NAOH NÓNG CHẢY CÓ DẪN ĐIỆN KHÔNG

Chất nào dưới đây không dẫn điện được được gamesbaidoithuong.com phía dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi về hóa học không dẫn năng lượng điện nằm trong bài học kinh nghiệm chường 1 Hoá 11 Điện li.

Bạn đang xem: Naoh nóng chảy có dẫn điện không

Chất nào dưới đây không dẫn năng lượng điện được?

A. KOH rét chảy


B. CaCl2 nóng chảy

C. NaCl rắn, khan

D. HCl phối hợp trong nước

Đáp án lý giải giải đưa ra tiết 

Chọn câu trả lời C

NaCl rắn, khan


Sự điện li

Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối trong hỗn hợp hoặc trong trạng thái lạnh chảy.

Chất ko dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

Nguyên nhân: Tính dẫn năng lượng điện của hỗn hợp axit, bazo với muối là vì trong dung dịch của bọn chúng có các tiểu phân với điện tích hoạt động tự vày được call là các ion. 

Sự năng lượng điện li là quy trình phân li những chất nội địa ra ion 

Chất năng lượng điện li: Những chất tan nội địa phân li thành các ion 

Vậy axit, bazo, muối bột là những chất năng lượng điện li

Phân loại chất năng lượng điện li 

Chất năng lượng điện li mạnh: Là các chất lúc tan trong nước phân li hoàn toàn ra ion 

Là những axit manh, bazo mạnh, hầu hết các muối

Chất điện li yếu

Chất năng lượng điện li yếu là chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử tổ hợp phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch 

Là axit yếu hèn (H2S, CH3COOH,...), bazo yếu ( Mg(OH)2),....), muối HgCl2,....

Chất không điện li: C6H12O6, C12O22O11, C6H6,....


Câu hỏi bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Trường hòa hợp nào sau đây không dẫn năng lượng điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. CaCl2 nóng chảy.

D. HBr tổng hợp trong nước.


Xem đáp án
Đáp án A

Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (KCl rắn, khan, NaOH khan) và những dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất,…


Câu 2. Cho những chất sau: KCl rắn khan, dung dịch NaOH, C2H5OH, hỗn hợp HBr, hỗn hợp KMnO4, NaCl khan. Số chất không dẫn năng lượng điện được là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4


Xem đáp án
Đáp án B

Số hóa học không dẫn năng lượng điện được là: KCl rắn khan, C2H5OH, NaCl khan.


Câu 3. Chất nào tiếp sau đây không dẫn điện

A. NaOH rét chảy

B. Dung dịch NaCl

C. C6H12O6 

D. HCl phối hợp trong nươc


Xem đáp án
Đáp án C

Chất ko dẫn điện C6H12O6


Câu 4. Có 4 dung dịch: KCl, C12H22O11 (sacazoro), CH3COOH, Na2SO4 đều có nồng độ 0,1 mol/lít. Dung dịch chứa chất tan có tác dụng dẫn điện cực tốt là

A. C12H22O11.

B. Na2SO4.

C. CH3COOH.

D. KCl.


Xem đáp án
Đáp án A

KCl là hóa học điện li mạnh, điện li trọn vẹn thành ion => Tổng nồng độ ion là 0,1 + 0,1 = 0,2M

C12H22O11 (glucozơ) không phân li buộc phải nồng độ ion bằng 0

CH3COOH là chất điện li yếu đuối => Tổng nồng độ ion nhỏ tuổi hơn 0,2M

Na2SO4 là chất điện li mạnh, năng lượng điện li hoàn toàn thành ion => Tổng độ đậm đặc ion là 0,2 + 0,1 = 0,3M

Vậy hỗn hợp dẫn điện tốt nhất có thể trong những dung dịch thuộc nồng độ trên là Na2SO4.


Câu 5. Nước nhập vai trò gì trong quá trình điện li các chất chảy trong nước?

A. Môi trường xung quanh điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo links hiđro với các chất tan.


Xem đáp án
Đáp án C

Trong phân tử H2O, links O−H là liên kết cộng hóa trị gồm cực, cặp e thông thường lệch về phía oxi

=> oxi tích năng lượng điện âm, sinh sống H tích năng lượng điện dương.

Khi quá trình điện li xảy ra tương tác giữa những phân tử nước có cực và các ion vận động không xong xuôi làm cho những chất năng lượng điện li thuận lợi tan trong nước

=> nước vào vai trò dung môi phân cực


Câu 6. Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ tất cả hợp hóa học ion mới hoàn toàn có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion lúc tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự năng lượng điện li của hóa học điện li yếu đuối là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò đặc biệt trong quá trình điện li.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 7. Dung dịch như thế nào sau đây có chức năng dẫn điện?

A. Dung dịch đường.

C. Hỗn hợp rượu.

B. Dung dịch muối ăn.

D. Hỗn hợp benzen trong ancol.


Xem đáp án
Đáp án B

Chất dẫn điện: những axit, bazơ, muối trong hỗn hợp hoặc trong trạng thái lạnh chảy.Chất không dẫn điện: những chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

Nguyên nhân: Tính dẫn điện của hỗn hợp axit, bazo cùng muối là vì trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự vị được call là các ion.


Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

C. Ca(OH)2 trong nước.

B. CH3COONa vào nước.

D. NaHSO4 trong nước.


Xem đáp án
Đáp án A

Dung dịch hóa học nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện được là HCl trong C6H6 (benzen).

Xem thêm: Ngọc Bổ Trợ Xerath Mùa 11: Bảng Ngọc Và Cách Lên Đồ Xerath Lol Mới Nhất


Câu 9. Dãy hóa học nào sau đây, vào nước phần lớn là hóa học điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình năng lượng điện li

H2SO4 ⇔ 2H+ + SO42-

MgCl2 → Mg2+ + 2Cl−

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Ba(OH)2 → Ba2+ + OH-


Câu 10. Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.


Xem đáp án
Đáp án C

Phương trình điện li

H2SO4 ⇔ 2H+ + SO42-

NaCl → Na+ + Cl−

KNO3 → K+ + NO3-

Ba(NO3)2 → Ba2+ + 2NO3-


Câu 11. Câu nào dưới đây đúng khi nói về sự việc điện li?

A. Sự điện li là việc hòa rã một chất vào nước thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một chất dưới tác dụng của mẫu điện

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một chất thành ion dương cùng ion âm khi hóa học đó rã trong nước tuyệt ở trạng thái lạnh chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình oxi hóa - khử


Xem đáp án
Đáp án C

Câu đúng là: Sự năng lượng điện li là việc phân li một chất thành ion dương cùng ion âm khi hóa học đó tan trong nước hay ở trạng thái lạnh chảy.


Câu 12. Hòa tan các chất sau vào nước để được những dung dịch riêng rẽ rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo thành có bao nhiêu dung dịch có công dụng dẫn điện?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8


Xem đáp án
Đáp án A

Các dung dịch có tác dụng dẫn năng lượng điện là những dung dịch tung trong nước phân li ra những ion

Đó là: NaCl; CaO; SO3; CH3COOH; Al2(SO4)3

CaO và SO3 tan vào nước xẩy ra phản ứng:

CaO + H2O → Ca(OH)2; dung dịch Ca(OH)2 thu được là bazo mạnh nên dẫn được điện

SO3 + H2O → H2SO4; dung dịch H2SO4 thu được là axit mạnh dạn nên dẫn được điện


Câu 13. Cho những nhận định sau:

(a) Dung dịch chất nào tiếp sau đây không dẫn điện được là HCl vào C6H6 (benzen)

(b) Chỉ bao gồm hợp chất ion bắt đầu bị năng lượng điện li lúc hoà rã trong nước.

(c) chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc tại trạng thái lạnh chảy.


(d) Saccarozơ là chất không điện li vị phân tử saccarozơ không tồn tại tính dẫn điện, không có khả năng phân li thành ion vào dung dịch.

Số nhận định và đánh giá đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án C

Nhận định đúng là

(a) Dung dịch hóa học nào sau đây không dẫn điện được là HCl vào C6H6 (benzen)

(b) sai vì chưng hợp chất cộng hóa trị cũng hoàn toàn có thể bị phân ly khi tổ hợp trong nước, ví dụ như HCl,...

(c) hóa học điện li phân li thành ion lúc tan vào nước hoặc trên trạng thái lạnh chảy.

(d) Saccarozơ là chất không điện li do phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện, không có công dụng phân li thành ion vào dung dịch.


Câu 14. Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

A. Muối là hầu như hợp hóa học khi tung trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion nơi bắt đầu axit.

B. Muối hạt axit là muối nhưng anion gốc axit vẫn tồn tại hiđrô có khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối th-nc là muối nhưng mà anion nơi bắt đầu axit không hề hiđrô có tác dụng phân li ra H+.

D. Hiđrôxít lưỡng tính khi tan vào nước vừa rất có thể phân li như axit vừa rất có thể phân li như Bazơ.


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 15. Hòa tan cha muối X, Y, Z vào nước thu được hỗn hợp chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- và a mol Cl-. Tía muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.


Xem đáp án
Đáp án C

Bảo toàn điện tích ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ nghỉ ngơi K2SO4 ⇒ K+ ở K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không có KCl ⇒ loại

Đáp án B: Cl- chỉ bao gồm ở KCl ⇒ K+ làm việc KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn giải đáp C

Đáp án D: Cl- chỉ sinh hoạt AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Câu 16. Dãy gồm những axit 2 nút là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.

B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3.

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.

D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.


Xem đáp án
Đáp án D

Dãy gồm các axit 2 mức là: H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

Phương trình điện li những chất

H2S ⇄ H+ + HS−

HS− ⇆ H+ +S2−

H2SO4 ⇔ 2H+ + SO42-

H2CO3 ⇄ H+ + HCO3−

HCO3− ⇄ H+ + CO32-

H2SO3 ⇄ H+ + HSO3−

HSO3− ⇄ H+ + SO32-


.................................................

Hy vọng thông qua nội dung lý thuyết, câu hỏi bài tập liên quan, sẽ giúp bạn đọc vận dụng xuất sắc vào trả lời các thắc mắc liên quan. Nội dung chi tiết tài liệu sẽ tiến hành gamesbaidoithuong.com trình diễn dưới đây. Mời các bạn tham khảo chi tiết

Trên đây gamesbaidoithuong.com đã ra mắt tới chúng ta Chất nào sau đây không dẫn năng lượng điện được. Để tất cả thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một trong những tài liệu: hóa học lớp 10, Giải bài bác tập chất hóa học lớp 11, Thi thpt tổ quốc môn Văn, Thi thpt giang sơn môn định kỳ sử, Thi thpt quốc gia môn Địa lý, Thi thpt tổ quốc môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 cơ mà gamesbaidoithuong.com tổng hợp với đăng tải.


Để luôn thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và tiếp thu kiến thức môn học tập THPT, gamesbaidoithuong.com mời các bạn truy cập đội riêng dành riêng cho lớp 11 sau: team Tài liệu học tập lớp 11 để sở hữu thể update được phần lớn tài liệu mới nhất.


Đánh giá bài viết
3 118.578
Chia sẻ bài xích viết
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
Ôn tập Hóa 11
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*

meta.vn. Giấy tờ số 366/GP-BTTTT do bộ TTTT cấp.