Popcorn Là Gì

Now in this Popcorn production we"ve got the title thẻ, we"ve sầu got a Google Map that shows up picture- in- picture, then Popcorn lets it push outside the frame và take over the whole screen.

Bạn đang xem: Popcorn là gì


Bây giờ trong sản phẩm này của Popcorn họ vẫn có tkhô giòn title, chúng ta sẽ tất cả một bản đồ Google được hiển thị hình hình ảnh lồng vào hình hình ảnh, và rồi Popcorn có thể chấp nhận được nó đẩy ra phía bên ngoài các khung cùng chiếm phần toàn bộ screen.
Travers rated it two out of four stars & said, "Think of yourself sitting down for a big two-hour wallow in instant stupid with a vat of popcorn, slathered in nhái butter & possibly a mound of melted M&Ms on top.
Travers Đánh Giá phyên hai trên bốn sao với thừa nhận xét, "Hãy suy nghĩ cho tới gamesbaidoithuong.comệc các bạn ngồi vào nhì tiếng đồng hồ đeo tay nhằm đắm mình vào sự đần độn dốt với 1 vỏ hộp bỏng, quấn trong một không nhiều bơ mang và có thể là thêm một lô kẹo M&M rã nghỉ ngơi trên nữa.
With pizza being eaten, popcorn in the air, and guests happy và content, the fashion show is featured on the cover of magazines as a huge success.
Với buổi tiệc thưởng thức pizza cùng bắp rang tung bay, thuộc các người theo dõi sung sướng hưởng ứng, show thời trang nổi bật trên trang bìa tạp chí nhỏng một thành công xuất sắc to.
Part of the problem, I think, is that we imagine that the Koran can be read as we usually read a book -- as though we can curl up with it on a rainy afternoon with a bowl of popcorn within reach, as though God -- & the Koran is entirely in the voice of God speaking khổng lồ Muhammad -- were just another author on the bestseller danh sách.
Tuy nhiên, tôi nghĩ vụ gamesbaidoithuong.comệc một phần nằm ở vị trí phương thức chúng ta hiểu gớm Koran như đọc một cuốn sách thông thường Chúng ta quấn tròn fan vào một chiều mưa, với cùng một chén phỏng ngô ngay lập tức sát bên, như thể Chúa ttách cùng nghe kinh Koran trường đoản cú lời của Chúa nói cùng với ngài Muhammad cũng chỉ là 1 trong những tác giả bao gồm sách bán chạy tốt nhất.

Xem thêm: Share Key Reimage Pc Repair 1 Crack Plus License Key, Share Key Reimage Sử Dụng Miễn Phí Dễ Dàng


Relatives and friends came and gamesbaidoithuong.comsited, made fudge & popcorn balls, và thanh lịch along as Mom played the piano.
Popcorn immediately goes out onkhổng lồ the web, talks to Google, grabs the maps, and puts it in the display.
Popcorn ngay lập tức đi ra phía bên ngoài vào những website, thì thầm với Google, đem phiên bản trang bị, cùng đặt nó vào màn hình hiển thị.
To get the crunchy , salty sensation of chips without the unfortunate side effects , look for baked versions of potakhổng lồ chips or switch khổng lồ low - or no-fat snacks lượt thích pretzels , or air-popped popcorn .
Để đã đạt được miếng khoai nghiêm tây cứng dòn cùng bao gồm vị mặn mà lại không khiến bất kỳ tác dụng phú không muốn như thế nào thì nên kiếm tìm món khoai tây nướng hoặc gửi lịch sự các các loại bánh giòn tất cả hàm vị chất to tốt hoặc không đựng chất béo như bánh quy cây giỏi bắp nổ .
I think Popcorn could change the way that we tell stories on the web, & the way we underst& the world we live in.
Tôi cho là Popcorn có thể thay đổi phương pháp nhưng mà chúng ta thuật chuyện trên website, và biện pháp họ phát âm nhân loại bản thân đang sinh sống.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M