Nhân Viên Thực Tập Tiếng Anh Là Gì

Thực tập sinc tiếng anh là gì? quy trình thực tập tuyệt địa chỉ, lần, tuyển dụng thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì sẽ tiến hành gamesbaidoithuong.com liêu.vn đáp án cho bạn trong bài viết. 


*

Quý Khách đang xem: Thực tập sinc vào giờ đồng hồ anh là gì

Thực tâp sinc là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinc tiếng anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinc tốt của tớ.)

VD: Don’t ever speak to an intern like that again. (Đừng rỉ tai với thực tập sinch như vậy. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinch cũng rất có thể viết ra bản báo cáo kia.)

VD : The party at swimming pool was a welcoming buổi tiệc ngọt for new interns ( Buổi tiệc trên bể bơi là bữa tiệc chào đón các thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission gọi, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong Khi chờ đợi sự lôi kéo đi truyền đạo của chính bản thân mình, tôi làm việc với bốn bí quyết là một thực tập sinch tại thủ đô hà nội.)

Từ vựng liên quan địa chỉ tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc bỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hứa, cuộc gặp gỡ mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department chống nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter fan tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player vây cánh, member vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu thị công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, chủ thể nào/wəːk/
Apply to s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong thái làm cho việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe tế bào tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan liêu trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, đầy niềm tin vào
Peformentce kết quả
Eventually ở đầu cuối, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit tín đồ phù hợp
Undertake chào đón, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cung cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời có tác dụng việc

Hy vọng cùng với nội dung bài viết chúng ta có thể biết thực tập là gì vào giờ đồng hồ anh?, địa chỉ giờ đồng hồ anh là gì? và sẽ giúp đỡ các bạn tất cả thêm một vài từ bỏ vựng về thành phần tuyển chọn dụng nhằm Giao hàng đến quy trình tiếp thu kiến thức là làm việc của mình!