SỐ ĐỒNG PHÂN C3H8O

Thủy phân hoàn toàn các thành phần hỗn hợp metyl axetat với etyl axetat vào dung dịch NaOH đun cho nóng hoàn toản. Sau phản ứng thu được


Cho hàng các chất: etylen glicol, axit fomic, ancol etylic, glixerol, axit oxalic, ancol benzylic, tristearin và etyl axetat. Số chất vào dãy bội nghịch ứng cùng với Cu(OH)2 nghỉ ngơi ĐK thường xuyên là


Cho các hóa học sau:Glyxin (1); axit glutamic (2); HOOC–CH2 –CH2–CH(NH3Cl)–COOH (3); H2N–CH2–CH(NH2)-COOH. Có thuộc độ đậm đặc mol . Thứ đọng từ bỏ xắp xếp tăng dần tính pH là


Cho hàng những hóa học sau: metyl benzoat, natri phenolat, ancol benzylic, phenylamoni clorua, etylen glicol, alanin, protein. Số hóa học công dụng được với dung dịch NaOH lúc nấu nóng là


Cho những tuyên bố sau:

(1) Tdiệt phân trọn vẹn một este no, solo chức, mạch hsống trong môi trường thiên nhiên kiềm luôn luôn chiếm được muối hạt cùng ancol.

Bạn đang xem: Số đồng phân c3h8o

(2) Phenol tđam mê gia phản ứng cụ dễ hơn benzen.

(3) Saccarozơ không tính năng cùng với H2 (Ni, to).

(4) Để phân biết glucozơ cùng fructozơ, ta cần sử dụng dung dịch AgNO3/NH3.

(5) Tinch bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

Xem thêm: Cờ Tướng Offline Cho Pc Chia Sẻ Từ Cao Thủ, Download Tải Game Cờ Tướng Cho Máy Tính

(6) Đề biệt lập anilin với ancol etylic, ta có thể dùng dung dịch NaOH.

(7) Các peptit các dễ dẫn đến thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit hoặc kiềm.

(8) Các amin lỏng đông đảo khó cất cánh khá đề nghị không có hương thơm.

(9) Các amin thơm thường sẽ có mùi thơm dễ chịu và thoải mái.

Số phát biểu đúng là


Câu 9:


Cho dãy những axit sau: (1) axit fomic, (2) axit axetic, (3) axit acrylic, (4) axit oxalic. Chiều tăng cao tính axit của dãy là


Câu 10:


Cho dãy các chất: C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, Hcông nhân, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3 cùng CaC2. Số phù hợp hóa học cơ học vào hàng là


Câu 11:


Cho hàng các chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien, stiren. Số hóa học trong dãy bao gồm đồng phân hình học là


Câu 12:


Tổng số links xích ma trong một axit no, đối chọi chức gồm công thức tổng quát CnH2nO2 là


Câu 13:


Cacbohiđrat là phù hợp hóa học tạp chức, trong phân tử có khá nhiều team hiđroxi và gồm team chức


Câu 14:


Cho các polime sau: cao su đặc giữ hóa, poli(vinyl clorua), thủy tinh trong hữu cơ, glicogene, polietilen, amilozơ, vật liệu bằng nhựa rerol. Số polime tất cả cấu trúc mạch ko phân nhánh là.


Câu 15:


Các hóa học trong hàng nào sau đây khi tác dụng cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư số đông tạo nên kết tủa


Hỏi bài
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam