Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số

Quy tắc: Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số ta cộng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau vàkhông thay đổi mẫu mã số.

Bạn đang xem: Phép cộng và phép trừ hai phân số


lấy ví dụ 1: (dfrac29 + dfrac59 = dfrac2 + 59 = dfrac79)

lấy ví dụ như 2: (dfrac1315 - dfrac715 = dfrac13 - 715 = dfrac615 = dfrac25)

Lưu ý: Sau Lúc làm phép tính cộng (hoặc trừ) nhị phân số, nếu như chiếm được phân số chưa tối giản thì ta cần rút ít gọn gàng thành phân số tối giản.

2. Cộng, trừ các phân số không giống chủng loại số


Quy tắc: Muốn nắn cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác chủng loại số taquy đồng mẫu sốnhị phân số đó rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng.


lấy một ví dụ 1: (dfrac23 + dfrac34 = dfrac812 + dfrac912 = dfrac8 + 912 = dfrac1712)

lấy ví dụ như 2: (dfrac56 - dfrac35 = dfrac2530 - dfrac1830 = dfrac25 - 1830 = dfrac730)


+) Tính chất giao hoán:Lúc thay đổi nơi cácphân số trong một tổng thì tổng của chúng không biến hóa.

+Tính chất kết hợp:Khi cùng một tổng nhì phân số cùng với phân số vật dụng cha thì ta rất có thể cộng phân số đầu tiên cùng với tổng của nhì phân số sót lại.

+Cộng với số 0:Phân số nào cộng cùng với (0) cũng bằng bao gồm phân số kia.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Độ Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Giác Độ Trong Tiếng Việt

Lưu ý: ta hay áp dụng các đặc thù của phxay cộng phân số trong những bài bác tính nkhô giòn.

4. Một số dạng bài bác tập

a) Tính quý hiếm các biểu thức:

Phương pháp giải: Áp dụng những phép tắc tính cực hiếm biểu thức nlỗi ưu tiên tính vào ngoặc trước, nhân, phân chia trước, cùng trừ sau …

Ví dụ: Tính quý hiếm biểu thức: (dfrac34 - dfrac17 + dfrac56)

Pmùi hương pháp: Biểu thức này chỉ chứa phxay cộng cùng phxay trừ buộc phải ta tính thứu tự từ trái qua đề nghị.

Cách giải:


(dfrac34 - dfrac17 + dfrac56 = dfrac2128 - dfrac428 + dfrac56 = dfrac1728 + dfrac56 = dfrac5184 + dfrac7084 = dfrac12184)

b) Tìm x

Phương thơm pháp giải: Xác định coi (x) nhập vai trò số hạng không biết, số trừ xuất xắc số bị trừ, tự đó tìm kiếm được (x).

Ví dụ: Tìm (x) biết:

(a),,x + dfrac35 = dfrac910,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,4 - x = dfrac5,6)

Cách giải:

(eginarrayla),,x + dfrac35 = dfrac910,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,b),,4 - x = dfrac5,6\,,,,,,x = dfrac910, - dfrac35,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 4 - dfrac5,6\,,,,,,x = dfrac910, - dfrac610,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = dfrac246 - dfrac5,6\,,,,,x = dfrac310,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = dfrac19,6endarray)

c) Tính nhanh

Phương pháp giải: áp dụng những đặc điểm của phnghiền cùng phân số nhằm tính tổng hoặc hiệu của các phân số một giải pháp thuận lợi hơn.

Ví dụ: Tính nhanh: (dfrac59 + dfrac1315 + dfrac49 + dfrac215)

Cách giải:

(dfrac59 + dfrac1315 + dfrac49 + dfrac215 = left( dfrac59 + dfrac49 ight) + left( dfrac1315 + dfrac215 ight) = dfrac99 + dfrac1515 = 1 + 1 = 2)

d) Tân oán tất cả lời văn

Ví dụ: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài là (dfrac145cm), chiều rộng là (dfrac43cm). Tính nửa chu vi hình chữ nhật đó.

Cách giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là: (dfrac145 + dfrac43 = dfrac6215(cm))