Phép Nhân Số Thập Phân

- Đếm xem trong phần thập phân của cả nhì quá số tất cả từng nào chữ số rồi cần sử dụng lốt phẩy tách ở tích ra từng ấy chữ số kể từ bắt buộc quý phái trái.

Bạn đang xem: Phép nhân số thập phân

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) (13,5 imes 2,4) b) (2,56 imes 4,8)

Bài giải

a) Ta đặt tính rồi làm cho nlỗi sau:


*

*

+) Tính chất giao hoán: Khi thay đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không chuyển đổi.

(a imes b = b imes a)

+) Tính hóa học kết hợp: Khi nhân một tích nhì số cùng với số thứ cha ta rất có thể nhân số trước tiên với tích của nhị số còn sót lại.

Xem thêm: Theo Đó Tiếng Anh Là Gì - Theo Đó Anh Làm Thế Nào Để Nói

((a imes b) imes c = a imes (b imes c))


Quy tắc: Khi nhân một vài thập phân với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ bài toán đưa dấu phẩy của số đó theo thứ tự sang phía bên trái một, hai, ba, … chữ số.


Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad quad quad724,6 imes 0,01\4774 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad quad quad quad 59632,7 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 = 1,28 \ 724,6 imes 0,01 = 7,246\4774 imes 0,001 = 4774,0 imes 0,001 = 4,774 \ 59632,7 imes 0,0001 = 5,96327 endarray$

Chụ ý: Nếu số chữ số ở đoạn nguyên của một số trong những thấp hơn số chữ số (0) của các số (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) thì Lúc nhân hai số ta hoàn toàn có thể viết thêm một số trong những tương thích chữ số (0) vào phía bên trái phần ngulặng của số kia rồi nhân như bình thường.

ví dụ như 3: Nhân nhẩm:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad và 35 imes 0,01\71,4 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

Ta có:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 06,5 imes 0,1 = 0,65 \ 35 imes 0,01 = 35,0 imes 0,01 = 035,0 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0071,4 imes 0,001 = 0,0714 \ 42,8 imes 0,0001 = 00042,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray $

Vậy: 

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 0,65 quad quad quad quad quad quad quad quad quad và 35 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0,0714 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray$