Ôn Tập Hóa 9 Học Kì 2

Bạn đã xem tư liệu "Đề cương cứng ôn tập học tập kì II môn: chất hóa học 9", để sở hữu tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II Môn : HÓA HỌC 9 A.

Bạn đang xem: Ôn tập hóa 9 học kì 2

KIẾN THỨC CẦN NHỚI. HÓA VÔ CƠ1. đặc thù chung của phi kima) Pkim + kim loại muối hoặc oxit b) Phi kim + Hiđro Hợp chất khí c) Phi kim + Oxi Oxit 2. đặc điểm hóa học tập của Clo:Cl2 + H2 2HCl Clo + kim loại muốiCl2 + H2O HCl + HClO3. Tính chất của C:C + H2 à CH4C + O2 à CO2C + H2O à teo + H2C+ O2 à CO2CO2 + C à COFe2O3 + C à sắt + CO4. Tính chất của COTính khử:CO + O2 à CO2CO + oxit sắt kẽm kim loại à sắt kẽm kim loại + CO2CO + H2 à CH4 + H2O5. đặc điểm của CO2:CO2 + H2O à H2CO3CO2 + Bazơ kiềm à muối bột + nước CO2 + Oxit bazơ kiềm à muối CO2 + Cà COCO2 + Mgà MgO + COCO2 + Al à Al2O3 + CO6. đặc điểm của muối bột cacbonat:-Tác dụng cùng với axit à giải tỏa khí CO2-Muối + Bazơ à Muối mới + Bazơ mới -Muối + muối bột à 2muối new ( phải có kết tủa hoặc là chất khí )-Bị nhiệt độ phân diệt :-NaHCO3 à Na2CO3 à H2O + CO2-CacO3 à CaO + CO2II. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN1.Ô yếu tố :Cho biết:số hiệu nguyên tử, KHHH, thương hiệu nguyên tố, NTK2.Chu kỳ:Gồm các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron và được bố trí thành hàng theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân. Số thiết bị tự của chu kỳ bằng số lớp3.Nhóm : Gồm các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng tất cả số electron phần bên ngoài cùng bừng nhau với được sắp xếp thành một cột theo chiều tăng dần của năng lượng điện hạt nhân nguyên tửSố máy tự của nhóm = số elactron làm việc lướp ko kể cùng 4.Sự biến hóa tuần trả về kết cấu nguyên tử và đặc điểm các nguyên tố trong bảng tuần trả a) vào một chu kỳ: tự trái lịch sự phảiSố e quanh đó cùng tăng dần từ là một à 8Tính kim loại giảm , tính phi kim tăng Đầu chu kỳ luân hồi là kim laoị mạnh, cuôií chu kỳ là phi kim mạnh, dứt chu kỳ là khí hiếmb) Trong một đội nhóm đi từ bên trên xuống Số lớp e tăng mạnh , tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dầnc) Ý nghĩa của bảng tuần hoàn :Biết địa điểm của yếu tố suy ra cấu tạo nguyên tử vàNgược lại biết kết cấu => địa chỉ và tính chất III. HÓA HỮU CƠ1. Phân một số loại hợp hóa học hữu cơ. Hợp hóa học hữu cơ gồm 2 loại: + Hiđrocacbon: Chỉ đựng 2 yếu tắc là H, C. + Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngòai 2 thành phần H, C còn chứa các nguyên tố khác: N, O, Cl,... 2. Tính chất của hiđrocacbon.MetanEtilenAxetilenBenzenCT cấu tạoT/c đồ dùng lýChất khí ko màu, không mùi,ít rã trong nướcChất lỏng,không màu,thơm, ít tan trong nước.Phản ứng thếCH4 + Cl2 asCH3Cl + HClKhông làm phản ứngSẽ học ở lớp trênC6H6 + Cl2 bộtFe C6H5Cl + HClC6H6 + Br2 bốt sắt,toC6H5Br + HBrPh/ ứ cộngKhông bội phản ứngC2H4 + H2 Ni,to C2H6C2H4 + Br2 à C2H4Br2C2H2 + H2 Pd,toC2H4 C2H2 +H2 PtC2H6 C6H6 + 3Cl2 as C6H6Cl6P/ ứ trùng hợpKhông phản nghịch ứngnCH2=CH2 xt,to,P (-CH2-CH2-)n polietilen(PE)Sẽ học tập ở lớp trênKhông phản ứngP/ứ cháyCH4 + 2O2 à CO2 +2H2OC2H4 + 3O2 to2CO2 + 2H2O2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O2C6H6 + 15O2 à12CO2 + 6H2OP/ứng phù hợp nướcKhông tham giaC2H4 + H2O axit C2H5OHSẽ học ở lớp trênKhông tham giaĐiều chếCH3COONa + NaOH à CH4 + Na2CO3C2H5OHà C2H4 + H2OCaC2 + 2H2O à C2H2 +Ca(OH)23CH= CH à C6H6ứng dụng-Dùng làm nhiên liệu-Sx bột than, H2, CCl4,..Kích đam mê quả mau chín, sx rượu, axit ,PE, ..Dùng làm nhiên liệu, sx PVC, caosu, làm dung môi, sx thuốc trừ sâu, hóa học dẻo,3. đặc thù của dẫn xuất hiđrocacbon.a. Rượu etylic, axit axetic, hóa học béo.Rượu etylicAxit axeticChất béoCT cấu tạo(RCOO)3C3H5 R là gốc hiđrocacbonPhản ứng đốt cháyC2H5OH +3O2 à 2CO2 + 3H2OCH3COOH + 3O2 à 2CO2 + 2H2OChất lớn (RCOO)3C3H5 + O2 CO2 + H2O.P/ ứ thủy phân(tác dụng cùng với nước)Không phản ứngKhông làm phản ứngChất to + Nước axit,to Glixerin + những axit béoP/ ứng với hỗn hợp kiềmKhông bội phản ứngCH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O Chất phệ + dd kiềm Glixerin + các muối của axit béoPhản ứng oxi hóa -khửC2H5OH + O2 Men giấm CH3COOH + H2OKhông phản nghịch ứng(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH 3C17H35COOH + C3H5(OH)3Phản ứng cùng với Na2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H22 CH3COOH + 2Na 2CH3COONa + H2Không phản nghịch ứngPhản ứng este hóaCH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2OCH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2OKhông phản nghịch ứngP/ ứng với muối của axit yếu hơnKhông bội nghịch ứng2 CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O( phản ứng này để nhận ra axit CH3COOH) không phản ứngĐiều chếa. (-C6H10O5-)n(tinh bột hoặc xenlulozơ) +H2O,men rượu nC6H12O6 Men 2nC2H5OH +2nCO2.b. C2H4 + H2Oà C2H5OHa. C2H5OH + O2 Men giấm CH3COOHb.2C4H10(butan) + 5O2 xt, to lớn 4CH3COOH + 2H2O.c.Chưng gỗ ( nồi kín) 400 CH3COOHGlixerol + Axit khủng Chất to + nướcỨng dụngDùng làm cho rượu bia, nước đái khát, nhiên liệu, nguyên liệu điều chế những chất hữu cơ, nguyên vật liệu để tổng hợp hóa học dẻo,phẩm nhuộm,dược phẩm,Là TP cơ phiên bản trong thức ăn của fan và ĐV,cung cấp cho năng lượng,b. Glucozơ, Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ.GlucozơSaccarozơTinh bột với xenlulozơPhản ứng oxi hóaC6H12O6 + Ag2O NH3C6H12O7 + 2Ag.(axit gluconic) không phản ứngKhông phản nghịch ứngPhản ứng lên menC6H12O6 men giam 2C2H5OH + 2CO2Không phản bội ứngKhông làm phản ứngPhản ứng thủy phânKhông phản ứngC12H22O11 + H2OH2SO4,to C6H12O6 ( glucozơ) + C6H12O6 (Fructozơ)(-C6H10O5-)n + nH2O axxit,to nC6H12O6Phản ứng cùng với iotKhông bội nghịch ứngKhông phản bội ứngHồ tinh bột + Nước iot màu xanh da trời thẫmĐiều chế(-C6H10O5-)n + nH2O Axit, khổng lồ nC6H12O6Từ míaDo sự quang tổng hòa hợp trong cây xanh:6nCO2 + 5nH2O clorophin, as (-C6H10O5-)n + 6nCO2B. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP1. Trình diễn tính hóa học hoá học của: phi kim, Cacbon ,cacbonoxit, Cacbon đioxit ,muối cacbonat, Metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic, hóa học béo, glucozo, tinh bột ?2. Viết công thức kết cấu của các chât sau : metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic?3. Hãy nhận thấy các chất sau bằng cách thức hoá học: a. CO2, Cl2, CO, H2. Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có)b. CO2, CH4, C2H4.

Xem thêm: Bạn Có Biết Cách Chọn Dầu Gội Phù Hợp Với Tóc ? Bạn Có Biết Cách Chọn Dầu Gội Phù Hợp Với Tóc

Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có)c. Dd axit axetic, dd rượu etylic, dd glucozơ . Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có)d. Benzen, rượu Etylic, Axit axetic . Viết phương trình hoá học xảy ra (nếu có)e. Benzen, rượu etylic, axit axetic với glucozơ. Viết phương trình hoá học xẩy ra (nếu có). 4. Viết các PTHH màn biểu diễn các chuyển đổi hóa học tập sau (ghi rõ đk nếu có)a/ S SO2 SO3 H2SO4 b/ C CO2 CaCO3 CO2 COc/ C2H4 C2H5OH CH3COOH CH3COOC2H5 CH3COONa(7) Natri axetat.(8)d/ Glucozơ Rượu Êtylic Axit axetic Etyl axetat.e/ C2H5OH C2H4 C2H5Cl C2H5OH(14)(15)f/ C2H4 C2H5OHCH3COOH (CH3COO)2 Zn CH3COOC2H5 g/ Tinh bột Glucozơ Rượu etylic Etyl axetat Natri axetat Mê tanh/ FeCl3Cl2NaClO(8)(6)i/ đá vôivôi sốngđất đènaxetylenetylen P.E PVCCH2 = CHCl Rượu etylic BÀI TẬP TÍNH TOÁNBài 1: cho 69,6 g MnO2 chức năng với HCl sệt thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500 ml hỗn hợp NaOH 4M thu được hỗn hợp A .Tính mật độ mol của dụng dịch A. đưa thiết rằng thể tích hỗn hợp sau bội nghịch ứng biến hóa không xứng đáng kể bài 2: đến 3,36 lít hỗn hợp khí có Metan với Axetilen qua bình đựng dung dịch nước Brom dư, sau phản bội ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí.a/ Viết phương trình bội phản ứng xảy ra?b/ Tính % thể tích những khí trong lếu láo hợp?c/ trường hợp đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo khí trên trong không gian thì dùng từng nào thể tích không khí, biết thể tích oxi chỉ chiếm 20% thể tích ko khí? (thể tích các khí đo sinh sống đktc)Bài 3 : Đun nóng 6 gam axit axetic cùng với rượu etylic dư (có H2SO4 đ, xt) sau làm phản ứng nhận được 4,4 gam etylaxetat . Tính hiệu suất của phản nghịch ứng trên?Bài 4: mang lại 500 ml hỗn hợp CH3 COOH tác dụng vừa đầy đủ với 30 g hỗn hợp NaOH 20% a/ Tính độ đậm đặc mol/lít của dung dịch CH3COOH .b/ giả dụ cho toàn bộ dung dịch CH3COOH bên trên vào 200 ml dung dịch Na2CO3 0,5 M thì thu được bao nhiêu lít khí CO2 bay ra ngơi nghỉ đktc .Bài 5: khi lên men dung dịch loãng cuả rượu etylic, fan ta chiếm được giấm ăn.Từ 5 lít rượu 8o hoàn toàn có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic. Biết hiệu suất quy trình lên men là 80% với rượu etylic gồm D = 0,8 g/cm3Nếu pha cân nặng axit axetic bên trên thành hỗn hợp giấm 5% thì trọng lượng giấm thu được là bao nhiêu?Bài 6: khi lên men glucozơ, fan ta thấy bay ra 5,6 lít khí cacbonic sống đktc.(Hiệu suất của quy trình lên men là 95%).a.Tính khối lượng rượu etylic tạo thành ra sau thời điểm lên men.b.Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu.Bài 7: Đốt cháy trọn vẹn 23 gam HCHC A chiếm được 44 gam CO2 cùng và 27 gam H2O. Xác định CTPT của A, biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 23. Viết CT cấu trúc của A, biết A chức năng được với Na giải tỏa khí H2 bài 8: gồm hỗn hợp A bao gồm rượu etylic với axit axetic. Cho 21,2 gam A bội phản ứng với Natri (vừa đủ) thì nhận được 4,48 lít khí hiđro (đktc).Tính phần trăm khối lượng mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp A. Cô cạn dung dịch thu được từng nào gam tất cả hổn hợp muối khan.Bài 9 : Đốt cháy 10,5 g hóa học hữu cơ A thu được 16,8 lit khí cacbonic với 13,5 gam hơi nước. Biết rằng khối lượng mol của chất hữu cơ A là 42 ( các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh ). Hãy khẳng định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của hóa học hưu cơ A. Bài bác 10 : Đen 50ml rượu a0 cho công dụng với Kali dư thì thu được 21,28 lít khí H2 (ĐKTC) . Tính quý giá a , biết rượu etylic có khối lượng riêng là 0.8 g/ ml .Bài 11: Đem đốt cháy trọn vẹn 17,1 gam một gluxit thu được 26,4 gam khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O . Biết gluxit này có công thức phân tử khối là 342 đvC .a.Tìm công thức phân tử của gluxit trên và call tên?b. Nêu tính chât hoá học của gluxit nay? Viết phương trình phản ứng minh hoạ ?Bài 12: cho 50 ml hỗn hợp axit axetic công dụng hoàn toàn cùng với Mg cô cạn hỗn hợp ta nhận được 1,42 g muối.a. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp axit.b. Thể tích khí H2 ở đktc ra đời là bao nhiêuBài 13: Đốt cháy trọn vẹn 15 ml rượu êtilic không rõ độ rượu rồi cho cục bộ sản phẩm đi vào nước vôi vào (lấy dư). Lọc kết tủa, sấy khô khối lượng 50 ga. Tính thể tích không khí nhằm đốt cháy rượu hoàn toàn. Biết thể tích oxi chiếm 01/05 thể tích ko khí.b. Khẳng định độ rượu (biết trọng lượng riêng rượu nguyên hóa học là 0,8g/ml)Bài 14: đến 30g Axit axêtic chức năng với 27,6g rượu etylic tất cả H2SO4 đặc làm hóa học xúc tác, làm cho nóng thu được 35,2 g este (etyl axetat) a. Viết phương trình hoá học của làm phản ứng?b. Tính năng suất của bội phản ứng este hoá?Bài 15: cho 0,56 lít hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Br2 dư, lượng Br2 sẽ tham gia phản nghịch ứng là 5,6 gam.a) Hãy viết phương trình phản ứng ? b) Tính nguyên tố % thể tích của từng khí trong các thành phần hỗn hợp (biết Br = 80).