Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 10 nâng cao

Bài tập phương trình đựng dấu giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo chọn lọc, gồm lời giải

Với bài bác tập phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất chọn lọc, có giải thuật Toán lớp 10 tổng thích hợp 15 bài bác tập trắc nghiệm bao gồm lời giải chi tiết sẽ giúp học viên ôn tập, biết cách làm dạng bài tập phương trình chứa dấu giá trị hoàn hảo nhất từ đó đạt điểm trên cao trong bài xích thi môn Toán lớp 10.

Bạn đang xem: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 10 nâng cao

*

Câu 1. Tập nghiệm S của phương trình |3x-2| = 3-2x là:

A. S = -1; 1B. S = -1C. S = 1D. S = 0

Câu 2. Tập nghiệm S của phương trình |2x-1| = x-3 là:

A. S = 4/3B. S = ∅C. S = -2; 4/3D. S = -2

Câu 3. Tổng những nghiệm của phương trình |x2 + 5x + 4| = x + 4 bằng:

A. -12B. -6C. 6D. 12

Câu 4. Tổng những nghiệm của phương trình 4x(x-1) = |2x-1| + 1 bằng:

A. 0B. 1C. 2D. -2

Câu 5. Phương trình: |2x-4| + |x-1| = 0 tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. 0B. 1C. 2D. Vô số

Câu 6. hotline x1, x2 (x1 2) là hai nghiệm của phương trình |x2 - 4x - 5| = 4x - 17. Tính quý hiếm biểu thức phường = x12 + x2

A. P = 16B. P = 58C. P. = 28D. Phường = 22

Câu 7. Phương trình |2x + 1| = |x2 - 3x - 4| bao gồm bao nhiêu nghiệm?

A. 0B. 1C. 2D. 4

Câu 8. Phương trình: |x+2| + |3x-5| - |2x-7| = 0, gồm nghiệm là:

A. ∀x ∈ <-2; 5/3>B. X = -3C. X = 3D. X = 4

Câu 9.Cho phương trình:

*
. Gồm nghiệm là:

A. X = 1B. X = 3C. X = 4D. X = 5

Câu 10.Phương trình

*
. Có những nghiệm là:

A. X = -1/8, x = -7

B. X = -21/9, x = 2/23

C. X = -22/9, x = 1/23

D. X = -23/9, x = 3/23

*

Câu 11. Tập nghiệm của phương trình:|x-2| = |3x-5| (1) là tập vừa lòng nào sau đây ?

A. 3/2; 7/4B. -3/2; 7/4C. -7/4; -3/2D. -7/4; 3/2

Câu 12.

Xem thêm: Định Nghĩa Về Spotlight Nghĩa Là Gì, Spotlight, Chiếm Spotlight Là Gì

Tập nghiệm của phương trình:|x-2| = 2x-1 là

A. S = -1; 1B. S = -1C. S = 1D. S = 0

Câu 13. Phương trình: |3-x| + |2x+4| = 3, tất cả nghiệm là

A. X = (-4)/3B. X = -4C. X = 2/3D. Vô nghiệm

Câu 14. Số nghiệm của các phương trình (2x-1)2 - 3|2x-1| - 4 = 0 là:

A. 1 nghiệmB. 2 nghiệmC. 3 nghiệmD. 4 nghiệm

Câu 15. Số nghiệm của những phương trình

*
là:

A. 1 nghiệmB. 2 nghiệmC. 3 nghiệmD. 4 nghiệm

Đáp án và khuyên bảo giải

Câu 12 3 4 5 67 8 9 1011 12 1314 15
Đáp án ABBBACDAAA ACDBD

Câu 1. chọn A

*

Câu 2. chọn B

*

Vậy S = ∅

Câu 3. lựa chọn B

*

Có 0 + (-2) + (-4) = -6

Câu 4. lựa chọn B

Phương trình tương đương với 4x2 - 4x - |2x-1| - 1 = 0

Đặt t = |2x-1|, t ≥ 0. Suy ra t2 = 4x2 - 4x + 1 ⇒ 4x2 - 4x = t2 - 1

Phương trình biến chuyển t2 - 1 - t - 1 = 0 ⇔ t2 - t - 2 = 0 ⇔

*

Với t = 2, ta bao gồm |2x-1| = 2

*

*

Câu 5. chọn A

|2x - 4| + |x - 1| = 0 ⇔

*

Câu 6. Chọn C

*

Câu 7. lựa chọn D

Phương trình

*

Câu 8. chọn A

Trường hợp 1: x ≤ -2

Phương trình thành: -x - 2 - 3x + 5 + 2x - 7 = 0

⇔-2x = 4 ⇔ x = -2 (nhận)

Trường vừa lòng 2: -2 ≤ x ≤ 5/3

Phương trình thành: x + 2 - 3x + 5 + 2x - 7 = 0 ⇔ 0x = 0 (luôn đúng)

Suy ra -2 ≤ x ≤ 5/3

Trường thích hợp 3: 5/3 ≤ x ≤ 7/2

Phương trình thành: x + 2 + 3x - 5 + 2x - 7 = 0 ⇔ 6x = 10 ⇔ x = 5/3 (nhận)