NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN

Đặt tính rồi tính. Một vườn cây hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 15,62m và chiều rộng lớn 8,4m. Tính chu vi và ăn mặc tích sân vườn cây đó.

Bạn đang xem: Nhân một số thập phân với một số thập phân


Đặt tính rồi tính: 

a) (25,8 imes 1,5) ; b) (16,25  imes 6,7 ) ;

c) (0,24  imes 4,7) ; d) (7,826  imes 4,5).

Phương pháp giải:

- Nhân như nhân các số từ bỏ nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số gồm bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách bóc ở tích ra bấy

nhiêu chữ số kể từ phải lịch sự trái. 

Lời giải chi tiết:

*


a) Tính rồi đối chiếu giá trị của (a imes b) và (b imes a):

(a)

(b)

 (a imes b)

 (b imes a)

(2,36)

(4,2)

 

 

(3,05)

(2,7)

 

 

 Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có đặc thù giao hoán:

Khi đổi địa điểm hai quá số của một tích thì tích không nắm đổi.

 (a imes b=b imes a) 

b) Viết ngay kết quả tính:

(4,34 imes 3,6 = 15,624) (9,04 imes 16 = 144,64)

(3,6 imes 4,34 = ...) (16 imes 9,04 = ...)

Phương pháp giải:

Muốn nhân một trong những thập phân với một số trong những thập phân ta có tác dụng như sau:

- Nhân như nhân các số từ bỏ nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của tất cả hai quá số bao gồm bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy bóc tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số tính từ lúc phải lịch sự trái.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 

 

*

Giá trị của (a imes b) và ( imes a) luôn luôn bằng nhau.

b) Theo đặc điểm giao hoán của phép nhân ta bao gồm ngay:

(4,34 imes 3,6 = 15,624) (9,04 imes 16 = 144,64)

(3,6 imes 4,34 = 15,624) (16 imes 9,04 = 144,64)


bài 3


Video chỉ dẫn giải


Một sân vườn cây hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm (15,62m) và chiều rộng lớn (8,4m). Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật (=;()chiều lâu năm (+) chiều rộng() ; imes; 2).

Xem thêm: Luyện Tập Phỏng Vấn Và Trả Lời Phỏng Vấn, Soạn Bài (Trang 205)

- diện tích hình chữ nhật (=) chiều lâu năm ( imes) chiều rộng.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Chiều dài: 15, 62m

Chiều rộng: 8,4m

Chu vi: ....? diện tích s: ....?

Bài giải

Chu vi sân vườn cây là: 

((15,62 + 8,4 ) imes 2 = 48,04 ;(m))

Diện tích vườn cửa cây là: 

(15,62 imes 8,4 = 131,208 ;(m^2))

Đáp số: Chu vi: (48,04 m);

diện tích: (131,208 m^2).


Lý thuyết

a) lấy ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài (6,4m), chiều rộng là (4,8m). Hỏi diện tích của miếng vườn đó bởi bao nhiêu mét vuông?

Ta phải tiến hành phép tính: (6,4 imes 4,8 = ? ;(m^2) )

Ta có: (6,4m = 64dm)

(4,8m = 48 dm)

(eginarray*20c imes eginarray*20c,64\48endarray,,,,,,,,,,,\hline512,,,,,,,,,,\256,,,,,,,,,,,,,,,,\hline3072,(dm^2)endarray)

(3072 dm^2 = 30,72m^2 )

Vậy: (6,4 imes 4,8 = 30,72m^2).

Thông hay ta làm như sau:

(eginarray*20c imes eginarray*20c,6,4\4,8endarray,,,,,,,,,,,\hline5,,1,,2,,,,,,,,,,\2,5,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,\hline3,0,72,(m^2)endarray)

• Thực hiện nay phép nhân như nhân các số tự nhiên.

• Hai vượt số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta sử dụng dấu phẩy bóc tách ở tích ra hai chữ số kể từ nên sang trái.

b) ví dụ 2: (4,75 imes 1,3 = ;?) 

Ta để tính rồi có tác dụng như sau:

(eginarray*20c imes eginarray*20c,4,7,5\,,,,,1,3endarray,\hline,,1,,4,2,5,\4,7,5,,,\hline,6,17,5endarray)

• Thực hiện phép nhân như nhân những số tự nhiên.

• Hai quá số gồm tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ buộc phải sang trái.

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta có tác dụng như sau:

- Nhân như nhân các số trường đoản cú nhiên.

- Đếm xem vào phần thập phân của tất cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy bóc tách ở tích ra từng ấy chữ số kể từ phải sang trọng trái.