Nguyên hàm phân số

Dạng bài tập tính ngulặng hàm của phân thức là dạng bài bác tương đối cơ bản nhưng những em học sinh được học ở môn Tân oán lớp 12.

Bạn đang xem: Nguyên hàm phân số

Hàm phân thức gồm các công thức tính riêng biệt, chỉ cần áp dụng là tất cả thể có tác dụng được dạng bài này.

Công thức nguyên hàm phân thức

*

*

*

*

*

Cách tính nguim hàm phân thức

Bài tập 1.Cho . Khi đó tổng S = A + B + C bằng

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Giải:

*

*

*

*

*

*

*

*

⇒ Chọn đáp án B.

Ví dụ 2. Tìm

*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Giải:

*

*

*

*

⇒ Chọn đáp án B.

Xem thêm: Mã Code Tập Kích - Gift Code Tập Kích Free

Bài tập 3.Cho

*
. lúc đó
*
bằng:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Giải:

*

*

*

*

⇒ Chọn đáp án B.

Bài tập 4.Cho

*
. Lúc đó
*
bằng

A. 2 B. −2 C. 1 D. 0

Giải:

*

*

*
d x" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="32" width="247" style="vertical-align: -11px;">

*
d x" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="32" width="175" style="vertical-align: -11px;">

*

*

Suy ra

*

⇒ Chọn đáp án D.

Bài tập 5.Tìm hàm số f(x)= x2 + ax + ln |bx+ 1| + c biết

*
và f(0) = 1. Khi đó S = (2a − b)3.c bằng