PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2015 MẪU SỐ 3

Quý Khách đã coi bản rút ít gọn của tài liệu. Xem với mua ngay bạn dạng tương đối đầy đủ của tư liệu tại phía trên (50.08 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2015 mẫu số 3

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

(Ban hành dĩ nhiên Nghị định số 56/2015/NĐ-CPhường ngày 09 mon 6 năm năm ngoái của nhà nước về đánh giá và phân loạicán bộ, cơng chức, viên chức)

Mẫu số 03

Tên cơ quan,tổ chức triển khai, đơn vị

_________________________

---CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc

---PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20...

Họ cùng tên: ... Chức danh nghề nghiệp: ... Đơn vị công tác: ... Hạng chức vụ nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……….. Hệ số lương: ...

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết trái thực hiện quá trình hoặc nhiệm vụ theo hòa hợp đồng thao tác làm việc đã ký kết kết:
... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Việc thực hiện luật về đạo đức nghề nghiệp:


(2)

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ Giao hàng nhân dân, lòng tin hợp tác ký kết cùng với người cùng cơ quan với bài toán tiến hành nguyên tắc ứng xử của viên chức:

... ... ... ...

4. Việc tiến hành các nhiệm vụ khác của viên chức:

... ... ... ...

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực chỉ đạo, quản lý, quản lý và tổ chức triển khai tiến hành nhiệm vụ:

... ... ... ...

6. Kết quả buổi giao lưu của đơn vị được giao thống trị, phú trách:

... ......

... ...

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá bán ưu, nhược điểm:


(3)

2. Phân các loại đánh giá

(Phân một số loại Review theo một trong các 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; hoàn thành giỏi nhiệm vụ; hồn thành nhiệm vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm đôi mươi...Viên chức từ bỏ tấn công giá

(ký thương hiệu, ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC1. Ý con kiến của cộng đồng đơn vị chức năng chỗ viên chức công tác:

... ... ... ...

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp thống trị viên chức:

... ... ... ...

Ngày....mon....năm 20...

Thủ trưởng thẳng tiến công giá(cam kết thương hiệu, ghi rõ bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:


(4)

... ... ...

2. Kết quả Review, phân các loại viên chức:

(Phân nhiều loại nhận xét theo một trong các 4 mức sau: Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; hoàn thành giỏi nhiệm vụ; hồn thành nhiệm vụ; khơng hồn thành nhiệm vụ)

... ... ...


Tài liệu liên quan


*
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm năm nhâm thìn tiên tiến nhất 4 49 1,355

Xem thêm: Top 10 Cách Hack Facebook Mà Không Ai Biết Bằng Máy Tính, Lấy Mật Khẩu Facebook Của Người Khác

*
Phiếu đánh giá với phân loại viên chức năm học năm ngoái 2016 4 17 112
*
PHIẾU ĐÁNH GIÁ và PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 5 9 112
*
Phiếu nhận xét cùng phân một số loại viên chức năm nhâm thìn 3 5 trăng tròn
*
ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HO VÀ TIÊU CHẢY 9 573 1
*
Xây dựng đội chỉ số unique nhằm mục đích Reviews và phân một số loại tình 80 332 0
*
Phiếu Review cùng phân các loại viên chức cuối năm trường mần nin thiếu nhi 2 4 6 32
*
Phiếu reviews và phân nhiều loại viên chức thời điểm cuối năm ngôi trường mầm non 4 11 125
*
Phiếu đánh giá và phân các loại Viên chức 2017 Trường trung học cơ sở 3 6 43
*
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo 6 15 500
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm vẫn sẵn sàng chuẩn bị tải về


(31.6 KB - 4 trang) - Phiếu Reviews và phân các loại cán bộ_Mẫu 3
Tải phiên bản rất đầy đủ tức thì
×