Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 9 VBT toán thù 5 bài 7 : Ôn tập : Phép cộng và phép trừ nhì phân số cùng với giải thuật chi tiết cùng giải pháp giải nkhô hanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính

a) (displaystyle 4 over 10 + 7 over 10 = ,... ;,,,,,,,,,,,,,,,quad18 over 5 - 4 over 5 = ,...)

b) 

(eqalign& 5 over 7 + 4 over 9 = ,... quad quad quad quad4 over 5 - 2 over 3 = ,... cr & 9 over 11 + 3 over 8 = ,... quad quad quad ; 16 over 25 - 2 over 5 = ,... cr )

Phương thơm pháp giải:

- Muốn cùng (hoặc trừ) nhì phân số cùng chủng loại số ta cộng (hoặc trừ) hai tử số cùng nhau với không thay đổi mẫu số.

Bạn đang xem: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

- Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đang quy đồng mẫu mã số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

(eqalignvà 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10cr & 18 over 5 - 4 over 5 = 18 - 4 over 5 = 14 over 5 cr )

b) ( dfrac57+dfrac49) ( =dfrac4563+dfrac2863=dfrac7363) ;

( dfrac45-dfrac23) ( =dfrac1215-dfrac1015=dfrac215) ;

( dfrac911+dfrac38) ( =dfrac7288+dfrac3388=dfrac10588) ;

( dfrac1625-dfrac25) ( =dfrac1625-dfrac1025=dfrac625) ;


Bài 2

Tính

a) ( displaystyle 5 + 3 over 5 = ,....)

b) ( displaystyle 10 - 9 over 16 = ,.....)

c) ( displaystyle 2 over 3 - left (1 over 6 + 1 over 8 ight) = ,.....)

Phương thơm pháp giải:

- Viết số tự nhiên bên dưới dạng phân số tất cả mẫu mã số là ( displaystyle 1) tiếp đến quy đồng mẫu mã số hai phân số rồi cộng hoặc trừ hai phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Xem thêm: Hack Tài Nguyên Đế Chế Aoe, Bản Hack Aoe Mới Nhất Và Các Mã Xin Tài Nguyên

- Biểu thức có chứa vệt ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle 5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 25 over 5 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) ( displaystyle 10 - 9 over 16 = 10 over 1 - 9 over 16 = 160 over 16 - 9 over 16 )( displaystyle= 151 over 16)

c)

( displaystyle eqalign& 2 over 3 - left (1 over 6 + 1 over 8 ight) = 2 over 3 - left (4over 24 + 3 over 24 ight) cr & = 2 over 3 - 7 over 24 = 16 over 24 - 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )


Bài 3

Một thư viện ( displaystyle dfrac60100) có số sách là sách giáo khoa, ( displaystyle dfrac25100) số sách là truyện trẻ em, sót lại là sách cô giáo. Hỏi sách thầy giáo chiến từng nào Phần Trăm số sách vào tlỗi viện ?

Phương pháp giải:

- Coi toàn bô trơn là ( displaystyle 1) đơn vị.

- Tìm phân số chỉ tổng thể sách giáo khoa và truyện thiếu nhi.

- Tìm phân số chỉ số sách thầy giáo ta mang ( displaystyle 1) trừ đi phân số chỉ tổng cộng sách giáo khoa cùng truyện trẻ em. 

Lời giải chi tiết:

Phân số chỉ toàn bô sách giáo khoa cùng truyện thiếu nhi là :

( displaystyle 60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thỏng viện)

Phân số chỉ số sách cô giáo có trong tlỗi viện là:

( displaystyle 1 - 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thỏng viện)