Ôn Tập Các Phép Tính Với Phân Số Lớp 4

a) (dfrac27+ dfrac47) ; (dfrac67- dfrac27) ; (dfrac67-dfrac47) ; (dfrac47+dfrac27) ;

b) (dfrac13+ dfrac512) ; (dfrac912 - dfrac13) ; (dfrac912 - dfrac512) ; (dfrac512 + dfrac13).

Bạn đang xem: Ôn tập các phép tính với phân số lớp 4

Phương thơm pháp giải:

- Muốn cộng (hoặc trừ) nhị phân số cùng mẫu số ta cùng (hoặc trừ) hai tử số cùng nhau cùng không thay đổi mẫu mã số.

- Muốn nắn cộng (hoặc trừ) hai phân số không giống mẫu số ta quy đồng chủng loại số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) nhị phân số đang quy đồng mẫu số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (dfrac27 + dfrac47 = dfrac67) ; (dfrac67 - dfrac27 = dfrac47);

(dfrac67 - dfrac47 = dfrac27) ; (dfrac47 + dfrac27= dfrac67)

b) (dfrac13 + dfrac512 = dfrac412 + dfrac512 = dfrac912 = dfrac34) ;

(dfrac912 - dfrac13 = dfrac912 - dfrac412 = dfrac512) ;

(dfrac912 - dfrac512 = dfrac412 = dfrac13 ) ;

(dfrac512 + dfrac13= dfrac512 + dfrac412=dfrac912= dfrac34).


Bài 2


Video chỉ dẫn giải


Tính:

a) (dfrac27 + dfrac35) ; (dfrac3135 - dfrac27) ; (dfrac3135-dfrac35) ; (dfrac35+ dfrac27) ;

b) (dfrac34 + dfrac16) ; (dfrac1112- dfrac34) ; (dfrac1112 - dfrac16) (dfrac16+ dfrac34).

Pmùi hương pháp giải:

Muốn cùng (hoặc trừ) nhị phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số sẽ quy đồng mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac27 + dfrac35=dfrac1035 + dfrac2135=dfrac3135)

(dfrac3135 - dfrac27=dfrac3135 - dfrac1035=dfrac2135=dfrac35)

(dfrac3135 - dfrac35=dfrac3135 - dfrac2135=dfrac1035=dfrac27)

(dfrac35 + dfrac27=dfrac2135 + dfrac1035=dfrac3135)

b) (dfrac34+ dfrac16=dfrac912+ dfrac212=dfrac1112)

(dfrac1112 - dfrac34=dfrac1112 - dfrac912=dfrac212=dfrac16)

(dfrac1112- dfrac16=dfrac1112- dfrac212=dfrac912=dfrac34) 

(dfrac16+ dfrac34=dfrac212+ dfrac912=dfrac1112) 


Bài 3


Video giải đáp giải


Tìm (x) :

a) ( dfrac29 + x =1; ) b) (dfrac67 - x = dfrac23) ; c) (x - dfrac12= dfrac14).

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số hạng không biết ta mang tổng trừ đi số hạng vẫn biết.

- Muốn nắn search số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Xem thêm: Front Desk Là Gì ? 7 Bộ Phận Cơ Bản Trong Front Office Front Desk Là Gì

- Muốn nắn tìm kiếm số bị trừ ta rước hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac29 + x =1) 

(x=1 - dfrac29)

(x=dfrac79)

b) (dfrac67 - x = dfrac23)

(x=dfrac67 - dfrac23)

(x = dfrac421)

c) (x- dfrac12)(=dfrac14)

(x= dfrac14 + dfrac12) 

(x= dfrac34)


Bài 4


Video lí giải giải


Diện tích của vườn cửa hoa công ty ngôi trường được thực hiện nhỏng sau:

(dfrac34) diện tích sân vườn hoa dùng làm trồng các một số loại hoa, (dfrac15) diện tích vườn cửa hoa để làm lối đi, diện tích S phần còn lại của sân vườn hoa nhằm xây bể nước (nlỗi hình vẽ):

*

a) Hỏi diện tích để xây bồn tắm chỉ chiếm từng nào phần diện tích S vườn cửa hoa ?

b) Biết vườn hoa là hình chữ nhật gồm chiều lâu năm (20m), chiều rộng (15m). Hỏi diện tích S nhằm xây bồn tắm là từng nào mét vuông ?

Pmùi hương pháp giải:

 Coi diện tích S vườn hoa là (1) đơn vị.

- Muốn nắn tra cứu số phần diện tích bồn tắm so với diện tích vườn cửa hoa ta rước (1) trừ đi tổng số phần diện tích S để tdragon hoa cùng làm lối đi.

- Tính diện tích S hình chữ nhật ta rước chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S để xây bể VN đem diện tích S vườn hoa nhân với số phần diện tích S bồn nước so với diện tích S vườn cửa hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: 20m

Chiều rộng: 15m

Tdragon hoa: (dfrac34) diện tích

Đường đi: (dfrac15) diện tích S vườn

a) Diện tích xây bể nước: ....diện tích vườn

b) Diện tích xây bể nước: ... ?

Bài giải

a) Coi diện tích sân vườn hoa là (1) đơn vị chức năng.

Diện tích để tdragon hoa cùng làm cho đường đi chiếm phần số phần diện tích vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích S vườn hoa)

Diện tích để xây bể nước chỉ chiếm số phần diện tích vườn cửa hoa là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích S vườn cửa hoa)

b) Diện tích sân vườn hoa là:

(trăng tròn imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích nhằm xây bồn nước là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích vườn cửa hoa;

b) (15m^2).


Bài 5


Video lý giải giải


Con sên đầu tiên trong (15) phút trườn được (dfrac25m), con sên sản phẩm nhì trong (dfrac14) tiếng trườn được (45cm). Hỏi bé sên nào bò nkhô cứng hơn ?

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết thay đổi (1) giờ đồng hồ ( = 60) phút ; (1m = 100cm) nhằm thay đổi những số đo về cùng một đơn vị đo, tiếp đến search quãng đường mỗi nhỏ trườn được rồi so sánh tác dụng với nhau.