PHÉP TRỪ PHÂN SỐ TIẾP THEO

Muốn trừ nhì phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu số của nhị phân số, rồi trừ nhị phân số đó.

Bạn đang xem: Phép trừ phân số tiếp theo

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac45-dfrac13);

+ Quy đồng chủng loại số nhị phân số: 

(dfrac45= dfrac4×35×3=dfrac1215); (dfrac13= dfrac1×53×5=dfrac515).

+ Trừ nhị phân số: (dfrac45-dfrac13=dfrac1215-dfrac515= dfrac715)

b) (dfrac56-dfrac38)

+ Quy đồng chủng loại số hai phân số: 

(dfrac56= dfrac5×86×8=dfrac4048); (dfrac38= dfrac3×68×6=dfrac1848)

+ Trừ nhị phân số: (dfrac56-dfrac38= dfrac4048- dfrac1848= dfrac2248 =dfrac1124 )

Hoặc :

+ Quy đồng mẫu số nhì phân số: 

(dfrac56= dfrac5×46×4=dfrac2024); (dfrac38= dfrac3×38×3=dfrac924)

+ Trừ hai phân số: (dfrac56-dfrac38= dfrac2024- dfrac924=dfrac1124 )

c) (displaystyle 8 over 7 - 2 over 3) 

+ Quy đồng mẫu số nhì phân số: 

(displaystyle 8 over 7 = 8×3 over 7×3 = 24 over 21); (displaystyle 2 over 3 = 2×7 over 3×7 = 14 over 21)

+ Trừ hai phân số: (displaystyle 8 over 7 - 2 over 3 = 24 over 21 - 14 over 21 = 10 over 21)

d) (dfrac53-dfrac35)

+ Quy đồng mẫu mã số nhì phân số:

(dfrac53= dfrac5×53×5= dfrac2515); (dfrac35= dfrac3×35×3= dfrac915)

+ Trừ hai phân số: (dfrac53-dfrac35= dfrac2515- dfrac915= dfrac1615)


Bài 2


Video lý giải giải


 Tính :

a) (dfrac2016- dfrac34); b) (dfrac3045- dfrac25)

c) (dfrac1012- dfrac34) ; d) (dfrac129- dfrac14)

Pmùi hương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành các phân số buổi tối giản (ví như được), tiếp đến tiến hành phxay trừ nhị phân số nlỗi thông thường.

Xem thêm: Bằng Phd Candidate Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa Phd Candidate & Phd Student

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac2016- dfrac34= dfrac54- dfrac34) (=dfrac24 = dfrac12 )

b) (dfrac3045- dfrac25= dfrac23- dfrac25)(= dfrac1015-dfrac615=dfrac415)

c) (dfrac1012- dfrac34= dfrac56- dfrac34)(= dfrac2024- dfrac1824= dfrac224 = dfrac112)

Hoặc : (dfrac1012- dfrac34= dfrac56- dfrac34)(= dfrac1012- dfrac912= dfrac112)

d) (dfrac129- dfrac14= dfrac43- dfrac14)(= dfrac1612-dfrac312=dfrac1312).


Bài 3


Video lí giải giải


Trong một khu dã ngoại công viên có ( dfrac67) diện tích vẫn tdragon hoa và cây xanh, vào đó ( dfrac25) diện tích của công viên đang trồng hoa. Hỏi diện tích S nhằm tdragon cây xanh là bao nhiêu phần diện tích S của công viên ?

Pmùi hương pháp giải:

Diện tích tdragon cây cối (=) tổng diện tích S sẽ tLong hoa và cây xanh ( -) diện tích S đã trồng hoa.