PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC:

- Tài liệu giành riêng cho cán bộ, công chức từ nhận xét với reviews chéo cánh.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức tỉnh quảng ngãi

- Tài liệu giành cho cán cỗ, công chức quản lý phần mềm.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ gamesbaidoithuong.com:* Quy chế cai quản, quản lý và vận hành với khai thác phần mềm thống trị hồ nước sơ gamesbaidoithuong.com

- Mẫu phiếu điền biết tin làm hồ sơ gamesbaidoithuong.com

- Hướng dẫn thống trị hồ sơ

- Xử lý nghiệp vụ (nâng lương, điều đụng, về hưu...)

- Tìm kiếm hồ nước sơ

- Báo cáo thống kê

------------------------------------

- Hướng dẫn thuim đưa, điều hễ cùng đón nhận hồ sơ.

- Hướng dẫn report số lượng, unique.

- Hướng dẫn tìm tìm nâng cao.

- Hướng dẫn soát sổ nhập tài liệu.

 - Hướng dẫn thanh tra rà soát với sửa lỗi hồ sơ.

Xem thêm: Cây Bàng Tiếng Anh Là Gì - Cây Bàng Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa, Ví Dụ

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

Sở Nội vụ thức giấc Quảng Ngãi:- Anh Bình: 0255.3713.658 

tin nhắn.com

 hoặc nqbinh-snv
gamesbaidoithuong.com.gov.vn

Trung tâm Công nghệ công bố với Truyền thông Đà Nẵng:- ĐT: 02363.888.355

danang.gov.vn

Để cung cấp nghệ thuật từ xa, anh chị mua cùng mua đặt phần mềm Ultraview tại đường truyền sau. Sau Lúc download về, chạy phần mềm, gọi mang đến bộ phận nghệ thuật ID cùng Password trên phần mềm để được hỗ trợ.

./.


PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ SƠ gamesbaidoithuong.com

- Hướng dẫn thuyên đưa, điều cồn với đón nhận làm hồ sơ.

- Hướng dẫn báo cáo số lượng, unique.

- Hướng dẫn kiếm tìm tìm cải thiện.

- Hướng dẫn bình chọn nhập dữ liệu.

- Hướng dẫn rà soát cùng sửa lỗi hồ sơ: 

========================================================

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM:

- Hướng dẫn làm chủ hồ nước sơ

- Xử lý nhiệm vụ (nâng lương, điều cồn, nghỉ hưu...)

- Tìm tìm hồ sơ

- Báo cáo thống kê

Mẫu phiếu điền thông báo hồ sơ gamesbaidoithuong.com

 

SLIDE ra mắt Phần mềm Quản lý làm hồ sơ gamesbaidoithuong.com tỉnh Quảng Ngãi: 

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

email.com hoặc nqbinh-snv
quangnsợi.gov.vn

danang.gov.vn

Để cung ứng nghệ thuật tự xa, anh chị cài và download đặt phần mềm Ultraview tại đường truyền sau. Sau khi cài đặt về, chạy phần mềm, hiểu cho phần tử nghệ thuật ID và Password trên ứng dụng để được cung cấp.