Masonry Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ gamesbaidoithuong.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tín.


Bạn đang xem: Masonry là gì

Most of the original windows of the abbey have been filled with masonry, so lighting conditions in the interior can be difficult.
In the building, however, the projecting bookcase và light reflecting paintings render the masonry wall porous, even transparent.
They were fabricated out of masonry và sometimes out of wood, và contractually were the builder"s responsibility.
These reflect the diversity of current masonry construction practice while being united by the cấp độ of architectural unique attained.
Eventually, it is reduced khổng lồ "shattered" masonry (40), lying between the paws of the implacable sphinx.
However, this architectural language remains, like traditional masonry construction, firmly based on the expression of mass, weight or (apparent) absence of weight.
Các ý kiến của những ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên gamesbaidoithuong.com gamesbaidoithuong.com hoặc của gamesbaidoithuong.com University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Heart Rate Là Gì - Giải Thích Về Chỉ Số Bpm Trong Điện Tim

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gamesbaidoithuong.com English gamesbaidoithuong.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語