Muốn Nhân Hai Phân Số Ta Làm Thế Nào

Trong tứ phép toán Số học tập cơ phiên bản của phân số (là cộng, trừ, nhân với chia) thì chắc hẳn rằng phép nhân là dễ dàng và đơn giản nhất.

Bạn đang xem: Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào


Nếu như phép toán cộng và phép trừ cần được quy đồng mẫu mã số (cùng mẫu) mới hoàn toàn có thể cộng hoặc trừ được thì với phép toán nhân chúng ta có thể nhân ngay lập tức mà không cần phải quy đồng.

Vậy biện pháp nhân nhị phân số ngẫu nhiên cụ thể như vậy nào? có cần rút gọn những phân số trước và sau khi nhân giỏi không? Mời chúng ta theo dõi phần nội dung dưới nhé !


Quy tắc #1. Nhân phân số cùng với phân số

Muốn nhân những phân số với nhau thì ta nhân các tử với nhau với nhân các mẫu với nhau là xong.

$fracab cdot fraccd=fraca.cb.d$

$fracab cdot fraccd cdot fracef=fraca.c.eb.d.f$

$fracab cdot fraccd cdot fracef cdot fracgh=fraca.c.e.gb.d.f.h$


Quy tắc #2. Nhân một số nguyên với một phân số

Muốn nhân một vài nguyên với một phân số thì ta nhân số nguyên với tử và không thay đổi mẫu.

$a cdot fracbc=fraca.bc$

Quy tắc #3. Nhân một phân số với cùng 1 số

Muốn nhân một phân số với một trong những nguyên thì ta nhân tử với số nguyên và giữ nguyên mẫu.

$fracab cdot c=fraca.cb$

Một số chú ý

Rút gọn các phân số (nếu tất cả thể) trước khi tiến hành phép nhân.Rút gọn gàng phân số (nếu bao gồm thể) sau thời điểm thực hiện phép nhân.

Xem thêm: Mã Code Mu Origin Vn, Crasher Origin Gift Code, Code Mu Origin

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. tiến hành phép tính $frac23 cdot frac57$

Dễ thấy, hai phân số bắt buộc nhân là hai phân số buổi tối giản cần không cần rút gọn, vậy nên trường hòa hợp này chúng ta sẽ vận dụng ngay Quy tắc 1


Lời giải:

$frac23 cdot frac57=frac2.35.7=frac635$

Vậy $frac23 cdot frac57=frac635$

Ví dụ 2. thực hiện phép tính $frac69 cdot frac95$

Dễ thấy, phân số $frac69$ chưa tối giản nên họ cần rút gọn nó trước khi triển khai Quy tắc 1

Lời giải:

Rút gọn phân số $frac69$

$UCLN(6,9)=3$

$frac69=frac6:39:3=frac23$

Suy ra $frac23 cdot frac95=frac2.93.5=frac1815$

Rút gọn gàng phân số tích vừa tính được $frac1815$


$UCLN(18,15)=3$

$frac1815=frac18:315:3=frac65$

Vậy $frac69 cdot frac95=frac65$

Ví dụ 3. thực hiện phép tính $frac48 cdot frac47 cdot frac39$

Lời giải:

$frac48=frac4:48:4=frac12$

$frac39=frac3:39:3=frac13$

$frac12 cdot frac47 cdot frac13=frac1.4.12.7.3=frac442$

$frac442=frac4:242:2=frac221$

Vậy $frac48 cdot frac47 cdot frac39=frac221$

Ví dụ 4. Tính $8 cdot frac26$

Trước hết họ cũng đã rút gọn phân số $frac26$ => kế tiếp áp dụng Quy tắc 2 hoặc Quy tắc 1

Lời giải:

Rút gọn gàng phân số $frac26$

$UCLN(2,6)=2$

$frac26=frac2:26:2=frac13$

Cách 1. Áp dụng nguyên tắc 2

$8 cdot frac13=frac8.13=frac83$

Vậy $8 cdot frac26=frac83$

Cách 2. Áp dụng nguyên tắc 1

Dễ thấy $8=frac81$

$frac81 cdot frac13=frac8.11.3=frac83$

Vậy $8 cdot frac26=frac83$


Chú ý:Mọi số nguyên đều hoàn toàn có thể viết bên dưới dạng phân số với mẫu bởi 1.


Cách nhân nhị hay những phân số bất kỳ bằng máy vi tính CASIO

Ở trên đây mình sẽ minh họa được cho phép tính $frac23 cdot frac57 cdot frac1113$ và tiến hành trên laptop CASIO fx-580VN X

Bước 1. dấn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


٩(͡๏̮͡๏)۶ Đang sử dụng dịch vụ thương mại VPS tại AZDIGI