Rút Gọn Phân Số Lớp 6

Cho tập vừa lòng A = -2 ; 0 ; 7 . Viết tập vừa lòng B cá phân số

*
nhưng m, n ∈ A. ( Nếu có

nhị phân số đều bằng nhau thì chỉ việc viết một phân số)

Bài 4.11.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 6

Tìm các cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau đây:

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
.

Bài 4.12.

Trong những phân số tiếp sau đây, tìm những cặp phân số ko bằng phân số làm sao trong các phân số còn lại.

a)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*

b)

*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*
;
*

Bài 4.13.

Điền số thích hợp vào địa điểm trống:

-1/2 = …/18 ; -2/3 = …/18 ; -5/6 = …/18 ; -8/9 =…/18.

Bài 4.14.

Tìm các số ngulặng x và y biết: 7/x = y/27 = -42/54.

Bài 4.15.

Viết tất cả những phân số bằng 20/48 nhưng mà tử với mẫu mã là các số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số.

Bài 4.16.

Viết tất cả những phân số bởi 65/85 nhưng mà tử và mẫu là những số thoải mái và tự nhiên gồm tía chữ số.

Bài 4.17.

Trong các phân số tiếp sau đây, phân số như thế nào là phân số tối giản : -16/25 ; 30/84 ; 91/112 ; -27/-25 ‘ -182/385?

Bài 4.18.

Viết dạng tổng quát của các phân số bởi 42/119.

Bài 4.19.

Xem thêm: Download Minitool Partition Wizard 12 Full Key, Minitool Partition Wizard Pro 12

Chứng tỏ rằng đều phân số gồm dạng n+1/2n+3 (n ∈ N) gần như là phân số buổi tối giản.

Bài 4.trăng tròn.

Chứng tỏ rằng số đông phân số có dạng 2n+3/3n+5 (n ∈ N) đông đảo là phân số buổi tối giản.

LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP.. SỐ:

Bài 4.1

a) 50% b) -8/15 c) 7/-15 = -7/15 d) 1/4 e) 8/9 g) 6/11

Bài 4. 2

a) -ba phần tư b) 1/12 c) -16/35 d) -3/5 e) 3/7 g) 11/12

Bài 4. 3

a) 7/90 b) 9/15 c) -6/5 d) -7/15 e) 1/25 g) -189/220

Bài 4. 4

a) 50% b) 3 c) 1/64 d) 125 e) 9/4

Bài 4. 5

a) 7/6 b) 155.9.20/13 c) -4/3 d) -7/4 e) 6/7 g) 106/111.

Bài 4. 6

a) -11/18 b) -3/2 c) 49/78 d) 7/5 e) 23/11 g) -13/33

Bài 4. 7

a)

*
=
*
*

b)

*
=
*
=
*

c)

*
*
=
*
=
*

Bài 4. 8

a)

*
*
*

b)

*
=
*
*
= 2.

c)

*
*
= 1.

Bài 4. 9

a) 3/10 h b) 3/4 h c) 4/3 h

Bài 4. 10

B = -2/7; 0/-2 (hoặc 0/7 ) ; -2/-2 (hoặc 7/7 ) ; 7/-2

Bài 4. 11

*
=
*
;
*
*
*
=
*

Bài 4. 12

a) Phân số phải tra cứu là 5/3.

b) Phân số bắt buộc tìm kiếm là -3/2.

Bài 4. 13

-1/2 = -9/18 ; -2/3 = -12/18 ; -5/6 = -15/18 ; -8/9 =-16/18.

Bài 4. 14

Đs: x = -9 ; y = -21.

Bài 4. 15

20/48 = (20:4)/(48:4) = 5/12 . Nhân cả tử cùng mẫu mã của phân số 5/1gấp đôi lượt cùng với 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8 ta được tất cả các phân số đề nghị tìm kiếm.

Bài 4. 16

65/85 = (65:5)/(85:5) = 13/17. Nhân cả tử với mẫu mã của phân số 13/17 theo thứ tự với 8, 9, 10 … , 57, 58 ta được toàn bộ những phân số đề xuất kiếm tìm.

Bài 4. 17

Có 2 phân số về tối giản là : -16/25 và -27/125.

Bài 4. 18

42/119 = (42:7)/(119:7) = 6/17. Dạng bao quát : 6k/17k ( k ∈ Z, k ≠ 0).

Bài 4. 19

hotline d là ước phổ biến của n+1 và 2n+3 ( d∈ N). Ta có: (n+1) phân tách không còn mang lại d và (2n+3) phân tách không còn đến d và (2n+3) phân tách không còn cho d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> phân chia hết mang đến d hay là một phân tách hết cho d. Suy ra d = 1. Các phân số dạng (n+1)/(2n+3) buổi tối giản.

Bài 4. 20

Điện thoại tư vấn d là ước phổ biến của (2n+3) cùng 3n+5 (d∈ N) . Ta có: (2n+3 ) phân chia hết mang lại d với (3n+5) chia không còn đến d, suy ra : <(2n+3)-2(n+1)> chia không còn mang lại d , suy ra : <2(3n+5)-3(2n+3)> phân tách không còn cho d hay như là một phân tách không còn cho d. Do đó d = 1 cùng những phân số dạng (2n+3)/(3n+5) (n∈ N) là về tối giản.