Toán Lớp 5 Trang 151

b) Nhân cả tử số cùng mẫu số của phân số đã đến với một số thích hợp sẽ được phân số tất cả mẫu mã số là (10; ; 100;; 1000; ...).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 151

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (0,3 = dfrac310); ( 0,72 =dfrac72100); 

(1,5 =dfrac1510) ; (9,347 =dfrac93471000).

b) (dfrac12 = dfrac510) ; (dfrac25 = dfrac410) ;

(dfrac34= dfrac75100) ; (dfrac625 = dfrac24100).


Bài 2


Video khuyên bảo giải


a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....; 0,5 = ...; 8,75 = .... 

b) Viết tỉ số Tỷ Lệ dưới dạng số thập phân: 

45% = ...; 5% = ....; 625% = .....

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp viết: (dfrac1100=0,01 = 1\%.)

Lời giải đưa ra tiết:

a) 0,35 = 35% ; 0,5 = 0,50 = một nửa ; 8,75 = 875% 

b) 45% = 0,45; 5% = 0,05; 625% = 6,25

 


Bài 3


Video trả lời giải


Viết những số đo sau dưới dạng số thập phân :

a) (dfrac12) giờ đồng hồ ; (dfrac34) giờ ; (dfrac14) phút ít.

b) (dfrac72m) ; (dfrac310km); (dfrac25kg).

Xem thêm: Học Luật Ra Làm Gì ? Học Ngành Luật Ra Trường Làm Công Việc Gì?

Phương thơm pháp giải:

Viết những phân số đã mang lại dưới dạng phân số thập phân tiếp đến viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac12) tiếng (= dfrac510) giờ đồng hồ (= 0,5) giờ đồng hồ ;

(dfrac34) giờ (= dfrac75100) giờ (= 0,75) giờ đồng hồ ; 

(dfrac14) phút (= dfrac25100) phút ít (=0,25) phút.

b) (dfrac72m) (= dfrac3510m=3,5m) ;

(dfrac310km=0,3km) ;

(dfrac25kg) (= dfrac410kg=0,4kg).


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Viết các số sau theo sản phẩm công nghệ tự tự bé xíu cho lớn:

a) (4,5) ; (4,23) ; (4,505) ; (4,203.)

b) (72,1) ; (69,8) ; (71,2) ; (69,78.)

Pmùi hương pháp giải:

So sánh những số thập phân, kế tiếp bố trí các số thập phân theo lắp thêm từ bỏ tự bé mang đến bự.

Lời giải đưa ra tiết:

a) Vì (4,203 ;

*
Bình luận
*
Chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*


*
*
*
*
*


*
*

Bài giải đang được quan liêu tâmLiên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký kết để dấn giải thuật giỏi cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaituyệt.com gửi những thông báo mang đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tư liệu miễn tầm giá.