Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

*

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ bé là 26m,đáy to hơn đáy nhỏ nhắn 8m,đáy bé thêm hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

ko cần giải mã nhé !


*

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ xíu 26m,đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy bé hơn độ cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


*

Đáy lớn hình thang là:

26+8=34(m)

Chiều cao hình thang là:

26-6=20(m)

Diện tích hìn thang là:

(26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc siêu thị thu được là:

600:100x70,5=423(kg)

đáp số:423kg


Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé bỏng 26m,đáy to hơn đáy bé xíu 8m,đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? các ban ơi ghi nhớ kết chúng ta với mình nhé!


Bài 1: Đáy nhỏ bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy nhỏ nhắn 26m,đáy lớn hơn đáy bé 8m,đáy nhỏ hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi thu hoạch được từng nào kg thóc bên trên thửa ruộng đó


Day lon thua kém ruong hinh thang:

26+8=34 (m)

Chieu cao thất bại ruong hinh thang:

26-6=20 (m)

Dien tich thua kém ruong hinh thang:

(34+26)*20/2=600 (m2)

So thoc thu hoach duoc tren lose ruong do:

600*70,5/100=423 (kg thoc)

Dap so: 423 kg thoc


đáy bự thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chieuf cao thửa ruộng hình thang là :

26 - 6 = 20 ( m )

S thửa ruộng hình thang là 

 ( 34 + 26 ) x 20/2 = 600 ( mét vuông )

Số thóc thu hoạch đc trên thửa ruộng là : 

600 x 70,5/100 = 423 ( kg )

Vậy thủa ruộng kia thu hoạch được 423 kg thóc


Bài 1: Đáy bé bỏng của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ bé 26m , đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m, đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m. Mức độ vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


đáy bự hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao hình thang là : 

26 - 6 = đôi mươi (m)

diện tích hình thang là : 

(26+34)x20:2=600 (m2)

số thóc của mặt hàng thu hoạch được là :

600 : 100x70,5 = 423 (kg)

đáp số 423 kg

*


Xem thêm: Có Thể Gặp Trùng Roi Ở Đâu Hay Nhất, Có Thể Gặp Trùng Roi Ở Đâu

Bài 1: Đáy bé xíu của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé 26 cm,đáy lớn hơn đáy bé bỏng 8 m,đáy bé hơn độ cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đề sai buộc phải là 26m nếu cố gắng thì :

Đáy mập thửa ruộng là :

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là :

26-6=20(m)

S thửa ruộng là :

(34+26)x20:2=600(m2)

Cả thửa ruộng thu số tạ thóc là :

600:100x70,5=423(kg)=4,23 tạ

Đ/s:...


Đáy khủng của thửa ruộng là: 

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

 26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

 (34+26)*20:2=600(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được ó ki-lô-gam thóc là:

 600:100*70,5=423(kg)

Vậy thửa ruộng thu hoạch được 423kg=4,23 tạ thóc.


Đề không nên nha

Mk viết lại đề vày mk thấy ko phù hợp lắm:

Một thửa ruộng hình thang có đáy bé xíu 26 m,đáy to hơn đáy nhỏ nhắn 8 m,đáy bé hơn độ cao 6 m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc

Đáy lớn thửa ruộng là:

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(fracleft(26+34 ight)x202=600m^2)

 Số thóc thu hoạch được trường đoản cú thửa ruộng là:

600:100x70,5=423(kg thóc)

=4,23( tạ thóc)

Đáp số:4,23 tạ thóc

Chúc bn học tập tốt


Một thửa ruộng hình thang gồm đấy nhỏ bé 26m , đáy lớn hơn đáy nhỏ bé 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70.5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc


Đáy khủng của thửa ruộng hình thang đó là: 26+8=34(m)

Chiều cao của thủa ruộng hình thang kia là: 26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là: (26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc thửa ruộng kia thu hoạch được là :70.5x(600:100)=423(kg)

Đổi:423 kg=4,23 tạ

Đáp số : 4, 23 tạ


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy nhỏ nhắn 26m, đáy lớn hơn đáy nhỏ bé 8m , đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m. Vừa phải cứ 100 m2 thu8 hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

 


Đáy lớn của thửa ruộng dài là:26+8=34(m)Chiều cao của thửa ruộng là:26-6=20(m)S thửa ruộng là: (34+26)x20:2=600(m2)Thửa ruộng kia thu hoạch được là: (600:100).70,5=423(kg)Đáp số:423 kg


một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ nhắn 26m đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m . Vừa đủ cứ 100 mét vuông thu hoạch được 70,5 kg thóc . Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc bên trên thửa ruộng đó ?


Chiều cao thửa ruộng kia là:

26-6=20 (m)

Đáy lớn thửa ruộng hình thang kia là:

26+8=34 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang kia là:

(34+26)x20:2=600 (m2)

Thu hoạch được số kilogam thóc trên thửa ruộng đó là:

600:100x70,5=423 ( kg thóc)


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy nhỏ nhắn 26m, đáy to hơn đáy bé xíu 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?


Độ dài đáy mập là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

26 - 6 = đôi mươi ( m )

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

( 26 + 34 ) x 20 : 2 = 600 ( m2 )

Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là :

600 : 100 x 70,5 = 423 ( kilogam )

Đổi 423 kg = 4,23 tạ

Đáp số : 4,23 tạ thóc


Đáy khủng :

36 + 8 = 34 ( m )

Chiều cao thửa ruộng :

26 - 6 = 30 ( m )

Diện tích :

( 26 + 34 ) x đôi mươi : 2 = 600 ( mét vuông )

Thửa ruộng thu hoạch được số tạ là :

600 : 100 x 70.5 = 423 ( kilogam )

Đổi 423 kg = 4.23 tạ