SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 7 PHẦN ĐẠI SỐ

I. Giải bài tập sgk Toán thù 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 7 phần đại số

Tập hòa hợp Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân tách số hữu tỉ
§4.Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ
§6.Lũy quá của một số trong những hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Khái niệm về căn uống bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương thơm I: Số hữu tỉ – Số thực

Cmùi hương II. Hàm số cùng đồ thị

§1.Đại lượng phần trăm thuận
§2.Một số bài xích tân oán về đại lượng tỉ trọng thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập cmùi hương II: Hàm số cùng vật dụng thị

Phần Hình Học

Cmùi hương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai đường thẳng vuông góc
§3.Các góc sản xuất vì một con đường trực tiếp cắt hai tuyến phố thẳng
§4.Hai mặt đường trực tiếp song song
§5.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy nhiên song
§6.Từ vuông góc mang lại tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập cmùi hương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương thơm II. Tam giác

§1.Tổng bố góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Guy Là Gì - Cho Hỏi Cách Dùng Chữ Guy Trong Tiếng Anh

Trường vừa lòng cân nhau đầu tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hòa hợp đều bằng nhau đồ vật nhì của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường phù hợp cân nhau thứ bố của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường vừa lòng đều bằng nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ngoài trời
Ôn tập chương thơm II: Tam giác

II. Sách xem thêm – Sách giải Toán thù 7 tập 1

1. Giải Bài Tập Tân oán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển lựa chọn 405 những bài tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán thù 7 Tập Hai

I. Giải bài bác tập sgk Toán thù 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương thơm III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu những thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Cmùi hương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ đa thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ nhiều thức một biến
§9.Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương thơm IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Quan hệ giữa các nguyên tố vào tam giác. Các con đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc cùng cạnh đối diện trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa đường vuông góc và con đường xiên, mặt đường xiên với hình chiếu
§3.Quan hệ thân bố cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính hóa học bố con đường trung tuyến của tam giác
§5.Tính hóa học con đường phân giác của một góc
§6.Tính chất cha mặt đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
§8.Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất tía đường cao của tam giác
Ôn tập chương thơm III: Quan hệ giữa những nguyên tố trong tam giác. Các mặt đường đồng quy của tam giác

những bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán thù 7 tập 2

1. Giải Bài Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*