Rút gọn phân số

RÚT GỌN PHÂN SỐKIẾN THỨC CẦN NHỚPhân số tối giảnPhân số buổi tối giản là phân số có tử số và mẫu sô" không thuộc phân tách không còn mang đến một vài tự nhiên nào không giống 1.í 1511., „., ,Ví dụ:— ; ——;Là những phân sô tôi loại gián.2912psRút gọn gàng phân sốMuốn rút gọn phân số ta chia cả tử số cùng mẫu số của phân sô kia với cùng một vài tự nhiên to hơn 1 nhưng tử sô" với mẫu mã sô" của phân sô" kia thuộc chia không còn mang lại số kia, để được phân số new tất cả tử sô cùng mẫu mã sô" nhỏ dại hơn tử sô" với mẫu mã sô" ban sơ và có mức giá trị bằng phân sô" ban đầu. vtdụ:6060 : 23030 : 65 {605)Chụ ý:Phân số về tối giản quan yếu rút ít gọn được.lúc rút gọn gàng phân số cổ nạm rút ít gọn gàng phân sô" mang đến phân số về tối giản.Dựa vào tín hiệu phân tách không còn hoặc phxay thử lựa chọn dể kiếm được một sô" tự nhiên và thoải mái làm sao đó (lớn hơn 1) mà cả tử sô và mẫu mã sô" của phân sô đã mang đến phần lớn phân tách hết đến số đó.3. Cách rút ít gọn gàng phân sốlúc rút gọn phân sô" có thể làm cho như sau:Xét xem tử số với mẫu số thuộc chia hết cho số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn 1.Chia tử số và mẫu mã sô" đến số đó.Cứ có tác dụng như thế cho tới Khi cảm nhận phân số về tối giản.18Ví dụ: Rút gọn phân số 4-y.5418 18"2Ta thấy: 18 với 54 các phân chia hết đến 2, nên: -z~- ="5454 : 29 : 99_27Ị_39 cùng 27 hầu như chia không còn cho 9, nên:„„ „2727 : 91 với 3 không thuộc phân tách hết mang lại số như thế nào Khủng han 1,phải — là phân số buổi tối giản.3Vậy:18_54Ị_3HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP❖ BàilRút ít gọn những phân sô’:12.15.118 ’25a) ỉ;a)b)4 _ 6 z 11 22 5_ 10 =75300222336.10’7536b)4 : 2 6:2 11:11 22:11 5:5 _ 1 10 : 5 “ 275:75 300 : 75 "JL488:43636:21010: 21212:123636:1215 15 :5Giải1212 : 410_ 3 " 2 - AẾ" 51.= 3’3.7;12.36’_9_.72’15257536_9_7275 .15.4300 ’35 ’10015:5 : 25:575:3 : 36:3 9:935251272:94 _ 4:4 100 "100:4253535:5(Lưu ý: Nếu phân số tất cả mẫu mã phân tách hết cho tử nhằm rút gọn gàng nkhô hanh, ta phân chia cả tửvới chủng loại mang lại tử)❖ Bài 2„.,A„4.8.Trong các phân sô —; —; —;5F371230.36’7273Phân số nào tối giản? Vì sao?Phân sô’ nào rút gọn gàng được? Hãy rút gọn gàng phân sô’ kia.Giải72"z. .,14a) Các phân số tôi giản là: £■;r-;37Các phân số trên tất cả tử số cùng mẫu mã sô" ko cùng phân chia không còn cho một số thoải mái và tự nhiên nào khác 1 cho nên nó là phân sô" tốì giản.b) Các phân số có thể rút gọn gàng được là:Ta rút gọn: — 128:412:4_8_ 30 12’ 3630 _ 30:6 _ 5 36 ~ 36:6 - 6❖ Bài 3Viết số tương thích vào ô trông:5427 I I 372 = Q= 12 = □Giải54 _ 27|~9~>372 - <36> ~ 12 ~

Bạn đang xem: Rút gọn phân số

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học trước


Xem thêm: Hồ Sơ Trinh Sát 3 Xem Phim Hồ Sơ Trinh Sát Phần 3 Xem Phim, Hồ Sơ Trinh Sát 3 Xem Phim

Tđam mê Khảo Thêm


Giải Toán Lớp 4 Tập 2

Chương thơm III. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH1. Dấu hiệu phân tách không còn cho 2, 5, 9, 32. Giới thiệu hình bình hànhChương thơm IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉPhường TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI1. Phân số2. Các phép tính cùng với phân số3. Giới thiệu hình thoiCmùi hương V. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ1. Tỉ số - Một số bài toán thù tương quan mang lại tỉ số2. Tỉ lệ bạn dạng vật dụng cùng ứng dụngCmùi hương VI. ÔN TẬP..

gamesbaidoithuong.com

Tài liệu giáo dục mang lại học viên và gia sư xem thêm, giúp các em học xuất sắc, hỗ trợ giải bài bác tập toán học tập, trang bị lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, lịch sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn uống.