Sơ đồ tư duy phần tiến hóa sinh học 12

Sơ vật hóa kỹ năng và kiến thức định hướng để giúp đỡ chúng ta dễ ghi nhớ mặt khác ghi nhớ vĩnh viễn. Tuyển sinch số xin mang đến các cử tử sơ vật tư duy môn Sinc học tập lớp 12 nhằm tham khảo dưới đây.

Chương trình Sinch học tập lớp 12 bao gồm các chương, bài bác nhỏng sau:

1/ Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền với quy trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã với dịch mãBài 3: Điều hòa chuyển động genBài 4: Đột biến hóa genBài 5: Nhiễm sắc đẹp thể và thốt nhiên vươn lên là cấu tạo lây truyền dung nhan thểBài 6: Đột đổi mới con số lây truyền sắc thểBài 7: Thực hành Quan gần kề những dạng bỗng nhiên vươn lên là số lượng truyền nhiễm nhan sắc thể trên tiêu bạn dạng cố định cùng bên trên tiêu bản tạm thời thời

2/ Cmùi hương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Bài 8: Quy biện pháp MenĐen Quy qui định phân liBài 9: Quy pháp luật phân li độc lậpBài 10: Tương tác ren và tác động đa hiệu của genBài 11: Liên kết gen cùng hân oán vị genBài 12: Di truyền link với giới tính cùng di truyền ngoại trừ nhânBài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh lên sự Biểu hiện nay của genBài 15: những bài tập chương thơm I với cmùi hương II

3/ Chương thơm 3: Di Truyền Học Quần Thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: Cấu trúc DT và quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

Bài 18: Chọn tương đương vật nuôi với cây cối dựa trên nguồn biến tấu tổ hợpBài 19: Tạo giống bằng phương pháp khiến chợt biến cùng công nghệ tế bàoBài 20: Tạo như thể new nhờ technology gen

5/ Chương 5: Di Truyền Học Người

Bài 21: Di truyền y họcBài 22: Bảo vệ vốn gene của loài fan cùng một trong những vấn đề xã hội của di truyền họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

Bài 24: Các dẫn chứng tiến hóaBài 25: Học tngày tiết Lamac cùng lý thuyết ĐacuynBài 26: Học ttiết tiến hóa tổng phù hợp hiện tại đạiBài 27: Quá trình có mặt quần thể phù hợp nghiBài 28: LoàiBài 29: Quá trình ra đời loàiBài 30: Quá trình hiện ra loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương thơm 7: Sự Phát Sinch Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

Bài 32: Nguồn gốc sự sốngBài 33: Sự phát triển của sinch giới qua những đại địa chấtBài 34: Sự gây ra loại người

8/ Chương 8: Cá Thể Và Quần Thể Sinch Vật

Bài 35: Môi ngôi trường sống cùng các yếu tố sinch tháiBài 36: Quần thể sinc đồ và quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 37: Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể sinch vậtBài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinch đồ gia dụng (tiếp theo)Bài 39: Biến đụng con số cá thể của quần thể sinc vật

9/ Chương 9: Quần Xã Sinc Vật

Bài 40: Quần xã sinh vật dụng và một trong những đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn cố gắng sinh thái

10/Chương thơm 10: Hệ Sinh Thái, Sinc Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinc tháiBài 43: Trao đổi thiết bị hóa học vào hệ sinc tháiBài 44: Chu trình sinc địa hóa với sinch quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái xanh với công suất sinc tháiBài 46: Thực hành Quản lí cùng thực hiện chắc chắn tài nguim thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa với sinh thái học

Sơ đồ vật hóa kiến thức Sinh học lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*