Nguồn Vốn Tiếng Anh Là Gì

Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng - Để công việc của người tiêu dùng được dễ ợt với dễ dãi rộng, bạn không thể không có kiến thức và kỹ năng về tiếng Anh chuyên ngành.

Bạn đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

Đối cùng với ngành kế toán cũng như vậy. Sau đây, Shop chúng tôi sẽ tổng vừa lòng danh sách từ bỏ vựng giờ anh chuyên ngành kế toán thù - kiểm toán thù nhưng mà chúng ta hay chạm mặt trong nghành nghề này, mong muốn bọn chúng để giúp các bạn tiện lợi làm việc vào môi trường kế toán- kiểm tân oán bởi giờ đồng hồ Anh thuận tiện hơn.Bạn đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

Quý khách hàng sẽ xem: Nguồn vốn giờ đồng hồ anh là gì

*

** Dưới đây là phần nhiều từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng độc nhất vô nhị hiện nay, thuộc Cửa Hàng chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí yêu cầu trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: tạo ra cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hvà : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Cheông xã và take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả xây dựng cơ bạn dạng dở dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn buôn bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu giữ hễ cùng đầu tư chi tiêu nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành đợi kết chuyển

20. Deferred revenue: Người sở hữu trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính

24. Equity and funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho

35. Fixed asphối costs: Nguim giá chỉ gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản cố gắng định

37. General và administrative expenses: Chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công cố gắng, phương tiện vào kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phân phát triển

48. Itemize: Mnghỉ ngơi đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên ổn giá chỉ gia sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, ký kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn hội chứng khoán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư chi tiêu lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ cồn khác

65. Other funds: Nguồn ngân sách đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản yêu cầu thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty sngơi nghỉ hữu

72.

Xem thêm: Tư Vấn Cấu Hình Máy Tính Chơi Game 20 Triệu 2017, Cấu Hình Máy Tính

Prepaid expenses: túi tiền trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng Giảm ngay mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: Ngân sách bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài bao gồm ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp, ký cược, cam kết quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ chứng khân oán ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes and other payables to lớn the State budget---- Thuế cùng các khoản buộc phải nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng chuyên ngành lúc kế tân oán thao tác với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản bắt buộc thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán thù dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế tân oán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô nóng toán thù bằng đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện đi lại tkhô nóng toán thù không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số tự vựng liên quan mang lại kế tân oán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative sầu expenses: giá thành làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: Chi tiêu bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên ổn tắc giá gốc

** Các bí quyết vào giờ anh tiếp xúc siêng ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn hàng chào bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngthương lượng mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ cần trả vào cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả đầu kỳ + các khoản ưu đãi nhận được + Các khoản chi phí nợ trả mang đến đơn vị hỗ trợ + bù trừ giữa nợ đề xuất thu cùng nợ đề xuất trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

Để rất có thể làm cho xuất sắc rộng trong từng lĩnh vực của ngành kế toán thù, thì tức thì bay giờ đồng hồ các bạn buộc phải định hướng xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của chính bản thân mình. Mà có thể bí quyết giỏi và công dụng tuyệt nhất bay giờ đồng hồ là không dứt nâng cao kiến thức tương tự như tay nghề thao tác làm việc của bản thân qua các khóa đào tạo kế tân oán sinh hoạt những trung chổ chính giữa.

Chuyên mục: Hỏi Đáp Chuyên mục: Kiến Thức