SAU VERY LÀ GÌ

1. Cách thực hiện Very

Dùng Very cùng với tính trường đoản cú, thừa khứ phân từ bỏ giữ lại sứ mệnh là tính tự cùng trạng từ. Very vào ngôi trường hợp này tức là “rất”.Bạn đã xem: Sau very là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased lớn get your letter.You played very well.

Bạn đang xem: Sau very là gì

Nhưng xem xét biện pháp sử dụng very (much) vào câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được sử dụng cùng với thừa khđọng phân tự có nghĩa tiêu cực. Txuất xắc vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngữ điệu trang trọng) thường được dùng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very nhằm nhấn mạnh tính tự nghỉ ngơi thể đối chiếu độc nhất hoặc trước own. Không cần sử dụng Very trước so sánh độc nhất bao gồm most. Trong trường phù hợp này, ta ráng bởi by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestunique.Be there by sixat the very lachạy thử.At last he had hisvery owncar(=trực thuộc về riêng anh ấy chứ không hẳn thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính trường đoản cú, ta dùng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very ko được sử dụng cùng với tính từ bỏ với trạng từ vốn đang tất cả nghĩa “cực kỳ”. Tgiỏi vào kia, có thể áp dụng một trạng tự Lever nhỏng absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với các tính từ bỏ mang nghĩa hoàn hảo nhỏng dead, unique.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very ko dùng với đụng từ bỏ. Tgiỏi vào kia, ta sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Xem thêm: Tổng Hợp Game Call Of Duty Từ Trước Tới Nay, Tổng Hợp Call Of Duty

Lưu ý kết cấu the very same

Ví dụ:


*

2. Cách áp dụng Really

Dùng Really nhằm nói điều gì chính xác là sự thật.

Ví dụ:

What do you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt và uncle.I can"t believe sầu I am really going to meet the princess.

Dùng Really nhằm nhấn mạnh điều gì nhiều người đang nói hoặc một ý kiến chúng ta chỉ dẫn.

Ví dụ:

I want khổng lồ help, I really vì.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally and trulyam in love this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính trường đoản cú hoặc trạng trường đoản cú.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường trong câu phủ định, để sút độ mạnh điều ai đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve sầu done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really có thể chuyển đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là các bạn không chắc về điều nào đó.I really don’t know nhấn mạnh vấn đề các bạn không còn hay biết.

Dùng Really trong câu hỏi cùng câu che định lúc bạn có nhu cầu ai kia nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me khổng lồ believe sầu that?I don"t really need to go, bởi I?

Ví dụ:

We"re going lớn Japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể thổ lộ các bạn bế tắc về việc mà lại ai này đã làm cho.