ÔN TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

KIẾN THỨC CẦN NHỚ3. So sánh các phân số không giống mẫuCÁC DẠNG TOÁN

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. So sánh hai phân số thuộc mẫu số

Quy tắc: Trong hai phân số tất cả cùng mẫu số:

+) Phân số nào bao gồm tử số bé hơn thì phân số đó bé xíu hơn

+) Phân số như thế nào gồm tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

+) Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Bạn đang xem: Ôn tập so sánh hai phân số

Ví dụ: $displaystylefrac25frac25 ; quad frac25=frac35$

2) So sánh nhị phân số gồm cùng tử số

Quy tắc: Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số:

+) Phân số nào gồm mẫu số bé xíu hơn thì phân số đó lớn hơn

+) Phân số nào có mẫu lớn hơn thì phân số đó nhỏ xíu hơn

+) Nếu mẫu số bằng nhau thì nhị phân số đó bằng nhau.

Ví dụ: $displaystylefrac12>frac14 ; quad frac253. So sánh những phân số không giống mẫua) Quy đồng mẫu số

Quy tắc: Muốn so sánh nhị phân số khác mẫu số, ta gồm thể quy đồng mẫu số đó rồi đối chiếu các tử số của nhị phân số mới.

Phương pháp giải:

– Bước 1: Quy đồng mẫu số hai phân số

– Bước 2: So sánh nhì phân số gồm cùng mẫu số đó

– Bước 3: Rút ít ra kết luận

b) Quy đồng tử số

Điều kiện áp dụng: lúc cả hai phân số có mẫu số khác nhau nhưng mẫu số rất lớn với tử số nhỏ

Quy tắc: Muốn đối chiếu nhị phân số khác tử số, ta tất cả thể quy đồng tử số đó rồi so sánh các mẫu số của hai phân số mới.

Phương pháp giải:

– Bước 1: Quy đồng tử số nhị phân số

– Bước 2: So sánh nhì phân số gồm cùng tử số đó

– Bước 3: Rút ra kết luận

4) Một số biện pháp đối chiếu khác

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: So sánh với 1

Điều kiện áp dụng: Phương pháp này áp dụng mang đến dạng bài đối chiếu nhì phân số, vào đó một phân số bé xíu hơn 1 cùng một phân số lớn hơn 1.

Dạng 2: So sánh với phân số trung gian

Điều kiện áp dụng:Phương pháp này áp dụng khi tử số của phân số bé bỏng hơn tử số của phân số thứ nhị với mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại. Lúc đó ta so sánh với phân số trung gian là phân số bao gồm tử số của phân số thứ nhất, tất cả mẫu số bằng mẫu số của phân số thứ hai hoặc ngược lại

Phương pháp giải:

– Bước 1: Chọn phân số trung gian.

– Bước 2: So sánh hai phân số ban đầu với phân số trung gian.

– Bước 3: Rút ít ra kết luận.

Dạng 3: So sánh bằng phần bù

Điều kiện áp dụng:Nhận thấy mẫu số lớn hơn tử số (phân số bé xíu hơn 1) và hiệu của mẫu số với tử số của tất cả những phân số bằng nhau hoặc nhỏ thì ta tra cứu phần bù với 1.

Xem thêm: Ieee Là Gì ? Lịch Sử Ra Đời Và Phát Triển Của Ieee Tiêu Chuẩn Thiết Kế Ieee

Quy tắc:Trong hai phân số, phân số làm sao tất cả phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại phân số như thế nào bao gồm phần bù nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn.

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm phần bù của nhị phân số.

– Bước 2: So sánh hai phần bù với nhau.

– Bước 3: Rút ra kết luận.

Dạng 4: So sánh bằng phần hơn

Điều kiện áp dụng:Nhận thấy tử số lớn hơn mẫu số (phân số lớn hơn 1) cùng hiệu của tử số với mẫu số của tất cả những phân số bằng nhau hoặc nhỏ thì ta kiếm tìm phần hơn với 1.

Quy tắc:Trong nhì phân số, phân số làm sao tất cả phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại phân số nào có phần hơn nhỏ hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm phần hơn của nhì phân số.

– Bước 2: So sánh nhị phần hơn với nhau.

– Bước 3: Rút ra kết luận.

BÀI TẬP. VÍ DỤ

Ví dụ 1: So sánh nhì phân số $displaystylefrac23 ; frac34$

Bài giải:

Ta có: $mathrmMSC=12$. Quy đồng mẫu số nhì phân số ta có:$displaystylefrac23=frac2 imes 43 imes 4=frac812 ; quad frac34=frac3 imes 34 imes 3=frac912$

Ta có: $displaystylefrac812374 ight)$

Vậy $displaystylefrac2125frac1999$ buộc phải $displaystylefrac997998