Ôn tập lớp 2 lên lớp 3

Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán năm 2022 mang lại 6 đề ôn tập môn Toán, gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp những em luyện giải rất nhiều dạng bài xích tập từ cơ phiên bản tới nâng cấp trong cơ hội nghỉ hè 2022 này.

Bạn đang xem: Ôn tập lớp 2 lên lớp 3

Với đầy đủ dạng bài xích tập như search x, viết số thích hợp vào chỗ trống, tính nhanh, đặt tính rồi tính, câu hỏi có lời văn... để giúp đỡ các em củng cố kiến thức môn Toán thật tốt. Kế bên ra, những em khối lớp khác bao gồm thể đọc thêm bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2, lớp 3 lên lớp 4, lớp 4 lên lớp 5.


Đề ôn tập hè môn Toán lớp 2 - Đề 1

Bài 1: tìm kiếm X, biết:

a, X + X + X + X + X – 6 = 14 b, X : 6 – 5 = 2

c, X + 29 – 27 = 85 d, 96 – X = 16 + 3

Bài 2: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

6cm = …mm5dm 4mm = …mm
4m = …cm2m6dm = …dm

Bài 3: Tính:

36 : 9 : 2 = …6 x 7 + 143 = ....
751 – 245 = ....414 + 135 = ...

Bài 4: Lớp 1A tất cả 47 bàn sinh hoạt sinh. Lớp 1B có thấp hơn lớp 1A 10 bạn làm việc sinh. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn học sinh?

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 2 - Đề 2

Bài 1: Đặt rồi tính:

672 + 153

825 – 264

164 + 376

725 - 625

Bài 2: Tính nhanh:

11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9 = …

27 + 45 – 45 – 27 =…

Bài 3: Mỗi con gà bao gồm hai chân, mỗi bé mèo tất cả bốn chân. Vào vườn bao gồm 6 nhỏ gà cùng 3 nhỏ mèo. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu chân con kê và chân mèo trong vườn?


Bài 4: Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào hình tam giác?

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 2 - Đề 3

Bài 1: Tính:

6kg : 1 = …4m x 6 + 7m = …39m – 16m + 24m = …
7kg x 3 – 10kg = …8cm x 7 + 37cm = …14cm + 5dm = …

Bài 2: Viết tiếp các số thích hợp vào địa điểm chấm:

a, 61, 63, 65, …, …, 71, …, ….

b, 1, 5, 9, 13, 17, …, …, ….

Bài 3: chị em có 30 gói bánh chia hầu hết cho 3 người mẹ Hoa. Hỏi mỗi người mẹ có bao nhiêu gói bánh?

Bài 4: tìm kiếm X, biết:

35 153 + 631274 + 269924 – 138757 - 472

Bài 2: Điền lốt , = thích hợp vào khu vực chấm:

572 … 682826 … 852976 - 517 … 459

Bài 3: nhỏ vịt nặng nề 3kg, bé gà nặng nề hơn bé vịt 2kg. Hỏi nhỏ gà nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4: tra cứu X, biết:

a, 232 – X x 2 = 214

b, X x 3 = 5 x 10 - 23

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 2 - Đề 5

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

a. Hôm nay là vật dụng sáu ngày mùng 2 mon 6. Vậy máy sáu tuần sau là ngày:

A. Mùng 7 mon 6

B. Mùng 8 tháng 6

C. Mùng 9 tháng 6

b. Chị em đi công tác một tuần, người mẹ về vào trong ngày 24. Vậy người mẹ đi ngày:

A. 17

B. 18

C.19

D.20

c. Năm nay ông 62 tuổi. Ông hơn bố 27 tuổi. Tuổi của bố là:

A. 89 tuổi

B. 35 tuổi

C. 45 tuổi

d. Bà bầu 28 tuổi. Con bằng 1/4 tuổi mẹ. Tuổi của nhỏ là :

A. 7 tuổi

B. 8 tuổi

C. 9 tuổi

e. Trong năm này cậu đôi mươi tuổi, tuổi cậu bởi 1/3 tuổi ông ngoại. Tuổi của ông là :

A. 17 tuổi

B. 23 tuổi

C. 60 tuổi

d. Năm nay anh lên 9 tuổi, anh hơn em 7 tuổi. Vậy 10 năm tiếp theo anh hơn em số tuổi là :

A. 16 tuổi

B. 2 tuổi

C. 7 tuổi

f. Người mẹ có 1000 đồng. Vào đó có một tờ 500 đồng, 2 tờ 200 đồng. Vậy tờ tiền còn lại là tờ:

A. 900 đồng

B. 100 đồng

C. 700 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. Tính

7 x 3 = …. 3 x 5 = …. 5 x 9 = …. 4 x 3 = …. 6 x 6 = ….


4 x 7 = …. 6 x 8 = …. 9 x 6 = …. 7 x 6 = …. 6 x 9 = ….

Xem thêm: Top 10 Đọc Truyện Sở Kiều Truyện Phần 2 Chương 7 Tin Nguong, Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 (Sở Kiều Truyện)

7 x 5 = …. 9 x 4 = …. 7 x 7 = …. 6 x 4 = …. 8 x 3 = ….

32 : 4 = …. 48: 6 = …. 42 : 7 = …. 54 : 6 = …. 49: 7 = ….

2. Search x

a) X x 7 = 49 b) 7 x X = 293 – 251

……………………………. ………………………………….

……………………………. ………………………………….

……………………………. ………………………………….

c) 54 : X = 6 42 : X = 30 : 5

……………………………… ……………………………………

……………………………… ……………………………………

……………………………… ……………………………………

d) 1000 - x = 278 777 + x = 1000

…………………………….. …………………………………….

…………………………….. …………………………………….

3. Cửa hàng dùng 60 mét vải nhằm may quần áo. Biết từng bộ áo quần dùng không còn 3mét vải. Hỏi cửa hàng đó may được từng nào bộ quần áo?

Giải:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………....

4. Tín đồ ta cắt một cuộn dây khá dài 80 mét thành các đoạn bởi nhau, biết mỗi đoạn nhiều năm 4 mét. Hỏi cắt được toàn bộ bao nhiêu đoạn dây ?