Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Phân Số

Mời quý thầy cô thuộc các em học viên lớp 4 xem thêm bài bác họcÔn tập về các phxay tính cùng với phân số. Bài học được gamesbaidoithuong.com biên soạn cùng với không hề thiếu nội dung bsát hại lịch trình Toán lớp 4, bao hàm các kỹ năng và kiến thức buộc phải nhớ về những phnghiền tân oán phân số, chỉ dẫn giảibài tập SGK được biên soạn cụ thể, dễ hiểu nhất. Hy vọng cùng với bài học này để giúp đỡ những em học tập thiệt xuất sắc ôn tập xuất sắc các phxay tính cùng với phân số.

Bạn đang xem: Ôn tập về các phép tính với phân số


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Ôn tập về những phxay tính cùng với phân số

1.2. Ôn tập về những phxay tính cùng với phân số (tiếp theo)

1.3.Ôn tập về các phnghiền tính cùng với phân số(tiếp theo)

1.4. Ôn tập về các phép tính cùng với phân số(tiếp theo)

2. Hỏi đápÔn tập về những phxay tính cùng với phân số


Bài 1 trang 167: Tính

a)(frac27 + frac47); (frac67 - frac27) ; (frac67 - frac47) ; (frac47 + frac27);

b)(frac13 + frac512); (frac912 - frac13) ; (frac912 - frac512) ; (frac512 + frac13 ).

Hướng dẫn giải:

Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu mã số ta cộng (hoặc trừ) nhì tử số cùng nhau với không thay đổi mẫu số.Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

a)(frac27 + frac47 = frac67;,,,,,,frac67 - frac27 = frac47;,,,,,,,frac67 - frac47 = frac27;,,,,,,,,,frac47 + frac27 = frac67) ;

b)(frac13 + frac512 = frac412 + frac512 = frac912;,,,,,,,,,,,,,frac912 - frac13 = frac912 - frac412 = frac512;)

(frac912 - frac512 = frac412;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,frac512 + frac13 = frac512 + frac412 = frac912.)

Bài 2 trang 167: Tính

a)(frac27 + frac35) ; (frac3135 - frac27) ; (frac3135 - frac35) ; (frac35 + frac27) ;

b)(frac34 + frac16) ; (frac1112 - frac34) ; (frac1112 - frac16) ; (frac16 + frac34).

Hướng dẫn giải:

Muốncộng (hoặc trừ)nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số vẫn quy đồng chủng loại số.

Cách giải:

a)

(eginarraylfrac27 + frac35 = frac1035 + frac2135 = frac3135;,,,,,,,,,,,,,,,,frac3135 - frac27 = frac3135 - frac1035 = frac2135 = frac35\frac3135 - frac35 = frac3135 - frac2135 = frac1035 = frac27;,,,,,frac35 + frac27 = frac2135 + frac1035 = frac3135endarray)

b)

(eginarraylfrac34 + frac16 = frac912 + frac212 = frac1112;,,,,,,,,,,,,,,,,frac1112 - frac34 = frac1112 - frac912 = frac212 = frac16;\frac1112 - frac16 = frac1112 - frac212 = frac912 = frac34;,,,,,frac16 + frac34 = frac212 + frac912 = frac1112.endarray)

Bài 3 trang 167:Tìmx

a)(frac29 + x = 1) ; b)(frac67 - x = frac23) ; c)(x - frac12 = frac14).

Hướng dẫn giải:

Áp dụng những luật lệ :

Muốn search số hạng không biết ta rước tổng trừ đi số hạng vẫn biết.Muốn tìm kiếm số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu.Muốn nắn kiếm tìm số bị trừ ta rước hiệu cùng với số trừ.

a) b) c)

(eginarraylfrac29 + x = 1\,,,,,,,,,x = 1 - frac29\,,,,,,,,,x = frac79endarray) (eginarraylfrac67 - x = frac23\,,,,,,,,,x = frac67 - frac23\,,,,,,,,,x = frac421endarray) (eginarraylx - frac12 = frac14\,,,,,,,,,x = frac14 + frac12\,,,,,,,,,x = frac34endarray)

Bài 4 trang 168:Diện tích của vườn hoa đơn vị trường được thực hiện nlỗi sau

(frac34)diện tích sân vườn hoa dùng làm tLong những các loại hoa,(frac15)diện tích S vườn hoa để làm lối đi, diện tích S phần còn lại của sân vườn hoa để xây bồn tắm (nlỗi hình vẽ) :

*

a) Hỏi diện tích S nhằm xây bồn nước chiếm bao nhiêu phần diện tích S vườn cửa hoa ?

b) Biết sân vườn hoa là hình chữ nhật gồm chiều dài20m, chiều rộng15m. Hỏi diện tích để xây bể nước là từng nào m2 ?

Hướng dẫn giải:

Coi diện tích vườn hoa là 1đơn vị.

Muốn search số phần diện tích bồn nước so với diện tích S vườn cửa hoa ta mang 1trừ đi tổng thể phần diện tích S để trồng hoa và có tác dụng đường đi.Tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng.Tính diện tích để xây bể VN đem diện tích vườn hoa nhân vớisố phần diện tích bồn tắm so với diện tích S vườn hoa.

Bài giải

a) Coi diện tích vườn cửa hoa là1 đơn vị chức năng.

Diện tích nhằm trồng hoa cùng có tác dụng lối đi chỉ chiếm số phần diện tích vườn cửa hoa là :

(frac34 + frac15 = frac1920)(diện tích S vườn cửa hoa)

Diện tích nhằm xây bể nướcchiếm phần số phần diện tích S sân vườn hoa là:

(1 - frac1920 = frac120)(diện tích S vườn cửa hoa)

b) Diện tích vườn hoa là :

đôi mươi × 15 = 300 (m2)

Diện tích để xây bồn nước là :

(300 imes frac120 = 15) (m2)

Đáp số: a)(frac120) diện tích S vườn cửa hoa;

b)15 m2.

Bài 5 trang 168:Con sên trước tiên trong15 phút bò được(frac25)m, con sên máy nhị trong(frac14)giờ bò được45cm. Hỏi nhỏ sên như thế nào bò nkhô nóng rộng ?

Hướng dẫn giải:

Ta có:1m = 100centimet ;11giờ= 60 phút ít.

Do kia,(frac25m = frac25 imes 100cm = 40cm)

(frac14) giờ= (frac14 imes 60)phút= 15 phút

Trong15 phút nhỏ sên đầu tiên trườn được40centimet.

Trong15 phút ít con sên sản phẩm nhì trườn được45centimet.

Mà40centimet Hướng dẫn giải:

Muốn nắn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân cùng với mẫu số.Muốn chia nhị phân số ta rước phân số đầu tiên nhân cùng với phân số thiết bị hai hòn đảo ngược.

a)

(eginarraylfrac23 imes frac47 = frac2 imes 43 imes 7 = frac821;,,,,,,,,,,,,frac821:frac23 = frac821 imes frac32 = frac8 imes 321 imes 2 = frac4 imes 2 imes 33 imes 7 imes 2 = frac47\frac821:frac47 = frac821 imes frac74 = frac8 imes 721 imes 4 = frac4 imes 2 imes 77 imes 3 imes 4 = frac23;,,,,,,,,frac47 imes frac23 = frac4 imes 27 imes 3 = frac821endarray)

b)

(eginarraylfrac311 imes 2 = frac3 imes 211 = frac611;,,,,,,,,,,,,,,,,,,frac611:frac311 = frac611 imes frac113 = frac6 imes 1111 imes 3 = frac63 = 2;\frac611:2 = frac611 imes frac12 = frac622 = frac311;,,,,,2 imes frac311 = frac2 imes 311 = frac611.endarray)

c)

(eginarrayl4 imes frac27 = frac87;\frac87:frac27 = frac87 imes frac72 = frac8 imes 77 imes 2 = frac82 = 4;\frac87:4 = frac87 imes frac14 = frac8 imes 17 imes 4 = frac4 imes 2 imes 17 imes 4 = frac27;\frac27 imes 4 = frac2 imes 47 = frac87.endarray)

Bài 2 trang 168: Tìm x

a)(frac27 imes x = frac23) ; b)(frac25:x = frac13) ; c)x:frac711 = 22.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng các quy tắc :

Muốn nắn search quá số không biết ta rước tích phân chia mang lại quá số sẽ biết.Muốn tìm kiếm số phân tách ta mang số bị phân tách chia đến thương thơm.Muốn tìm kiếm số bị chia ta lấy thương thơm nhân với số chia.

a) b) c)

(eginarraylfrac27 imes x = frac23\,,,,,,,x = frac23:frac27\,,,,,,,x = frac73endarray) (eginarraylfrac25:x = frac13\,,,,,,,x = frac25:frac13\,,,,,,,,x = frac65endarray) (eginarraylx:frac711 = 22\,,,,,,,x = 22 imes frac711\,,,,,,,,x = 14endarray)

Bài 3 trang 168:Tính

a)(frac37 imes frac73) ;

b)(frac37:frac37) ;

c)(frac23 imes frac16 imes frac911) ;

d)(frac2 imes 3 imes 42 imes 3 imes 4 imes 5).

Hướng dẫn giải:

Muốn nhân nhì phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân cùng với mẫu mã số.Muốn phân chia hai phân số ta mang phân số thứ nhất nhân với phân số sản phẩm công nghệ nhị hòn đảo ngược.

a)(frac37 imes frac73 = frac3 imes 77 imes 3 = 1);

b)(frac37:frac37 = frac37 imes frac73 = frac3 imes 77 imes 3 = 1);

c)(frac23 imes frac16 imes frac911 = frac2 imes 1 imes 93 imes 6 imes 11 = frac111);

d)(frac2 imes 3 imes 42 imes 3 imes 4 imes 5 = frac15).

Bài 4 trang 169:Một tờ giấy hình vuông vắn bao gồm cạnh(frac25)m.

a) Tính chu vi và ăn diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) quý khách hàng An cắt tờ giấy đó thành những ô vuông, mỗi ô tất cả cạnh(frac225)mthì giảm được toàn bộ từng nào ô vuông ?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật bao gồm chiều dài(frac45)mvới có cùng diện tích S cùng với tờ giấy hình vuông vắn kia. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng những công vật dụng c:

Chu vi hình vuông vắn = cạnh× 4.Diện tích hình vuông vắn = cạnh ×cạnh.Số ô vuông cắt được = diện tích S tờ giấy : diện tích một ô vuông.Chiều rộng hình chữ nhật = diện tích hình chữ nhật : chiều nhiều năm.

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là:

(frac25 imes 4 = frac85) (m)

Diện tích tờ giấy hình vuông vắn là:

(frac25 imes frac25 = frac425) (m2)

b) Diện tích một ô vuông:

(frac225 imes frac225 = frac4625) (m2)

Số ô vuông giảm được là:

(frac425:frac4625 = 25)(ô vuông)

c) Theo đề bài, tờ giấy hình chữ nhật có thuộc diện tích S cùng với tờ giấy hình vuông phải diện tích tờ giấy hình chữ nhật là(frac425) mét vuông.

Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là:

(frac425:frac45 = frac15) (m)

Đáp số: a) Chu vi:(frac85)m;

Diện tích:(frac425)m2.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Đột Kích, Tạo Tài Khoản Game Đột Kích, Cách Đăng Ký, Tạo Tài Khoản Cf (Đột Kích) 2021

b)25 ô vuông.

c)(frac15)m.


Bài 1 trang 169: Tính bởi nhị cách

a)(left( frac611 + frac511 ight) imes frac37) ; b)(frac35 imes frac79 - frac35 imes frac29) ;

c)(left( frac67 - frac47 ight):frac25) ; d)(frac811:frac211 + frac715:frac211)

Hướng dẫn giải:

Áp dụng các bí quyết :

(a + b) × c = a × c + b × c ; (a−b) × c = a × c − b × c ;

(a + b) : c = a : c + b : c ; (a−b) : c = a : c−b : c.

a) Cách 1 :(left( frac611 + frac511 ight) imes frac37 = frac1111 imes frac37 = frac37)

Cách 2:(left( frac611 + frac511 ight) imes frac37 = frac611 imes frac37 + frac511 imes frac37 = frac1877 + frac1577 = frac3377 = frac37)

b) Cách 1 : (frac35 imes frac79 - frac35 imes frac29 = frac2145 - frac645 = frac1545 = frac13)

Cách 2 :(frac35 imes frac79 - frac35 imes frac29 = frac35 imes left( frac79 - frac29 ight) = frac35 imes frac59 = frac1545 = frac13)

c) Cách 1 :(left( frac67 - frac47 ight):frac25 = frac27:frac25 = frac27 imes frac52 = frac1014 = frac57)

Cách 2 :(left( frac67 - frac47 ight):frac25 = frac67:frac25 - frac47:frac25 = frac67 imes frac52 - frac47 imes frac52 = frac3014 - frac2014 = frac1014 = frac57)

d) Cách 1 :(frac811:frac211 + frac715:frac211 = frac811 imes frac112 + frac715 imes frac112 = frac8830 + frac7030 = frac16530 = frac112)

Cách 2 :(frac811:frac211 + frac715:frac211 = left( frac815 + frac715 ight):frac211 = frac1515:frac211 = 1 imes frac112 = frac112)

Bài 2 trang 169: Tính

a)(frac2 imes 3 imes 43 imes 4 imes 5); b)(frac23 imes frac34 imes frac45:frac15);

c)(frac1 imes 2 imes 3 imes 45 imes 6 imes 7 imes 8) ; d)(frac25 imes frac34 imes frac56:frac34).

Hướng dẫn giải:

Lần lượt chia nhẩm tích làm việc tử số cùng tích ngơi nghỉ chủng loại số cho những quá số thông thường.

a)(frac2 imes 3 imes 43 imes 4 imes 5 = frac25);

b)(frac23 imes frac34 imes frac45:frac15 = frac2 imes 3 imes 43 imes 4 imes 5:frac15 = frac25:frac15 = frac25 imes frac51 = frac2 imes 55 imes 1 = 2)

c)(frac1 imes 2 imes 3 imes 45 imes 6 imes 7 imes 8 = frac1 imes 2 imes 3 imes 45 imes 2 imes 3 imes 7 imes 2 imes 4 = frac170)

d)(frac25 imes frac34 imes frac56:frac34 = frac25 imes frac34 imes frac56 imes frac43 = frac2 imes 3 imes 5 imes 45 imes 4 imes 6 imes 3 = frac26 = frac13)

Bài 3 trang 169:Một tnóng vải dài20m. Đã may áo xống hết(frac45)tấm vải kia.Số vải vóc còn sót lại bạn ta mang may những túi, từng túi hết(frac23)m. Hỏi may được toàn bộ từng nào cái túi như thế ?

Hướng dẫn giải:

Tìm số vải vẫn may áo xống ta lấy20m nhân với(frac45).Tìm số vải còn lại ta rước độ lâu năm tấm vải ban sơ trừ đi số vải vóc vẫn may áo quần.Tìm số túi may được ta lấysố vải vóc còn sót lại phân chia mang lại số vải vóc nhằm may một chiếc túi.

Bài giải

Ngươi ta may xống áo không còn số mét vải vóc là:

(20 imes frac45 = 16left( m ight))

Số mét vải vóc còn sót lại là:

20−16 = 4(m)

Số túi đã may được là:

(4:frac23 = 6)(loại túi)

Đáp số: 6mẫu túi.

Bài 4 trang 169:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Cho

*

Số thích hợp nhằm viết vào ô trống là :

A. 1 B. 4 C. 5 D. 20

Hướng dẫn giải:

Điện thoại tư vấn số cần kiếm tìm là x. Phân số(fracx5)ở trong phần số chia.Ta tra cứu phân số(fracx5) bằng cách đem số bị phân chia phân tách đến thương thơm. Từ đó sẽ kiếm tìm đượcx.

Giả sử số yêu cầu điền vào ô trống làx.

Ta gồm :

(eginarraylfrac45:fracx5 = frac15\fracx5 = frac45:frac15\fracx5 = 4\x = 4 imes 5\x = 20endarray)

Khoanh vào chữ D.


Bài 1 trang 170:Phân số đầu tiên là(frac45), phân số sản phẩm công nghệ nhị là(frac27).Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số đầu tiên cùng phân số lắp thêm hai.

Hướng dẫn giải:

Muốn nắn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhị phân số đang quy đồng mẫu số.Muốn nắn nhân nhì phân số ta đem tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân cùng với mẫu số.Muốn nắn chia hai phân số ta mang phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Cách giải :

Tính tổng:(frac45 + frac27 = frac2835 + frac1035 = frac3835)

Tính hiệu:(frac45 - frac27 = frac2835 - frac1035 = frac1835)

Tính tích:(frac45 imes frac27 = frac4 imes 25 imes 7 = frac835)

Tính thương:(frac45:frac27 = frac45 imes frac72 = frac2810 = frac145)

Bài 2 trang 170:Số ?

a) b)

*
*

Hướng dẫn giải:

Áp dụng những phương pháp :

a) Số bị trừ =Hiệu+ Số trừ ; Số trừ =Số bị trừ −Hiệu ; Hiệu= Số bị trừ −Số trừ.

b) Tích= Thừa số× Thừa số ; Thừa số =Tích :Thừa số sẽ biết.

Cách giải :

a) Cột trước tiên : (frac45 - frac13 = frac1215 - frac515 = frac715), viết715715vào ô trống.

Cột lắp thêm hai :(frac12 + frac14 = frac24 + frac14 = frac34), viết3434vào ô trống.

Cột đồ vật cha :(frac79 - frac15 = frac3545 - frac945 = frac2645), viết26452645vào ô trống.

Ta gồm kết quả như sau :

*

b) Cột trước tiên :(frac23 imes frac47 = frac821), viết821821vào ô trống.

Cột sản phẩm nhì :(frac89:frac13 = frac89 imes frac31 = frac249 = frac83), viết8383vào ô trống.

Cột lắp thêm ba :(frac611:frac29 = frac611 imes frac92 = frac5422 = frac2711), viết27112711vào ô trống.

Ta bao gồm công dụng nhỏng sau :

*

Bài 3 trang 170:Tính

a)(frac23 + frac52 - frac34); (frac25 imes frac12:frac13) ; (frac29:frac29 imes frac12) .

b) (frac45 - frac12 + frac13) ; (frac12 imes frac13 + frac14) ; (frac27:frac23 - frac17).

Biểu thức chỉ tất cả phnghiền cùng cùng phép trừ hoặc chỉ bao gồm phxay nhân cùng phnghiền chia thì ta tính lần lượt trường đoản cú trái quý phái phải.Biểu thức có cácphép cộng, phép trừ , phxay nhân, phnghiền phân chia thì ta tiến hành tính phxay nhân, phnghiền phân chia trước, triển khai tính phép cùng, trừ sau.

a)

(eginarraylfrac23 + frac52 - frac34 = frac812 + frac3012 - frac912 = frac3812 - frac912 = frac2912;\frac25 imes frac12:frac13 = frac210:frac13 = frac15:frac13 = frac15 imes frac31 = frac35;\frac29:frac29 imes frac12 = frac29 imes frac92 imes frac12 = frac1818 imes frac12 = 1 imes frac12 = frac12.endarray)

b)

(eginarraylfrac45 - frac12 + frac13 = frac2430 - frac1530 + frac1030 = frac930 + frac1030 = frac1930;\frac12 imes frac13 + frac14 = frac16 + frac14 = frac212 + frac312 = frac512;\frac27:frac23 - frac17 = frac27 imes frac32 - frac17 = frac614 - frac17 = frac37 - frac17 = frac27.endarray)

Bài 4 trang 170:Người ta cho một vòi nước tung vào bể chưa xuất hiện nước,giờ đồng hồ thứ nhất rã được(frac25)bể, tiếng máy nhị tan được(frac25)bể.

a) Hỏi sau2 giờ vòi nước kia rã vào được mấy phần bể ?

b) Nếu sẽ sử dụng hết một ít nước bằng(frac12)bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Phương pháp:

Số nước tung vào bể sau2 tiếng = số nước chảy vào bê giờ đồng hồ trước tiên +số nước tan vào bê tiếng thiết bị nhị.Số nước còn lại = số nước ban đầu bao gồm trong bể −số nước sẽ dùng.

Cách giải :