Quy đồng mẫu số 3 phân số

Học Toán 123 hướng dẫn học sinh lớp 4 bí quyết quy đồng mẫu số qua các ví dụ gồm hướng dẫn giải.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu số 3 phân số

Quy đồng mẫu số là gì?

Quy đồng mẫu số là phép toán nhằm đưa các phân số có mẫu số khác nhau về các phân số có cùng chung mẫu số.

*Crúc ý: Trước lúc quy đồng mẫu số ta cần rút gọn các phân số về dạng phân số tối giản rồi mới quy đồng để có được mẫu số thông thường nhỏ nhất.

Hướng dẫn quy đồng mẫu số qua ví dụ

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số hai phân số $ displaystyle dfrac146$ và $ displaystyle dfrac28$.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Rút gọn hai phân số này (nếu bao gồm thể rút ít gọn):

$ displaystyle dfrac146=dfrac14:26:2=dfrac73$

$ displaystyle dfrac28=dfrac2:28:2=dfrac14$

Bước 2: Tìm mẫu số tầm thường (thường là mẫu số bình thường nhỏ nhất) của mẫu số hai phân số rút gọn:

Số nhỏ nhất phân chia hết mang đến cả 3 và 4 chính là 12, số này cũng chính là mẫu số thông thường của hai phân số quy đồng.

Bước 3: Quy đồng mẫu số:

Ta có:

$ displaystyle dfrac73=dfrac7 imes 43 imes 4=dfrac2812$

$ displaystyle dfrac14=dfrac1 imes 34 imes 3=dfrac312$

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số nhị phân số $ displaystyle dfrac125$ và $ displaystyle dfrac315$.

Xem thêm: Bang Bo Tro Phep Mua 6 - Bảng Bổ Trợ Cho Miss Fortune Mùa 6

Hướng dẫn giải:

Nhận thấy số nhỏ nhất phân tách cho cả 5 cùng 15 là 15 (2 mẫu số của 2 phân số) ⇒ 2 phân số này còn có bình thường mẫu số là 15. Vì vậy ta chỉ cần quy đồng một phân số $ displaystyle dfrac125$ nhưng thôi.

$ displaystyle dfrac125=dfrac12 imes 35 imes 3=dfrac3615$.

*Crúc ý: Đối với quy đồng tử số các phân số, ta làm tương tự như đối với quy đồng mẫu số các phân số, nhưng ở bước 2 cầm vì tìm mẫu số chung nhỏ nhất của mẫu số của nhì tốt nhiều phân số rút gọn, ta tìm tử số chung nhỏ nhất của tử số rút gọn hai xuất xắc nhiều phân số rút gọn cần quy đồng.

Ví dụ 3: Quy đồng tử số nhị phân số $ displaystyle dfrac125$ và $ displaystyle dfrac315$.

Nhận thấy số nhỏ nhất phân chia cho cả 12 với 3 là 12 (2 tử số của 2 phân số) ⇒ 2 phân số này còn có chung tử số là 12. Vì vậy ta chỉ cần quy đồng một phân số $ displaystyle dfrac315$ nhưng thôi.

$ displaystyle dfrac315=dfrac3 imes 415 imes 4=dfrac1260$.