Phân Số Thập Phân Là Gì

Để góp những em ôn tậpPhân số thập phân, Học 247 mời những em xem thêm bài học sau đây. Hy vọng qua bài học này để giúp các em ôn tập thật giỏi bàiPhân số thập phân


*

1.1. Lý thuyết

a) Các phân số: ( frac310) ; ( frac5100) ; ( frac171000) ; ... gồm mẫu mã số là 10; 100; 1000; ... gọi là những phân số thập phân.

Bạn đang xem: Phân số thập phân là gì

b) Nhận xét:

( frac35=frac3.25.2=frac610) ; ( frac74=frac7.254.25=frac175100); ( frac20125=fractrăng tròn.8125.8=frac1601000); ....

Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân.

Xem thêm: Cách Đi Xe Máy Đường Dài Không Ê Mông, Top 10 Mới Nhất 2021

1.2. Hướng dẫn giải bài xích tập sách giáo khoa

Bài 1 SGK trang 8: Đọc các phân số thập phân:

(frac910;frac21100;frac6251000;frac20051000000)

Giải

Chín phần mười;

Hai mươi kiểu mẫu phần trăm;

Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;

Hai nghìn không trăm linch năm phần triệu.

Bài 2 SGK trang 8: Viết những phân số thập phân:

Bảy phần mười; nhì mươi phần trăm; bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn; 1 phần triệu.

Giải

Bảy phần mười:(frac710)

Hai mươi phần trăm:(frac20100)

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn:(frac4751000)

Một phần triệu:(frac11000000)

Bài 3 SGK trang 8: Phân số làm sao dưới đó là phân số thập phân?

(frac37;frac410;frac10034;frac171000;frac692000)

Giải

Các phân số thập phân là:(frac410;frac171000)

Bài 4 SGK trang 8: Viết số tương thích vào ô trống:

a)(frac72 = frac7 imes ...2 imes ... = frac...10) b)(frac34 = frac3 imes ...4 imes ... = frac...100)

c)(frac630 = frac6:...30:... = frac...10) d)(frac64800 = frac64:...800:... = frac...100)

Giải

(eginarraylfrac910;frac21100;frac6251000;frac20051000000frac410;frac171000\frac37;frac410;frac10034;frac171000;frac692000\a),,,frac72 = frac7 imes 52 imes 5 = frac3510\b),,frac34 = frac3 imes 254 imes 25 = frac75100\c),,frac630 = frac6:330:3 = frac210\d),,frac64800 = frac64:8800:8 = frac8100endarray)


Bài 1: Viết những phân số sau thành phân số thập phân:

(frac132;,frac1140;frac325;frac21250;frac1200.)

Giải

Phân số thập phân là phân số có chủng loại số là 10; 100; 1000;…Để viết những phân số đã mang đến thành phân số thập phniềm nở vận dụng đặc điểm cơ phiên bản của phân số: Nhân tử số với mẫu mã số của mỗi phân số cùng với một trong những phù hợp.

(frac132 = frac13,,x,,52,,,x,,5 = frac650100)

(frac1140 = frac11,,x,,2540,,x,,25 = frac2751000)

(frac325 = frac32,,x,,205,,x,,20 = frac640100)

(frac21250 = frac21,,x,,4250,,x,,4 = frac841000)

(frac1200 = frac1,,x,,5200,,x,,5 = frac51000)

Bài 2: Viết các phân số sau thành phân số thập phân rồi xếp theo trang bị từ từ bỏ bé dại mang đến lớn:

(frac1120;frac910;frac725;frac6001000;frac1950)

Giải

(frac1120 = frac11,,x,,,520,,x,,,5 = frac55100;)

(frac910 = frac9,,x,,1010,,x,,10 = frac99100;)

(frac725 = frac7,,x,,,425,,x,,,4 = frac28100;)

(frac6001000 = frac600,,:101000,,:,,10 = frac60100;)

(frac1950 = frac19,,x,,250,x,,2 = frac38100)

Bài 3: Điền số tương thích vào những ô trống:

(frac32 = frac3,,,x,, m<... m>2,,x,, m<... m> = frac m<... m>10)

(frac35 = frac3,,,x,,, m<... m>5,,x,,, m<... m> = frac m<... m>100)

(frac840 = frac8,,,,:,,, m<... m>40,,,:,,, m<... m> = frac m<... m>10)

(frac54900 = frac54,,,:,,, m<... m>,,900,,,:,,, m<... m> = frac<...>100)

Giải

(frac32 = frac3,,,x,, m<... m>2,,x,, m<... m> = frac m<... m>10) giỏi (frac32 = frac3,,,x,, m<5>2,,x,, m<5 m> = frac m<15>10)

(frac35 = frac3,,,x,,, m<... m>5,,x,,, m<... m> = frac m<... m>100) tốt (frac35 = frac3,,,x,,, m<20 m>5,,x,,, m<20 m> = frac m<60>100)

(frac840 = frac8,,,,:,,, m<... m>40,,,:,,, m<... m> = frac m<... m>10) tuyệt (frac840 = frac8,,,,:,,, m<4>40,,,:,, m<4 m> = frac m<2 m>10)

(frac54900 = frac54,,,:,,, m<... m>,,900,,,:,,, m<... m> = frac<...>100) xuất xắc (frac54900 = frac54,,,:,,, m<9>,,900,,,:,,, m<9 m> = frac<6>100)