Phân Tích Là Gì

Phân tích là gì:

Phân tích được hiểu là kiểm tra chi tiết và chi tiết về một vấn đề để biết bản chất của nó, đặc điểm của nó, trạng thái của nó và các yếu tố liên quan đến tất cả các vấn đề.

Bạn đang xem: Phân tích là gì

Phân tích từ được hình thành từ tiền tố Hy Lạp ana , có nghĩa là "từ dưới lên trên" hoặc "hoàn toàn"; từ động từ lyein có nghĩa là "thả" và từ hậu tố - sis , có nghĩa là "hành động".

Do đó, phân tích sẽ là hành động làm sáng tỏ hoàn toàn ý nghĩa của một yếu tố đang nghiên cứu.

Phân tích cũng được coi là một năng lực của trí thông minh, có khả năng ghi lại và xử lý thông tin để tìm giải pháp.

Từ này có ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Các biểu hiện như phân tích chính trị, phân tích lịch sử, phân tích y tế hoặc xét nghiệm máu là phổ biến. Điều này cho thấy mọi thứ đều có khả năng được phân tích.

Mỗi loại phân tích được dành riêng để nghiên cứu cẩn thận các hiện tượng cụ thể, không chỉ về các đặc điểm xác định chúng, mà còn về nguyên nhân và hậu quả của chúng.

Các loại phân tích

Có nhiều loại phân tích khác nhau theo phương pháp hoặc mục đích nghiên cứu. Trong số đó, chúng ta có thể đề cập đến các ví dụ sau:

Phân tích định lượng

Nó đề cập đến tất cả những phân tích bắt đầu từ nghiên cứu các đối tượng hoặc tình huống thông qua việc giải thích các số liệu. Những con số này có thể thể hiện số lượng, khối lượng, tỷ lệ, trọng lượng, vv Loại phân tích này là rất phổ biến, ví dụ, trong các nghiên cứu thống kê.

Phân tích định tính

Nó đề cập đến những nghiên cứu kiểm tra các hiện tượng dựa trên tính chất định tính của chúng, nghĩa là dựa trên phẩm chất hoặc đặc điểm và phương thức hành vi của chúng. Nó thường được áp dụng trong nghiên cứu nhân văn.

Phân tích lý thuyết

Phân tích lý thuyết được dành riêng cho nghiên cứu có hệ thống các lý thuyết và khái niệm, hoặc bản thân chúng hoặc áp dụng cho một đối tượng nghiên cứu nhất định. Nó có thể có một số mục đích tùy thuộc vào trường hợp.

Xem thêm: Tìm Hiểu Kỹ Hơn Về Giao Thức Http Là Gì ? Tại Sao Nên Sử Dụng Https?

Ví dụ, chứng minh tính hiệu quả của mô hình lý thuyết, cung cấp các công cụ để giải thích một hiện tượng hoặc biện minh cho các quan sát được trích xuất về các vấn đề được nghiên cứu.

Phân tích chính thức

Nó đề cập đến tất cả những phân tích nghiên cứu các hình thức một cách chi tiết, hiểu không chỉ các đặc điểm của chúng mà cả nguồn gốc và bối cảnh của chúng. Ví dụ, biểu tượng học.

Phân tích kết cấu

Đây là một trong những nghiên cứu của nó chỉ ra cấu trúc của một vật thể và khớp nối giữa các bộ phận của nó. Nó có thể được sử dụng trong các lĩnh vực đa dạng như địa chấn, kiến ​​trúc, tự sự, vv

Phân tích thí nghiệm

Đó là một phương pháp phân tích áp dụng các thí nghiệm và sau đó nghiên cứu các kết quả một cách tương đối để đạt được kết luận nhất định. Phân tích thí nghiệm thường được áp dụng trong khoa học.

Phân tích toàn diện

Kiểu phân tích này vượt qua tất cả các biến có thể để hiểu các hiện tượng trong một bối cảnh phức tạp hoặc bản thân chúng là các hiện tượng phức tạp.

Sự khác biệt giữa phân tích và mô tả

Một mô tả ghi lại tình trạng của một vấn đề mà không xem xét nguyên nhân, hậu quả hoặc sự phức tạp của quy trình.

Ngược lại, phân tích nghiên cứu những lý do cuối cùng gây ra một tình huống nhất định và dự kiến ​​hành vi của nó trong tương lai. Phân tích có thể bắt đầu từ một mô tả hoặc bao gồm nó, nhưng nó chắc chắn vượt qua nó.


Ý nghĩa của phản hồi tích cực và tiêu cực (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Phản hồi tích cực và tiêu cực là gì. Khái niệm và ý nghĩa của phản hồi tích cực và tiêu cực: Phản hồi là một cơ chế của ...

Ý nghĩa của hình học phân tích (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Phân tích hình học là gì. Khái niệm và ý nghĩa của hình học phân tích: Hình học phân tích bao gồm các nghiên cứu về các đặc điểm, ...

Ý nghĩa của cân bằng phân tích (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

*

Cân bằng phân tích là gì. Khái niệm và ý nghĩa của cân bằng phân tích: Vì cân bằng phân tích được biết là loại cân bằng được sử dụng trong ...