MESSRS LÀ GÌ

plural of Mr (= title used before a man"s name) used before the names of two or more men, usually in the title of a company:

Bạn đang xem: Messrs là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use tự gamesbaidoithuong.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Xem thêm: Http Status Code Là Gì? Danh Sách Đầy Đủ Http Status Code Ý Nghĩa Của Từ Status Trên Facebook

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語