Muốn Tìm Số Bị Chia Ta Làm Thế Nào

Học 247 mời những em xem thêm bài họcTìm số chiađể đọc và sẵn sàng bài thật tốt trước khi tới lớp. Chúc những em gồm một tiết học tập thật hay với thật vui lúc đến lớp!


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Hỏi đáp về kiếm tìm số chia


1.1.1. Nhận xét

*

1.1.2. Search số chia (x) chưa biết

(eginarrayl30:x = 5\,,,,,,,,,x = 30:5\,,,,,,,,,x = 6endarray)

Trong phép phân chia hết, mong mỏi tìm số phân tách ta lấy số bị phân chia chia đến thương.

Bạn đang xem: Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào


Bài 1: Tính nhẩm

35 : 5 =28 : 7 =24 : 6 =21 : 3 =
35 : 7 =28 : 4 =24 : 4 =21 : 7 =

Hướng dẫn giải

Nhẩm các phép tính theo những bảng phân chia trong phạm vi vẫn học rồi điền kết quả vào địa điểm trống.

35 : 5 = 728 : 7 = 424 : 6 = 421 : 3 = 7
35 : 7 = 528 : 4 = 724 : 4 = 621 : 7 = 3

Bài 2: tìm kiếm x

a) (12 : x = 2)b) (42 : x= 6)c) (27 : x = 3)
d) (36 : x = 4)e) (x : 5 = 4)g)(x imes 7 = 70)

Hướng dẫn giải

Trong phép phân tách hết, hy vọng tìm số phân chia ta mang số bị chia chia mang đến thương.Trong phép nhân, mong mỏi tìm quá số ta mang tích chia cho vượt số kia.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Tiếng Anh Lớp 10 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Anh

(eginarray*20la),12:x = 2\,,,,,,,,,,,,,,,x = 12:2\,,,,,,,,,,,,,,,x = 6endarray)(eginarray*20lb),42:x = 6\mkern 1mu ,,,,,,,,,,,,,,x = 42:6\mkern 1mu ,,,,,,,,,,,,,,x = 7endarray)(eginarray*20lc),27:x = 3\,,,,,,,,,,,,,,x = 27:3\,,,,,,,,,,,,,,x = 9endarray)
(eginarray*20ld),36:x = 4\,,,,,,,,,,,,,,,x = 36:4\,,,,,,,,,,,,,,,x = 9endarray)(eginarray*20le),x:5 = 4\,,,,,x,,,,,,, = 4 imes 5\,,,,,x,,,,,,, = 20endarray)(eginarray*20lg),x imes 7 = 70\,,,,,,x,,,,,,,, = 70:7\,,,,,,x,,,,,,,, = 10endarray)

Bài 3: trong phép phân chia hết, 7 chia cho mấy để được :

a) Thương lớn nhất ?

b) Thương nhỏ bé nhất ?

Hướng dẫn giải

Trong phép chia hết, nếu giữ nguyên số bị chia, yêu đương càng bự khi số phân chia càng bé bỏng và ngược lại.Chú ý : Số chia có mức giá trị khác 0.

a) hy vọng có thương lớn nhất thì số phân chia phải nhỏ nhắn nhất, khác 0. Vậy số chia bởi 1

Ta có: 7 : 1 = 7

b) Để được thương bé xíu nhất thì số chia phải bởi 7.

Ta có: 7 : 7 = 1


Bài 2: Tính

a)(underline imes eginarray*20c35\,,,2endarray ) (underline imes eginarray*20c26\,,,4endarray ) (underline imes eginarray*20c32\,,,6endarray ) (underline imes eginarray*20c20\,,,7endarray )

b)(left. eginarray*20c64\endarray ight|eginarray*20c2\hlineendarray) (left. eginarray*20c80\endarray ight|eginarray*20c4\hlineendarray) (left. eginarray*20c99\endarray ight|eginarray*20c3\hlineendarray) (left. eginarray*20c64\endarray ight|eginarray*77c7\hlineendarray)

Hướng dẫn giải

Thực hiện nay phép nhân theo sản phẩm tự từ cần sang trái.Thực hiện tại phép phân tách theo sản phẩm công nghệ tự tự trái lịch sự phải.

a)

(eginarraylunderline imes eginarray*20c35\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu 2endarray \,,,,,70endarray) (eginarraylunderline imes eginarray*20c26\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu 4endarray \,,,104endarray) (eginarraylunderline imes eginarray*20c32\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu 6endarray \,,,192endarray) (eginarraylunderline imes eginarray*20c20\mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu 7endarray \,,,140endarray)

b)

(eginarraylleft. underline eginarray*20c64\6endarray ight|eginarray*20c2\hline32endarray\underline eginarray*20c04\,,4endarray \,,,,0endarray) (eginarraylleft. underline eginarray*20c80\8endarray ight|eginarray*20c4\hline20endarray\underline eginarray*20c00\,,,0endarray \,,,,0endarray) (eginarraylleft. underline eginarray*20c99\9endarray ight|eginarray*20c3\hline33endarray\underline eginarray*20c09\,,9endarray \,,,,0endarray) (eginarraylleft. underline eginarray*20c77\7endarray ight|eginarray*20c7\hline11endarray\underline eginarray*20c07\,,7endarray \,,,,0endarray)

Bài 3: vào thùng bao gồm 36l dầu. Sau thời điểm sử dụng, số dầu còn sót lại trong thùng bằng(frac13)số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?