Tiết Kiệm Nước

Do coronavirut, thực trạng bao phủ câu hỏi thai cử sẽ chuyển đổi khôn cùng. Mỗi bang có những khí cụ khác biệt. Hãy lập chiến lược bầu cử và nói cùng với bạn bè và gia đình của bạn cũng làm cho nhỏng vậy!


Due khổng lồ the coronavi khuẩn, the situation surrounding voting is changing quickly and every state has different rules. Let’s make a plan lớn vote, and tell your friends & family lớn vì the same!


For the most up to lớn date information, visit: Official Georgia Elections Site

KEY DATES | *Update: Georgia residents who are currently 17 years old — but will turn 18 by the time of the federal run-off election (January 5, 2021) — must register lớn vote by December 7, 20trăng tròn.

Bạn đang xem: Tiết kiệm nước


Để biết đọc tin update tuyệt nhất, hãy thăm website Official Georgia Elections Site

NGÀY QUAN TRỌNG | * Cập nhật: Cư dân Georgia hiện 17 tuổi - tuy nhiên sẽ hiện 18 tuổi vào thời khắc diễn ra cuộc bầu cử sắp hết liên bang (ngày 5 tháng 1 năm 2021) - bắt buộc ghi danh bỏ thăm trước thời gian ngày 7 mon 12 năm 2020.


*

Update: The state of Georgia will hold a run-off election for at least one Senate seat on January 5, 2021 thanks khổng lồ the state’s majority-vote requirement, Runoff elections are held when no candidate wins the required majority of votes, Voter registration deadline is Dec. 7, 2020.

Georgia residents who are currently 17 years old — but will turn 18 by the time of the federal run-off election (January 5, 2021) — must register khổng lồ vote by December 7, 2020.

Anyone who is registered lớn vote in Georgia can vote in state, local, và federal runoff elections.


Cập Nhật: Bang Georgia sẽ tổ chức triển khai cuộc bầu cử sơ cỗ cho tối thiểu một ghế Thượng Viện vào ngày 5 mon 1 năm 2021 nhờ vào đề nghị đa phần phiếu của bang, “Run off” elections được tổ chức khi không có ứng viên nào giành được nhiều phần phiếu quan trọng. Hạn chót ghi danh cử tri là ngày 7 mon 1hai năm 20đôi mươi.

Cư dân Georgia hiện 17 tuổi - mà lại đang hiện 18 tuổi vào thời khắc ra mắt cuộc thai cử sắp hết liên bang (ngày 5 mon 1 năm 2021) - đề nghị ghi danh bỏ thăm trước thời gian ngày 7 mon 1hai năm 20trăng tròn.

Bất cứ đọng ai đó đã ghi danh bỏ phiếu ngơi nghỉ Georgia hầu như hoàn toàn có thể bỏ phiếu trong các cuộc thai cử bỏ thăm cấp cho tiểu bang, địa phương thơm và liên bang.


Register to lớn Vote / Ghi Danh Bỏ Phiếu

Step 2: Request Mail-in Ballot. Yêu cầu dấn lá phiếu bằng thỏng.


Update: Voters can begin requesting absentee ballots for federal run-off elections starting November 18.


Cập nhật: Các cử tri rất có thể bước đầu thưởng thức bỏ phiếu vắng vẻ phương diện cho các cuộc bầu cử sơ bộ liên bang bắt đầu từ ngày 18 mon 11.


Request a Mail in Ballot / Yêu Cầu Nhận Lá Phiếu Bằng Thư

Step 3: Vote. Bầu cử.


IN-PERSON VOTING ON JANUARY 5

Polls are open from 7:00 am lớn 7:00 pm EST. Photo ID is required khổng lồ vote in Georgia.

Xem thêm: " Ói Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ói Trong Tiếng Anh Ói In English

Update: The Federal Run off Election is on January 5, 2021.


BẦU CỬ TẠI PHÒNG PHIẾU VÀO NGÀY 5 THÁNG 1.

Các chống phiếu được mlàm việc trường đoản cú 7 giờ phát sáng mang đến 7 tiếng tối EST. Cần mang thẻ căn cước cùng với chữ cam kết nhằm bầu làm việc Georgia.

Cập Nhật: Cuộc bầu cử quăng quật chạy liên bang (Run-Off Election) diễn ra vào trong ngày 5 mon 1 năm 2021.


Find Your Polling Place / Tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu

EARLY VOTING STARTING DECEMBER 14

Update: Early voting will begin on December 14. Clichồng here for advanced voting locations.


BẦU CỬ SỚM TỪ NGÀY 14 THÁNG 12

Cập Nhật: Bỏ phiếu nhanh chóng đang bước đầu vào trong ngày 14 tháng 12. Bnóng vào đó để tìm hiểu các địa điểm bỏ thăm sớm


Find Early Voting Place / Tìm Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm

VOTE BY MAIL/ABSENTEE

Your completed ballot must be received (or dropped off in person) no later than Tuesday, January 5

To make sure your ballot is counted:

Register to vote.

Follow voting instruction exactly (e.g. what color pen to lớn use, where to lớn sign, what envelope lớn put in, vày you need a witness, does the ballot require witness signature)*

Seal your envelope & sign the return envelope. Many states’ election officials use signature to verify the ballot and make sure that it matches the signature on the voter registration card or absentee ballot application.

Make sure khổng lồ mail in or submit your ballot well ahead of the deadline.

Trachồng your ballot.

*Georgia does not require witness signature

Absentee ballots can be rejected for several reasons: late returns, missing or invalid signatures, laông chồng of voter identification on tệp tin, and ineligibility of voters.

Voters can save sầu their absentee ballots from rejection by signing an affidavit swearing that they’re registered to vote & by providing a copy of their ID. The deadline to lớn correct ballot problems is the Friday after Election Day.


BẦU CỬ QUA THƯ

Lá phiếu sẽ kết thúc của khách hàng đề nghị nhận được (hoặc nợp) ko trễ rộng ngày Thđọng Ba, 5 tháng 1.

Dể đảm bảo lá phiếu của công ty được đếm:

Ghi danh bỏ phiếu

khi các bạn cảm nhận lá phiếu của chính mình, Làm theo phía dẫn bỏ thăm đúng đắn (ví dụ: sử dụng bút màu sắc gì, ký kết nơi đâu, quăng quật phong tị nạnh gì, chúng ta gồm nên nhân triệu chứng không, lá phiếu có kinh nghiệm nhân bệnh không)*

Niêm phong bì của người sử dụng cùng cam kết vào phong phân bì gửi lại. Các viên chức bầu cử của tè bang sẽ dụng chữ ký trên phong phân bì để xác minh lá phiếu cùng đảm bảo an toàn rằng nó khớp cùng với chữ ký kết bên trên thẻ ghi danh cử tri của chúng ta hoặc là 1-1 xin phiếu khãn hữu diện,

Đảm bảo gửi hoặc nộp lá phiếu của người tiêu dùng qua thỏng trước thời hạn.

Theo dõi lá phiếu của bạn

* Georgia không yên cầu chữ ký kết của nhân chứng chữ ký kết nhân chứng.

Các phiếu kthi thoảng diện có thể bị phủ nhận bởi một số lý do: trả về muộn, thiếu hụt chữ ký hoặc chưa phù hợp lệ, thiếu thốn giấy tờ tùy thân của cử tri trong làm hồ sơ cùng cử tri không đủ tứ phương pháp.

Các cử tri hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn phiếu kthi thoảng diện của họ không bị phủ nhận bằng cách ký vào bản tuyên thệ tuyên thệ rằng họ đã ghi danh bỏ thăm và bằng phương pháp cung ứng bản sao ID của họ. Hạn chót nhằm thay thế sửa chữa những sự việc lá phiếu là Thđọng Sáu sau Ngày Bầu Cử.