SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 UNIT 1

Complete & say. Bởi vì the puzzle. Read & match. Make sentences. Read and speak. Read & complete. Look and write. Write about you.


*

*

Phương pháp giải:

Bye (Tạm biệt) 

Fine (Khỏe)

Hello (Xin chào) 

How (Như ráng nào) 

You (Bạn)

Lời giải bỏ ra tiết:

*


*

Lời giải đưa ra tiết:

*


B bài 1

1. Read và match.

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1

(Đọc và nối.) 

*

Lời giải chi tiết:

1 – c

2 – d

3 – a

4 – b

1 - c

Hello, I’m Ben (Xin chào,tôi là Ben.)

2 - d

Bye Mai. (Tạm biệt Mai.)

3 - a

How are you? (Bạn gồm khỏe không?)

4 - b

Fine, thank you (Khỏe, cảm ơn.)


B bài bác 2

2. Read & match.

(Đọc và nối.) 

*

Lời giải chi tiết:

1 – d

2 – a

3 – b

4 – c

1 - d

Hello. I’m Ben. (Xin chào, tôi là Ben.)

Hi, Ben. I’m Mai. (Chào Ben. Tôi là Mai.)

2 - a

Goodbye, Lucy. (Tạm biệt, Lucy.)

Bye, Ben. (Tạm biệt, Ben.)

 3 - b

How are you, Minh? (Bạn tất cả khỏe không, Minh?)

Fine, thank you. (Khỏe, cảm ơn.)

4 - c

Hello, Mai. (Xin chào, Mai.)

Hi, Minh. (Chào, Minh.)


B bài xích 3

*

Phương pháp giải:

Hi, I"m ____. (Xin chào, mình là ___.) 

Goodbye, ____. (Tạm biệt, ____.) 

How are you? (Bạn khỏe mạnh không?) 

Fine, thank you. (Mình khỏe, cảm ơn.) 

Lời giải đưa ra tiết:

1. Hi, I’m Lucy. (Xin chào, tôi là Lucy.)

2. Goodbye, Ben. (Tạm biệt, Ben.)

3. How are you? (Bạn bao gồm khỏe không?)

4. Fine, thank you. (Khỏe, cảm ơn bạn.)


C

*

Lời giải chi tiết:

 a. Hello. I’m Minh. (Xin chào,mình là Minh.)

Hi, Minh. I’m Lucy. (Chào, Minh. Mình là Lucy.)

b. Hi, Lucy. How are you? (Chào Lucy. Các bạn có khỏe mạnh không?)

Fine, thank you. (Khỏe, cảm ơn bạn.)

c. Goodbye, Lucy.

Xem thêm: Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Lớp 6 Bài Văn Kể Về Một Kỉ Niệm Đáng Nhớ Lớp 5

(Tạm biệt, Lucy.)

Bye, Minh. (Tạm biệt, Minh.)


*

Lời giải đưa ra tiết:

*

1. Hello. I’m Ben. (Xin chào, mình là Ben.) 

2. Hi, Ben. I’m Minh. (Xin chào, Ben. Mình là Minh.)

3. Hi, Lucy. How are you? (Chào, Lucy. Bạn khỏe không?)

4. Goodbye, Mai. (Tạm biệt, Mai.) 


D bài bác 2

Ben

Fine

Goodbye

I’m

Mai

1. Ben: Hello, ____ Ben. 

Mai: Hi, ben. I"m ___. 

2. Lucy: Hi, Minh. How are you? 

Minh: ___, yhank you. 

3. Ben: ____, Linh. 

Linh: Bye, ____. 

Phương pháp giải:

Fine: Khỏe 

Goodbye: Tạm biệt

I’m: Tôi (là)

Lời giải chi tiết:

1. Ben: Hello. I’m Ben. (Xin chào. Mình là Ben.)

Mai: Hi, Ben. I’m Mai. (Chào, Ben. Bản thân là Mai.)

2. Lucy: Hi, Minh. How are you? (Chào, Minh. Bạn khỏe không?)

Minh: Fine, thank you. (Khỏe, cảm ơn bạn.)

3. Ben: Goodbye, Linh. (Tạm biệt, Linh.)

Linh: Bye, Ben. (Tạm biệt, Ben. )


E bài 1

1. Look và write. 

(Nhìn với viết.)

*

Lời giải chi tiết:

1. Hello. I’m Minh. (Xin chào. Minh là Minh.)

2. Hi, Minh. I’m Mai. (Chào, Minh. Tôi là Mai.)

3. Ben: Hi,Mai. How are you? (Chào, Mai. Bạn có khỏe không?)

Mai: Fine, thank you. (Khỏe, cảm ơn bạn.)

4. Ben: Goodbye, Mai. (Tạm biệt, Mai.)

Mai: Bye, Ben. (Tạm biệt, Ben.)


E bài bác 2

2. Write about you.

(Viết về bạn.)

*

Lời giải chi tiết:

Name (Tên): NGUYEN VAN A

Class (Lớp): 3A

School (Trường học): THANG LONG PRIMARY SCHOOL (Trường tiểu học tập Thăng Long)


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 3 - Global Success - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp gamesbaidoithuong.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng gamesbaidoithuong.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamesbaidoithuong.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.