Lý thuyết bài 2: phân số bằng nhau

Giải tân oán lớp 6 tập 2 bài 2 trang 8 SGK về hai phân số bởi nhau. Hướng dẫn giải bài bác tập 6, 7, 8, 9, 10 trang 8 SGK tân oán lớp 6 tập 2. Trả lời thắc mắc trang 8 SGK.

Bạn đang xem: Lý thuyết bài 2: phân số bằng nhau


Lý tmáu bài bác 2: Phân số bằng nhauTrả lời thắc mắc bài xích 2 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài bác tập bài bác 2 trang 8 SGK Toán thù 6 Tập 2

Lý tmáu bài bác 2: Phân số bằng nhau

1. Định nghĩa nhì phân số bởi nhau

Hai phân số < fracab> cùng < fraccd> gọi là các phân số đều bằng nhau trường hợp a.d = b.c (tích chéo cánh bằng nhau).

khi kia ta viết: < fracab> =< fraccd>

2. Ví dụ

< frac25 = frac-6-15 > vày 2 . (-15) = 5 . (-6)

< frac25= frac-4-8> vày 2 . (-8) ≠ 5 . (-4)

Trả lời câu hỏi bài bác 2 trang 8 SGK toán thù lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 Tân oán 6 Tập 2

Các cặp phân số sau đây có cân nhau không?

a) < frac14> với < frac312>b) < frac23> cùng < frac68>c) < frac-35> và < frac9-15>d) < frac43> với < frac-129>Giải:

a) Ta có: 1 . 12 = 12 ; 3 . 4 = 12

Suy ra < frac14 = frac312>b) Ta có: 2 . 8 = 16 ; 3 . 6 = 18 ≠ 16

Suy ra < frac23 ≠ frac68>c) Ta có: -3 . (-15 ) = 45 ; 9 . 5 = 45

Suy ra < frac-35 = frac9-15>d) Ta có: 4 . 9 = 36 ; -12 . 3 = – 36 ≠ 36

Suy ra < frac43 ≠ frac-129>

Câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Tập 2

cũng có thể khẳng định ngay những cặp phân số dưới đây không bằng nhau, tại sao?

< frac-25> và < frac25> < frac4-21> cùng < frac520> < frac-9-11> với < frac7-10>

Giải:

Các cặp số vẫn chỉ ra rằng những phân số trái lốt với nhau bắt buộc quan trọng đều nhau.

Chẳng hạn ta có:

< frac-25> 0 < frac4-21> 0 < frac-9-11> > 0 và < frac7-10>

Giải bài tập bài 2 trang 8 SGK Tân oán 6 Tập 2

Bài 6 trang 8 SGK toán lớp 6 tập 2

Tìm những số nguim x với y biết :

a) < fracx7> = < frac621>b) < frac-5y> = < frac2028>Giải: 

a) Ta có: < fracx7> = < frac621> => x . 21 = 6 . 7 xuất xắc 21x = 42.

Vậy x = 42 : 21 = 2

b) Ta có: < frac-5y> = < frac2028> => (-5). 28 = y . trăng tròn tốt 20y = -140.

Vậy y = (-140) : 20 = -7

Bài 7 trang 8 SGK tân oán lớp 6 tập 2

Điền số tương thích vào ô vuông:

*
*

Giải: 

call ô vuông cần tìm là x. Ta có:

a) 1 . 12 = 2 . x => x = 6;

b) 3 . x = 4 . 15 => x = 20;

c) x . 32 = 8 . (-28) => x = -7;

d) 3 . (-24) = x . 12 => x = -6.

Xem thêm: Bảng Bổ Trợ Mazaha - Bảng Bổ Trợ Malzahar

Vậy ta điền vào ô vuông như sau:

a) < frac12> = < frac<6>12>b) < frac34> = < frac15<20>>c) < frac<-7>8> = < frac-2832>d) < frac3<-6>> = < frac12-24>

Bài 8 trang 9 SGK tân oán lớp 6 tập 2

Cho hai số ngulặng a cùng b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn luôn bằng nhau:

a) < fraca-b> và < frac-ab>b) < frac-a-b> và < frac12-24>Giải: 

a) Ta luôn luôn có: < fraca-b> = < frac-ab> do a.b = (-b).(-a).

b) Ta cũng có: < frac-a-b> = < frac12-24> bởi vì (-a).b = (-b).a

Bài 9 trang 9 SGK toán thù lớp 6 tập 2

Áp dụng hiệu quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bởi nó với bao gồm mẫu mã số dương:

< frac3-4>; < frac-5-7>; < frac2-9>; < frac-11-10>Giải:

Theo đề xuất đề bài bác ta bao gồm nhỏng sau:

< frac3-4> = < frac-34>;

< frac-5-7> = < frac57>;

< frac2-9> = < frac-2-9>;

< frac-11-10> = < frac1110>.

Bài 10 trang 9 SGK tân oán lớp 6 tập 2

Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta hoàn toàn có thể lập được những cặp phân số đều nhau như sau:

< frac26 = frac13>;

< frac21 = frac63>;

< frac36 = frac12>;

< frac31 = frac62>.

Hãy lập những phân số bằng nhau trường đoản cú đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Giải:

Ta có: Lúc nhân chéo từng cặp phân số bằng nhau trên đề bài xích ta đều được đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ban đầu.

Vậy tự đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 ta gồm bí quyết lập các phân số đều bằng nhau nlỗi sau:

Phân số đầu tiên tất cả một thừa số nghỉ ngơi vế trái làm cho tử số còn mẫu số là 1 trong những thừa số bất kể sống vế buộc phải, phân số còn sót lại gồm tử số là số sót lại của vế đề nghị với chủng loại số là số còn lại của vế trái.