9

Câu 6:

Cho 6 điểm trong những số đó không tồn tại 3 điểm làm sao trực tiếp sản phẩm.

Bạn đang xem: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997

Số tất cả các con đường trực tiếp trải qua 2 trong 6 điểm sẽ mang lại là:

 6

 9

 12

 15

Câu 7:

Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. cũng có thể lập được từng nào số gồm hai chữ số không giống nhau từ những chữ số trên ?

 18

 20

 24

 60

Câu 8:

Số 500 là số

 có số chục là 0

 có số đơn vị là 0

 bao gồm chữ số hàng trăm là 0

 bao gồm chữ số hàng chục là 50

Câu 9:

Số bộ phận của tập hợp các số tự nhiên và thoải mái chẵn to hơn 1010 dẫu vậy ko quá vượt 2010 là

 450

 504

 500

 kết quả khác

Câu 10:

Cho hai tập đúng theo A = 2; 4; 6; 8; 10; 12 với B = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Số tập hòa hợp nhỏ tầm thường của nhị tập vừa lòng A cùng B là:

 4

 8

 16

 20

 


3 trang
*
lananh572
*
*
52
*
0Download

VÒNG 2 - TOÁN 6BÀI THI SỐ 1Chọn câu trả lời đúng:Câu 1:Tập đúng theo Phường = tất cả các phần tử1; 2; 3; 41; 2; 3; 4; 50; 1; 2; 3; 40; 1; 2; 3; 4; 5Câu 2:Số bộ phận của tập đúng theo những số tự nhiên và thoải mái chẵn không thừa thừa 60 là:60306131Câu 3:Ba số làm sao sau đây là cha số tự nhiên thường xuyên tăng nhiều ?, với , với , với , với Câu 4:Số bộ phận của tập phù hợp các số thoải mái và tự nhiên lẻ không bé dại rộng 54 với ko to hơn 1997 là:194319441945972Câu 5:Số bộ phận của tập hợp những số thoải mái và tự nhiên phân tách không còn mang đến 4 cùng nhỏ tuổi hơn 40 là:108129Câu 6:Cho 6 điểm trong những số đó không tồn tại 3 điểm nào thẳng mặt hàng. Số tất cả những mặt đường trực tiếp đi qua 2 vào 6 điểm vẫn mang lại là:691215Câu 7:Cho năm chữ số 2; 5; 9; 7; 4. cũng có thể lập được từng nào số tất cả nhì chữ số không giống nhau từ các chữ số trên ?18202460Câu 8:Số 500 là sốbao gồm số chục là 0bao gồm số đơn vị là 0gồm chữ số hàng trăm là 0bao gồm chữ số hàng chục là 50Câu 9:Số thành phần của tập thích hợp các số thoải mái và tự nhiên chẵn to hơn 1010 tuy vậy không thừa vượt 2010 là 450504500công dụng khácCâu 10:Cho nhị tập hợp A = 2; 4; 6; 8; 10; 12 cùng B = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Xem thêm: Boruto: 10 Sự Thật Về Kawaki Trong Boruto Là Ai Của Mình Không?

Số tập hợp nhỏ bình thường của nhị tập hòa hợp A với B là:481620BÀI THI SỐ 1Chọn câu trả lời đúng:Câu 2:Số bộ phận của tập hòa hợp các số tự nhiên không thừa vượt 2010 là:2010201120092012Câu 4:Có năm team đá bóng tranh tài vòng tròn vào một giải đấu (hai nhóm bất kỳ gần như gặp gỡ nhau một trận). Số cuộc chiến của giải đó là:1020616Câu 5:Cho hai tập thích hợp A = cùng B là tập hòa hợp những số tự nhiên chẵn, nhỏ dại hơn 12. Gọi C là một trong tập thích hợp con thông thường của tất cả nhị tập thích hợp A với B. Số bộ phận các tuyệt nhất có thể của C là:7643Câu 6:Số thành phần của tập vừa lòng những số tự nhiên phân tách không còn đến 7 với nhỏ dại hơn 50 là:108129Câu 7:Lúc viết lập tức nhau các số thoải mái và tự nhiên từ là 1 đến 99 thì chữ số 9 xuất hiện thêm từng nào lần ?18 lần19 lần20 lần21 lầnCâu 9:Tập thích hợp những vần âm của từ "VIOLYMPIC" là:V; I; O; L; Y; M; P; I; CV; O; L; Y; M; P; CV; L; Y; M; P; I; CC; I; L; M; O; P; V; YCâu 10:Cho tập vừa lòng bốn chữ số 0; 1; 2; 3. cũng có thể lập được từng nào số khác biệt (mỗi chữ số dùng không thật một đợt trong các sẽ lập ra) tự tập thích hợp các chữ số đang cho ?27361849BÀI THI SỐ 1Câu 2:Số phần tử của tập thích hợp những số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn hơn 13 và nhỏ tuổi rộng 3000 là:149329871492một số trong những khácCâu 5:Tập thích hợp các số thoải mái và tự nhiên x nhưng 7 – x = 8 là:17; 815Câu 6:Có năm team soccer thi đấu vòng tròn hai lượt vào một giải đấu (nhì nhóm bất kỳ phần nhiều gặp mặt nhau một trận lượt đi cùng một trận lượt về). Số cuộc đấu của giải kia là:20181016Câu 10:Số phần tử của tập phù hợp những số tự nhiên phân chia không còn đến 3 với bé dại hơn 49 là:171618kết quả khác
Tài liệu đính kèm: