SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 2

A. Phonics > - B. Vocabulary > E. Reading > - - C. Setence patterns > - F. Writing > -

A. Phonics Câu 1

1. Complete and say the words aloud.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 4 unit 2

(Hoàn thành với đọc khủng những tự sau.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Japan (nước Nhật Bản) 

2. Japanese (người Nhật Bản) 

3. Viet nam (nước Việt Nam)

4. Vietnamese (người Việt Nam) 


A. Phonics Câu 2

2. Circle, write and say the sentences aloud.

(Khoanh tròn, viết cùng đọc mập những câu sau.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. A 2. A

1. 

Akiko: Where are you from? (Bạn tới từ đâu vậy?) 

Nam: I"m from Viet Nam. (Mình đến từ Việt Nam.) 

2. 

Hakim: What nationality are you? (Quốc tịch của chúng ta là gì?) 

Akiko: I"m Japanese. How about you? (Mình là fan Nhật. Còn chúng ta thì sao?) 

Hakim: I"m Malaysian. (Mình là bạn Ma-lai-xi-a.) 


B. Vocabulary Câu 1

1. Put the words in the correct boxes.

(Xếp từ bỏ vựng vào ô đúng.) 

*

Lời giải đưa ra tiết:

Country (Đất nước)

Nationality (Quốc tịch)

America 

Australia 

England 

Japan 

Malaysia 

Viet Nam

American 

Australian 

English 

Japanese 

Malaysian 

Vietnamese


E. Reading Câu 2

2. Look and write. 

(Nhìn với viết.) 

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Vietnamese

2. Australia

3. Malaysian

4. Japanese

1. Hi. My name’s Mai. I’m from Viet Nam. I’m Vietnamese.

(Xin chào. Tên mình là Mai. Mình đến từ Việt Nam. Mình là người việt nam Nam.)

2. Hi. I’m Tony. I’m from Australia. I’m Australian.

(Xin chào. Bản thân là Tony. Mình tới từ Úc. Bản thân là tín đồ Úc.)

3. Hi. I’m Hakim. I’m from Malaysia. I’m Malaysian.

(Xin chào. Bản thân là Hakim. Mình tới từ Ma-lai-xi-a. Bản thân là fan Ma-lai-xi-a.)

4. Hi. I’m Akiko. I’m from Japan. I’m Japanese.

(Xin chào. Mình là Aikiko. Mình đến từ Nhật Bản. Mình là fan Nhật.)


C. Setence patterns Câu 1

1. Read & match. 

(Đọc và nối.) 

*

Lời giải chi tiết:

1 – b

2 – c

3 – d

4 – a

1 – b

What"s your name? (Tên cậu là gì?)

My name’s Hakim. (Tên bản thân là Hakim.)

2 – c

Where are you from, Hakim? (Cậu tới từ đâu vậy Hakim?)

Malaysia. (Ma-lai-xi-a.)

3 – d

What nationality are you? (Quốc tịch của cậu là gì?)

I’m Malaysian. (Mình là bạn Ma-lai-xi-a.)

4 – a

Welcome khổng lồ Viet Nam! (Chào mừng cậu mang lại Việt Nam!)

Thank you. (Cảm ơn cậu.)


C. Setence patterns Câu 2

2. Complete và read aloud.

(Hoàn thành cùng đọc lớn.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Hi

2. I’m

3. From

4. Where

5. England

6. In

1.

Tony: Hi. I"m Tony (Xin chào. Bản thân là Tony.)

Akiko: Hi, Tony. I’m Akiko. (Chào Tony. Mình là Akiko.)

Tony: Nice to lớn meet you, Akiko. Where are you from? (Rất vui được gặp gỡ câu. Cậu tới từ đâu vậy?)

Akiko: I"m from Japan. (Mình tới từ Japan.)

2.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 7 Liên Kết Trong Văn Bản Ngắn Gọn, Bài Soạn Lớp 7: Liên Kết Trong Văn Bản

Nam: Hi. I"m Nam. (Xin chào. Mình là Nam.)

Linda: Hello, Nam. I"m Linda. (Chào Nam. Mình là Linda.)

Nam: Nice to meet you. Where are you from? (Rất vui được gặp mặt cậu. Cậu đến từ đâu vậy?)

Linda: I"m from England. (Mình đến từ nước Anh.)

Nam: Where in England? (Chỗ làm sao nước Anh?)

Linda: London. (Luân Đôn.)


D. Speaking

Read & reply. 

(Đọc với trả lời.) 

*

Lời giải chi tiết:

a. What"s your name? (Tên bạn là gì?)

I’m Rei. (Mình là Rei.)

b. Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

I’m from Japan. (Mình đến từ Nhật Bản.)

c. Where in Viet phái mạnh are you from? (Bạn mang đến từ nơi nào ở Việt Nam?)

I come from Tokyo. (Mình đến từ Tokyo.)

d. What"s your nationality? (Quốc tịch của người tiêu dùng là gì?)

I’m Japanese. (Mình là fan Nhật Bản.)


E. Reading Câu 1

1. Read & complete. 

(Đọc và hoàn thành.) 

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. Vietnamese

2. English

3. Australian

4. American

5. Japanese

6. Malaysian

Hi. I am Hakim. Today is Sunday. I am on the beach with my friends. Mai, Nam, Quan & Phong are Vietnamese. Linda is English. Tony is Australian. Tom is American. Akiko is Japanese. & I am Malaysian. My friends và I lượt thích the beach very much. We have a lot of fun here.

Tạm dịch: 

Xin chào. Tớ là Hakim. Hôm nay là công ty nhật. Tớ đang ở trên biển với những bạn. Mai, nam, Quân cùng Phong là người việt Nam. Linda là tín đồ Anh. Tony là tín đồ Úc. Tom là fan Mỹ. Akiko là fan Nhật. Với tớ là fan Malaysia. Các bạn và tớ khôn xiết thích biển. Bọn chúng tớ đang chơi rất vui ngơi nghỉ đây.


E. Reading Câu 1

2. Read again and write. 

(Đọc lại với viết.) 


1. Where are Hakim & his friends?
_____________________________. 
2. Where is Linda from?
_____________________________. 
3. Where is Akiko from?
_____________________________. 
4. What nationality is Tom?
_____________________________. 
5. What nationality is Hakim?
_____________________________. 

Lời giải bỏ ra tiết:


1. Where are Hakim & his friends? (Hakim và bạn của người tiêu dùng ấy đang ở đâu?) 
They are on the beach. (Họ vẫn trên biển.)
2. Where is Linda from? (Linda tới từ đâu?) 
She is from England. (Cô ấy đến từ nước Anh.) 
3. Where is Akiko from? (Akiko đến từ đâu?) 
She is from Japan. (Cô ấy tới từ Nhật Bản.)
4. What nationality is Tom? (Quốc tịch của Tom là gì?)
He is American. (Cậu ấy là tín đồ Mỹ.)
5. What nationality is Hakim? (Quốc tịch của Hakim là gì?) 
He is Malaysian. (Cậu ấy là bạn Mai-lai-si-a.)

F. Writing Câu 1

1. Look và write. Use the information form the Pupil"s book. 

(Nhìn cùng viết. Sử dụng thông tin trong Sách học tập sinh.) 

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Hi I’m Akiko. I’m from Japan. I m Japanese.

(Xin chào tớ là Akiko. Tớ đến từ Nhật. Tớ là bạn Nhật.)

2. Hi. I"m Hakim. I"m from Malaysia. I"m Malaysian

(Xin xin chào tớ là Hakim. Tớ tới từ Malysia. Tớ là người Malaysia.) 

3. Hi. I"m tony. I"m from Australia. I"m Australian.

(Xin xin chào tớ là Tony. Tớ tới từ Australia. Tớ là người Australia.)

4. Hi. I"m Linda. I"m from England. I"m English.

(Xin xin chào tớ là Linda. Tớ đến từ Anh. Tớ là người Anh.)


F. Writing Câu 2

2. Write about you. Say your name, where you are from và your nationality.

(Viết về bạn. Nói về tên của bạn, bạn nơi đâu và quốc tịch của khách hàng là gì.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Hello everyone, my name’s Han. I’m from Việt Nam. I’m Vietnamese.

(Xin chào phần nhiều người. Mình tên là Hân. Mình đến từ Việt Nam. Mình là người việt nam Nam.)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
Bài tiếp sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp gamesbaidoithuong.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng gamesbaidoithuong.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamesbaidoithuong.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.