MẪU TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Mẫu Tờ khai Căn cước công dân - mẫu CC01

2. Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác (nếu có)(1):.

Bạn đang xem: Mẫu tờ khai căn cước công dân

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ngày, tháng, năm sinh:……./……./…….; 4. Giới tính (Nam/nữ):  . . . . . . . . . . . . . 
5. Số CMND/CCCD (2):6. Dân tộc:…………; 7. Tôn giáo:………….……… 8. Quốc tịch: ………………9. Chứng trạng hôn nhân:…………………… 10. đội máu (nếu có):……………11. Nơi đăng ký khai sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Quê quán:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Nơi thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Khu vực ở hiện tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15. Nghề nghiệp:………………… 16. Trình độ học vấn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):…………………….…… Quốc tịch:…………..
Số CCCD/CMND(*):18. Họ, chữ đệm cùng tên của mẹ(1):…………………… Quốc tịch:…………..Số CCCD/CMND(*):19. Họ, chữ đệm cùng tên của vợ (chồng) (1):………… Quốc tịch:………….Số CCCD/CMND(*):20. Họ, chữ đệm cùng tên của fan ĐDHP (1):…….… Quốc tịch:………Số CCCD/CMND(*):21. Họ, chữ đệm với tên của chủ hộ(1): . . . . . . . . . . . .Số CCCD/CMND(*):Quan hệ với nhà hộ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Yêu mong của công dân:- Cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân:……………….- chuyển phát thẻ CCCD đến add của công dân (có/không): . . . . . .  . . . . . . Địa chỉ nhận:………………………… Số năng lượng điện thoại:…………Tôi xin khẳng định những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.(3) (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)(4) thời hạn hẹn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tại: ...., ngày …tháng… năm…NGƯỜI KHAI(Ký, ghi rõ bọn họ tên)KẾT QUẢ XÁC MINHĐội Tàng thư căn cước công dân - Phòng cảnh sát QLHC về TTXH trả lời công dụng đối chiếu, xác minh với hồ nước sơ nơi bắt đầu (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu gồm hồ sơ nơi bắt đầu thì bao gồm nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận tin tức CCCD kèm theo?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

Xem thêm: Bảng Tính Tam Tai Hoàng Ốc Kim Lâu Năm 2017, Bảng Tính Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu Năm 2017

 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .., ngày………. Tháng…….. Năm………. . . . . . . .. . . . . ..(5)Cán bộ tra cứu(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: - (1): Ghi chữ in hoa đầy đủ dấu.- (2): Ghi số CMND/CCCD đang được cung cấp lần sớm nhất (nếu là CMND gồm 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).- (3) cùng (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;- (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng công an QLHC về TTXH.- (*): Không yêu cầu công dân bắt buộc kê khai.- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của minh chứng nhân dân; ĐDHP là viết tắt của thay mặt đại diện hợp pháp./.

*


Chi tiết giải pháp điền Tờ khai Căn cước công dân

- Mục “Họ, chữ đệm với tên”, “Họ, chữ đệm và tên thường gọi khác”: ghi rất đầy đủ họ, chữ đệm với tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếu trên giấy khai sinh tất cả họ và tên gọi khác;- Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ tư chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 cho tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh sót lại ghi 02 chữ số;- Mục “Giới tính”: nếu nam nữ nam ghi là “Nam”, nếu như giới tính nữ ghi là “Nữ”;

- Mục "Số CMND/CCCD": ghi rõ số CMND/CCCD đang được cấp cho lần sớm nhất (nếu là CMND tất cả 9 số thì 3 ô cuối gạch ốp chéo).

- Mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”: ghi dân tộc, tôn giáo của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như trong giấy tờ khai sinh hoặc sách vở chứng nhận dân tộc, tôn giáo của cơ quan gồm thẩm quyền;

- Mục “Quốc tịch”: ghi quốc tịch của công dân được cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân như trên giấy tờ khai sinh hoặc giấy tờ chứng tỏ có quốc tịch vn của cơ quan có thẩm quyền;

- Mục “Tình trạng hôn nhân”: ghi tình trạng hôn nhân hiện trên của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, gồm: chưa kết hôn, đã kết hôn hoặc đã ly hôn;

- Mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theo phiên bản kết luận về xét nghiệm khẳng định nhóm huyết của công dân đề xuất cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân;

- Mục “Nơi đăng ký khai sinh”: ghi khá đầy đủ địa danh hành bao gồm cấp xã, cung cấp huyện, cung cấp tỉnh địa điểm đã cấp giấy khai sinh mang đến công dân. Trường hợp địa danh hành bao gồm có sự đổi khác ghi tên địa danh hành bao gồm mới đã được đổi khác theo vẻ ngoài của pháp luật;

- Mục “Quê quán”: ghi địa danh hành bao gồm cấp xã, cấp cho huyện, cung cấp tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường hợp các giấy tờ đó ko ghi tương đối đầy đủ địa danh hành bao gồm theo cung cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thì ghi địa danh hành bao gồm theo sách vở và giấy tờ đó. Ngôi trường hợp địa danh hành thiết yếu có sự chuyển đổi thì ghi theo địa điểm hành chính mới đang được đổi khác theo quy định;

- Mục “Nơi thường xuyên trú”: ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu. Trường phù hợp công dân kiến nghị cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân trong biên chế chấp nhận của Quân team nhân dân, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy ra mắt của cơ quan, đơn vị cấp mang đến công dân;

- Mục “Nơi ở hiện tại tại”: ghi đầy đủ, rõ ràng, đúng chuẩn nơi ở bây giờ của công dân theo lắp thêm tự số nhà, mặt đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố ở trong tỉnh; tỉnh/thành phố trực trực thuộc Trung ương;

- Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ nghề nghiệp vẫn làm, trường đúng theo là quân nhân vẫn tại ngũ thì để trống. Mục “Trình độ học vấn”: ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học tập phổ thông, xuất sắc nghiệp trung học cơ sở...);

- những mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên; quốc tịch; số Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân vào những mục tương ứng trong biểu mẫu (nếu có);

- Mục yêu cầu của công dân:+ Cấp, đổi, cấp cho lại thẻ CCCD: trường hợp cấp cho lần đầu thì ghi cung cấp mới; trường hòa hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc tất cả sự thay đổi, sai sót thông tin trên thẻ CCCD hoặc công dân tất cả yêu ước đổi thẻ thì ghi cung cấp đổi; trường đúng theo mất thẻ hoặc được quay trở lại quốc tịch vn thì ghi cung cấp lại.+ chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân:Trường đúng theo công dân cấp, đổi, cấp cho lại thẻ CCCD bao gồm yêu ước chuyển phát thẻ thì ghi “có” và ghi đầy đủ showroom nhận, số smartphone liên hệ.Trường phù hợp công dân cấp, đổi, cung cấp lại thẻ CCCD không có yêu ước chuyển phạt thẻ thì ghi “không”.- Mục “Ngày....tháng……..năm……”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp cho lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "MÃ VẠCH hai CHIỀU", "Thời gian hẹn", "Tại":  chỉ áp dụng so với trường hợp khai trực tuyến, trong đó:

+ Phần mã vén hai chiều mã hóa cục bộ thông tin nhân thân của công dân và những thông tin phục vụ làm chủ trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.+ Mục "Thời gian hẹn": Công dân đk ngày ví dụ đến cơ quan quản lý căn cước công dân làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;+ Mục "Tại": đứng tên cơ quan thống trị căn cước công dân mà lại công dân đăng ký đến làm giấy tờ thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

- Mục "Kết quả xác minh”: (công dân không ghi mục này).Nếu tất cả vướng mắc, bạn đọc phấn kích liên hệ 1900.6192 để được cung cấp nhanh nhất.