Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

- Chọn bài xích -Bài 1: Tập phù hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hòa hợp những số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập vừa lòng. Tập hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phxay cùng và phép nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phép trừ và phxay chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số mũ tự nhiên và thoải mái. Nhân nhị lũy vượt cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: Chia nhị lũy quá cùng cơ sốBài 9: Thđọng từ bỏ thực hiện những phxay tínhBài 10: Tính hóa học chia không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: Dấu hiệu chia không còn mang đến 2, cho 5Luyện tập trang 39Bài 12: Dấu hiệu phân chia hết mang lại 3, mang đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên ổn tố. Hợp số. Bảng số nguim tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một trong những ra thừa số nguyên ổn tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước chung cùng bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước phổ biến Khủng nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương thơm 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 6: trên đây

Sách giải toán thù 6 Bài 15: Phân tích một số ra thừa số ngulặng tố giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa tân oán, học tập tốt tân oán 6 để giúp đỡ bạn tập luyện tài năng suy đoán phù hợp với đúng theo ngắn gọn xúc tích, hiện ra kĩ năng vận dụng kết thức toán thù học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán thù 6 Tập 1 Bài 15 trang 50: Phân tích số 4trăng tròn ra vượt số nguyên ổn tố

Lời giải

Ta có :

*

Do đó 420 = 2 . 2 . 5 . 3 . 7

Bài 125 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra thừa số ngulặng tố:

a) 60 ; b) 84 ; c) 285

d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000

Lời giải:

a) Phân tích số 60:

*

Do kia 60 = 22.3.5.

Hoặc ta viết gọn thành 60 = 2.30 = 2.2.15 = 2.2.3.5 = 22.3.5

b) 84 = 2.42 = 2.2.21 = 2.2.3.7 = 22.3.7

c) 285 = 3.95 = 3.5.19

d) 1035 = 3.345 = 3.3.115 = 3.3.5.23 = 32.5.23

e) 400 = 2.200 = 2.2.100 = 2.2.2.50 = 2.2.2.2.25 = 2.2.2.2.5.5 = 24.52

g) Cách 1:

1 000 000 = 2.500 000 = 2.2.250 000 = 2.2.2.125 000 = 2.2.2.2.62500

= 2.2.2.2.2.31250 = 2.2.2.2.2.2.15625 = 26.5.3125 = 26.5.5.625

= 26.5.5.5.125 = 26.5.5.5.5.25 = 26.5.5.5.5.5.5 = 26.56

Cách 2: 1 000 000 = 106 = (2.5)6 = 26.56

Bài 126 (trang 50 sgk Tân oán 6 Tập 1): An đối chiếu các số 120; 306; 567 ra quá số nguyên tố như sau:

1trăng tròn = 2.3.4.5;


306 = 2.3.51;

567 = 92.7

An làm như trên bao gồm đúng không? Hãy sửa lại vào trường phù hợp An làm cho ko đúng?

Lời giải:

An có tác dụng như bên trên không đúng mực vì phxay so sánh còn đựng các vượt số 4; 51; 9 đầy đủ không phải số nguim tố. Ta sửa lại như sau (bằng cách liên tục đối chiếu các thừa số chưa ngulặng tố ra các vượt số nguim tố) :

1trăng tròn = 2.3.4.5 = 2.3.(2.2).5 = 23.3.5;

306 = 2.3.51 = 2.3.(3.17) = 2.32.17;

567 = 92.7 = 9.9.7 = 32.32.7 = 34.7.

Bài 127 (trang 50 sgk Toán thù 6 Tập 1): Phân tích những số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết các số sau phân tách không còn cho những số nguyên ổn tố nào?

a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060

Lời giải:

a) 225 = 5.45 = 5.5.9 = 5.5.3.3 = 32.52.

hoặc 225 = 152 = (3.5)2 = 15 = 32.52.

Vậy 225 chia hết cho các số nguyên tố 3 với 5.

b) 1800 = 2.900 = 2.2.450 = 2.2.2.225 = 23.32.52 (bởi 225 = 32.52 theo câu a)).

hoặc 1800 = 30.60 = (2.15).(4.15) = (2.3.5).(22.3.5) = 2.22.3.3.5.5 = 23.32.52.

Vậy 1800 phân tách hết cho những số nguim tố 2; 3; 5.

c) 1050 = 2.525 = 2.3.175 = 2.3.5.35 = 2.3.5.5.7 = 2.3.52.7

Vậy 1050 phân tách hết cho các số nguim tố 2; 3; 5; 7.

Bài 128 (trang 50 sgk Toán thù 6 Tập 1): Cho số a = 23.52.11. Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 gồm là ước của a hay không?

Lời giải:

– a = 23.52.11 = 22.2.52.11 = 4.2.52.11 ⋮ 4 cho nên vì vậy 4 là ước của a.

– a = 23.52.11 = 8.52.11 ⋮ 8 vì vậy 8 là ước của a.

– 16 chưa hẳn ước của a vì nếu như 16 là ước của a thì a = 16.k = 24.k, nghĩa là lúc so sánh a thành vượt số ngulặng tố thì bậc của 2 đề xuất ≥ 4. (trái với đề bài bác bởi vì bậc của 2 chỉ bằng 3).

– a = 23.52.11 ⋮ 11 vì vậy 1một là ước của a.

– a = 23.52.11 = 2.2.2.5.5.11 = 2.(2.2.5).5.11 = 2.20.11 ⋮ 20 cho nên vì thế 20 là ước của a.

Bạn đang xem: Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Luyện tập (trang 50)

Bài 129 (trang 50 sgk Tân oán 6 Tập 1): a) Cho số a = 5.13. Hãy viết toàn bộ những ước của a.

b) Cho số b = 25. Hãy viết toàn bộ những ước của b.

Xem thêm: Xin Key Avast Đến 2038 - Avast Premier 2020 Licenses Đến 2038

c) Cho số c = 32.7. Hãy viết tất cả các ước của c.

Lời giải:

a) a = 5.13. Các ước của a là 1; 5; 13; 5.13 = 65.

b) b = 25. Các ước của b là 1; 2; 22 = 4; 23 = 8 ; 24 = 16; 25 = 32.

c) c = 32.7. Các ước của c là: 1; 3; 7 ; 32 = 9 ; 3.7 = 21 ; 32.7 = 63.

Luyện tập (trang 50)

Bài 130 (trang 50 sgk Toán thù 6 Tập 1): Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố rồi kiếm tìm tập thích hợp các ước của từng số:

51; 75; 42; 30

Lời giải:

a) 51 = 3.17; Ư(51) = 1; 3; 17; 51.

b) 75 = 3.52; Ư(75) = 1; 3; 5; 15; 75.

c) 42 = 2.3.7 ; Vậy Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

d) 30 = 2.3.5; Vậy Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 131 (trang 50 sgk Tân oán 6 Tập 1): a) Tích của nhị số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số.

b) Tích của nhì số tự nhiên a và b bởi 30. Tìm a với b biết rằng a

Do đó ta có thể viết :

30 = (2.3).5 = 6.5 đề nghị a = 5 ; b = 6.

30 = (2.5).3 = 10.3 ; a = 3, b = 10.

30 = 2.(3.5) = 2.15 ; a = 2, b = 15.

30 = 1.(2.3.5) = 1.30 ; a = 1, b = 30.

Luyện tập (trang 50)

Bài 132 (trang 50 sgk Toán 6 Tập 1): Tâm có 28 viên bi. Tâm hy vọng xếp số bi đó vào những túi thế nào cho số bi làm việc các túi các đều nhau. Hỏi Tâm rất có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả ngôi trường thích hợp xếp vào một túi)

Lời giải:

Ta tất cả : số bi = số túi x số bi trong một túi.

Do kia số túi yêu cầu là ước của 28 (vì số bi bởi 28).

Mà Ư(28) = 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28.

Vậy Tâm rất có thể xếp 28 bi vào 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 hoặc 28 túi.

Luyện tập (trang 50-51)

Bài 133 (trang 51 sgk Toán 6 Tập 1): a) Phân tích số 111 ra vượt số nguim tố rồi kiếm tìm tập hợp những ước của 111.

b) Thay vệt * vị chữ số tương thích nhằm .* = 111