Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

Ôn tập: Phép nhân với phép chia nhị phân số. Ôn cùng củng vậy biện pháp nhân cùng phân chia nhị phân số. Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số


*
Xem video bài xích giảng này ngơi nghỉ đây!

các bài tập luyện cơ phiên bản

Chưa có tác dụng bài

quý khách không làm bài này

những bài tập cùng với các dạng bài bác ở mức cơ bản để chúng ta làm cho quen thuộc cùng đọc được văn bản này.

Ttận hưởng tối nhiều : 3 phân tử dẻ

Bài triệu tập bình

Chưa làm bài

Quý khách hàng không làm cho bài này

những bài tập với tầm độ nặng nề vừa đề xuất khiến cho bạn thuần thục hơn về văn bản này.

Thưởng tối nhiều : 5 phân tử dẻ

Những bài tập nâng cao

Chưa có tác dụng bài

Quý Khách chưa có tác dụng bài bác này

Dạng bài tập nâng cấp cùng với độ khó cao nhất, giúp cho bạn đọc sâu rộng với tứ duy mở rộng hơn.

Ttận hưởng về tối đa : 7 phân tử dẻ


Ôn tập phxay nhân cùng phxay chia nhì phân số


1. Phép nhân với những đặc điểm của phxay nhân hai phân số

1.1 Quy tắcnhân nhì phân số

Muốn nhân hai phân số ta đem tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân cùng với mẫu mã số.

Xem thêm: Popular Photography - Sóc Thuỷ Tinh: Đã Có Portable Office 2010 !

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac2 imes57 imes9 = frac1063 $

1.2. Các đặc điểm của phép nhân phân số

- Tính chất giao hoán:Lúc đổi địa điểm các phân số trong một tích thì tích của bọn chúng không chuyển đổi.

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac59 imes frac27$

- Tính chất kết hợp:khi nhân một tích nhì phân số cùng với phân số thiết bị bố, ta có thể nhân phân số trước tiên cùng với tích của nhì phân số sót lại.

Ví dụ:$(frac12 imes frac13) imes frac25 = frac12 imes (frac13 imes frac25) $

- Tính chất phân phối hận của phép nhân đối với phnghiền cộng:Lúc nhân một tổng hai phân số với phân số trang bị ba, ta rất có thể nhân lần lượt từng phân số của tổng với phân số sản phẩm công nghệ cha rồi cùng các kết quả này lại với nhau

Ví dụ:$(frac12 + frac13) imes frac25 = (frac12 imes frac25) +( frac13 imes frac25) $

- Nhân với số 1:

Phân số như thế nào nhân cùng với tiên phong hàng đầu cũng bằng chủ yếu phân số kia.

Ví dụ:$frac23 imes 1 = frac23$

2. Phép chia hai phân số

2.1 Phân số đảo ngược

Phân số đảo ngược của một phân số là hòn đảo ngược tử số thành mẫu mã số, mẫu số thành tử số.

Ví dụ: Phân số$frac65$ Gọi là phân số đảo ngược của phân số$frac56$

2.2 Quy tắc chia nhì phân số

Muốn chia một phân số cho 1 phân số, ta đem phân số thứ nhất nhân với phân số lắp thêm hai đảo ngược.

Ví dụ:$frac45 : frac38 = frac45 imes frac83 = frac3215$


Nếu bạn gặp gỡ trở ngại trong Việc giải các bài tập trong SGK, hãy xem phần: Giải bài bác tập SGK Toán thù lớp 5 - Ôn tập: Phép nhân và phép phân chia hai phân số