Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 4 theo tt22

Câu 4: ( 1 điểm ) một tổ có 12 bạn, trong các số ấy có 5 chúng ta nữ. Tỉ số của số chúng ta nam với số bạn gái của tổ đó là:

 

Câu 5: (1 điểm) quý giá của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là : 

A. 863 B. 864 C. 846 D. 854

Câu 6 : ( 1 điểm ) quý giá của biểu thức

*
*
:
*
là: 

 

Câu 7 :  (1 điểm)  Một tấm kính hình thoi tất cả độ dài những đường chéo cánh là 18cm với 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 4 theo tt22

A. 270

*
B. 270 cm C. 540
*
D. 54
*

Câu 8: ( một điểm ) search x, biết:

a)

*
: x = 3 b) x : 52 = 113

Câu 9: ( 1 điểm) Tính:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 10: (1 điểm). Tổng nhị số bởi số nhỏ tuổi nhất có tía chữ số, số bé xíu bằng 

*
số lớn. Tìm nhì số đó.

Bài giải.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Cực Đoan Cánh Hữu Di Chuyển Vào Nước Mỹ Chính Thống, Cực Đoan English Translation

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

ĐỀ SỐ 2.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào lời giải đúng nhất cho mỗi câu sau hoặc điền vào nơi trống mang đến đúng.

Câu 1: Phân số  

*
phát âm là: (0,25đ)

A. Năm lăm một trăm nhì mươi chín
B. Năm mươi lăm phần một trăm nhị mươi chín
C. Năm lăm phần một hai chín
D. Một trăm hai mươi chín phần năm mươi lăm

Câu 2: Phân số thể hiện phần được tô màu sắc là? (0,25đ)

A. 

*
B. 
*
C. 
*
D. KHông thể hiện được

Câu 3: Đổi đơn vị sau: (1,5đ)

a) 456 dm = …. Kmb) 342
*
 = …. Cm2
c) 2345 m = …. Mm
d) 456
*
 = …. Dm2
e) 4 dam = …. Dmf) 4000
*
 = ….
*

Câu 4: Tính: (1đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM).

Câu 1: Đặt tính cùng tính: (2đ)

a) 234 + 376289b) 2431 – 271c) 467 × 216d) 23589 : 787

Câu 2: tra cứu x (1đ)

a) x + (5621+ 1236) × 5 = 225690b) x – 12 × 5 × 9 + 567= 1000
c) x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 25760d) (6975 – x + 785) : 4= 859

Câu 3:

Linh download 4 tập giấy và 3 quyển vở hết 5400 đồng. Dương sở hữu 7 tập giấy cùng 6 quyển vở cùng loại hết 9900 đồng. Tính kinh phí một tập giấy cùng một quyển vở? (2đ)

Câu 4:

Có nhì rổ cam, nếu chế tạo rổ trước tiên 4 quả thì kế tiếp số cam ở nhị rổ bởi nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì tiếp nối số cam sinh hoạt rổ trước tiên gấp 3 lần số cam làm việc rổ thiết bị hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu trái cam? (2đ)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM 

ĐỀ SỐ 1.

*
Câu 8: ( 1 điểm) từng ý đúng được 0,5 điểm 

Câu 9: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 10 (1 điểm).

Bài giải.

Số nhỏ dại nhất có cha chữ số là 100. Vậy tổng nhì số là 100. (0,2 điểm)

Ta tất cả sơ đồ:

*

*Lưu ý: học tập sinh có thể vẽ sơ vật dụng hoặc ko vẽ. HS làm phương pháp khác hoặc lập luận, có tác dụng gộp mà đúng vẫn đồng ý cho điểm về tối đa.