PHÉP NHÂN PHÂN SỐ LỚP 6

Học sinh biết và vận dụng được nguyên tắc nhân và phân chia phân số. Học sinh biết các tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số cùng biết vận dụng các đặc thù đó


*
Xem đoạn clip bài giảng này sinh hoạt đây!

1. Luật lệ nhân phân số

- ao ước nhân nhì phân số, ta nhân các tử với nhau với nhân các mẫu với nhau.

Bạn đang xem: Phép nhân phân số lớp 6

$dfracab.dfraccd=dfraca.cb.d$

- ao ước nhân một số trong những nguyên với cùng một phân số (hoặc một phân số với một vài nguyên), ta nhân số nguyên cùng với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

$adfracbc=dfraca.bc.$

Ví dụ:

$dfrac35.dfrac-47=dfrac3.(-4)5.7=dfrac-1235$

$23.dfrac25=dfrac23.25=dfrac465$

2. Các đặc điểm cơ bản của phép nhân phân số

• đặc điểm giao hoán:

$dfracab.dfraccd=dfraccd.dfracab$

• tính chất kết hợp:

$left( dfracab.dfraccd ight).dfracpq=dfracab.left( dfraccd.dfracpq ight)$

• Nhân với số 1:

$dfracab.1=1.dfracab=dfracab.$

• Nhân cùng với số 0:

$dfracab.0=0.dfracab=0$

• tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

$dfracab.left( dfraccd+dfracpq ight)=dfracab.dfraccd+dfracab.dfracpq.$

Nhận xét:

Lũy quá của một phân số:

$underbracedfracab.dfracab.....dfracab_n=dfraca^nb^n=(dfracab)^n$. Với $n ∈ mathbbN$ thừa số

Ví dụ:

• tính chất giao hoán:

$dfrac2135.dfrac-32=dfrac-32.dfrac2135=dfrac-6370$

• đặc điểm kết hợp:

$left( dfrac113.dfrac25 ight).dfrac-211=dfrac25.left( dfrac113.dfrac-211 ight)=dfrac25.dfrac-23=dfrac-415$

• Nhân với số 1:

$dfrac152296.1=1.dfrac152296=dfrac152296.$

• Nhân với số 0:

$dfrac-57.0=0.dfrac-57=0$

• đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cộng:

$dfrac67.left( dfrac-53+dfrac7-5 ight) \ =dfrac67.dfrac(-5)3+dfrac67.dfrac7(-5) \=dfrac-107+dfrac6-5=dfrac-9235$

Lũy thừa của một phân số:

$dfrac35.dfrac35.dfrac35=dfrac3^35^3=(dfrac35)^3.$

Lưu ý:

Khi triển khai phép nhân nhiều phân số, ta rất có thể đổi khu vực hoặc nhóm những phân số nhằm việc giám sát được tiện lợi nhất.

Xem thêm: Chia Sẻ Key Office 2010 Mới Nhất 2021, Cập Nhật Liên Tục

3. Phép phân chia phân số

a. Số nghịch đảo

Hai số hotline là nghịch đảo của nhau trường hợp tích của chúng bằng 1.

Ví dụ: số nghịch hòn đảo của $dfrac-23$ là $dfrac-32$

b. Phép phân chia phân số

- Muốn phân tách một phân số hoặc một vài nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với nghịch hòn đảo của số chia.

$dfracab:dfraccd=dfracab.dfracdc=dfracadbc; a:dfraccd=acdot dfracdc=dfracadc(c e 0)$

- nhận xét: Muốn phân chia một phân số cho một vài nguyên (khác 0), ta không thay đổi tử của phân số với nhân chủng loại với số nguyên.

$dfracab:c=dfracabc(c e 0)$

Ví dụ:

$dfrac253:dfrac-52=dfrac253.dfrac-25=dfrac25.(-2)3.5=-dfrac103 \ (-56):dfrac-169 =(-56)cdot dfrac-916=dfrac(-56)(-9)16=dfrac632$