NHỮNG BÀI TOÁN PHÉP NHÂN, CHIA LỚP 2

Làm theo mẫu. Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng phân chia 2.Bảng nhân 5, bảng phân tách 5. Tính:a) 2 x 4 5 x 9 b) 15 : 5 12 : 2 5 x 7 2 x 10 18 : 2 trăng tròn : 5 5 x 6 2 x 7 35 : 5 14 : 2 2 x 9 5 x 8 45 : 5 trăng tròn : 2 a) Giải vấn đề theo cầm tắt sau:1 tổ: 5 cây4 tổ: … cây?


bài bác 1

Làm theo mẫu.

Bạn đang xem: Những bài toán phép nhân, chia lớp 2

Mẫu:

*

Phương pháp giải:

Em quan liền kề tranh, đếm số miếng dưa hấu và số quả cà chua trong những nhóm rồi viết thành tổng các số hạng bởi nhau.

Từ đó em viết các phép nhân cùng phép chia tương ứng.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 4 + 4 + 4 = 12 b) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

4 x 3 = 12 3 x 5 = 15

12 : 4 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 15 : 5 = 3


bài bác 2

Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng phân chia 2.

Bảng nhân 5, bảng chia 5.

a) Đọc lần lượt các bảng.

b) Đọc các cặp phép nhân, phép phân tách trong bảng bao gồm liên quan.

Xem thêm: Chuyên De Căn Bậc Hai Lớp 9, Chuyên Đề Căn Thức Bậc Hai Lớp 9

Ví dụ: 2 x 8 = 16

16 : 2 = 8

*

Phương pháp giải:

Em tự ôn tập lại bảng nhân 2, bảng phân tách 2, bảng nhân 5, bảng phân chia 5 vẫn học.


bài 3

Tính:

a) 2 x 4 5 x 9 b) 15 : 5 12 : 2

5 x 7 2 x 10 18 : 2 đôi mươi : 5

5 x 6 2 x 7 35 : 5 14 : 2

2 x 9 5 x 8 45 : 5 20 : 2

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm hiệu quả phép tính nhờ vào bảng nhân 2, bảng phân tách 2, bảng nhân 5, bảng chia 5 đã học.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 2 x 4 = 8 5 x 9 = 45

5 x 7 = 35 2 x 10 = 10

5 x 6 = 30 2 x 7 = 14

2 x 9 = 18 5 x 8 = 40

b) 15 : 5 = 3 12 : 2 = 6

18 : 2 = 9 20 : 5 = 4

35 : 5 = 7 14 : 2 = 7

45 : 5 = 9 đôi mươi : 2 = 10


bài xích 4

a) Giải việc theo bắt tắt sau:

1 tổ: 5 cây

4 tổ: … cây?

*

b) Mỗi nhỏ thỏ bao gồm 2 mẫu tai. Vào chuồng có tất cả 14 chiếc tai thỏ. Hỏi chuồng thỏ bao gồm bao nhiêu con?

*

Phương pháp giải:

a) số kilomet của 4 tổ trồng được = số cây của từng tổ trồng được x 4

b) Số nhỏ thỏ trong chuồng = Số loại tai thỏ có toàn bộ : số tai của mỗi bé thỏ.

Lời giải đưa ra tiết:

a) số cây của 4 tổ trồng được là

5 x 4 = 20 (cây)

b) Số bé thỏ vào chuồng là

14 : 2 = 7 (con)

Đáp số: a) 20 cây

b) 7 con


bài bác 5

Mỗi trái cây đậy dấu phép tính nào (+, - , x hay : ) ?

*

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết dấu thích hợp hợp cho mỗi quả vào hình.

Lời giải đưa ra tiết:

10 : 5 = 2 10 x 2 = 20

10 – 2 = 8 10 + 5 = 15

Vậy quả cam bịt dấu chia “:”

Quản ổi đậy dấu nhân “x”

Quả măng cụt bít dấu trừ “-’’

Quản dâu tây che dấu cùng “+”


bài bác 6

Số?

*

Phương pháp giải:

Em tính nhẩm công dụng các phép tính phụ thuộc vào bảng nhân 2, bảng chia 2, bảng nhân 5, bảng chia 5 đang học.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

gamesbaidoithuong.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp gamesbaidoithuong.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng gamesbaidoithuong.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamesbaidoithuong.com gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.